Gendergelijkheid is een belangrijk element in ontwikkelingssamenwerking. De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen, toch hebben wereldwijd vrouwen nog steeds een grotere kans om in armoede terecht te komen dan mannen. De noden van vrouwen en het belang van gendergelijkheid in organisaties wordt nog te vaak vergeten bij het opstellen van doelen.

Wil je testen hoever jouw 4de Pijler staat op gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen?
Vul dan eens de  genderchecklist voor 4de Pijlers in: naar de genderchecklistGendercartoon

05/10/17

Wat leer je bij als je als vrijwilliger gaat meewerken in een project in het Zuiden? 
Ontdek het zelf door online de Vaardigheidstest Wereldburgerschap in te vullen.

Welke vaardigheden heb je nodig om naar het buitenland te vertrekken. En wat heb je bijgeleerd tijdens je verblijf als vrijwilliger of stagiair in het buitenland? Waar ben je goed in? En hoe kan je die talenten nadien ook tonen, als je gaat solliciteren, bijvoorbeeld?

Activiteiten