4de pijlers bieden hun diensten aan

Diversiteit is troef binnen de 4de Pijler. Sommige 4de Pijlers focussen op een project in een bepaald land, andere bouwen een bredere werking uit in diverse landen en nog andere kiezen de wereld als werkterrein door hun diensten aan te bieden aan andere organisaties.

We zetten hieronder enkele organisaties op een rijtje. Ken je zelf een organisatie die in deze rubriek thuishoren, geef dan een seintje via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

... Zonder Grenzen

Focus vzw

Humasol

ecoFoundation

Ex Change

 

... Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen kent iedereeen maar wist je dat er ook Solar Zonder Grenzen bestaat. Bovendien zijn er nog andere organisaties Zonder Grenzen, nl. Ingenieurs, Leraars, Ondernemers en Optiekers Zonder Grenzen.

WE STELLEN ZE KORT VOOR:

  • Solar Zonder Grenzen vzw startte in 2008 heel bescheiden maar slaagde er in korte tijd in om uit te groeien tot een stevige organisatie die wereldwijd kleinschalige projecten rond zonne-energie ondersteunt. Vooral inzake het plaatsen van zonne-panelen bouwde Solar Zonder Grenzen een gedegen reputatie op. De opstart van de organisatie begon in het West-Afrikaanse Togo maar ondertussen werden al projecten gerealiseerd in Indië, Burkina Faso, Mongolië en een reeks andere landen. Het installeren van een koelkast op zonne-energie in een Afrikaans ziekenhuis om medicatie en vaccins koel te kunnen bewaren. Verlichting voor een dorpsschool voorzien zodat er ook avondlessen kunnen plaatsvinden. Zonnepanelen plaatsen om energie op te wekken voor het functioneren van een waterpomp in een Mongoolse steppe. Het zijn slechts enkele voorbeelden van kleinschalige projecten waar Solar Zonder Grenzen bij betrokken was.
    De vzw wil de opgebouwde expertise ook ten dienste stellen van andere ontwikkelingsorganisaties. Die kunnen beroep doen op de kennis en ervaring die Solar Zonder Grenzen in huis heeft. Op hun website vind je ondermeer een berekeningsmodule om zicht te krijgen op de kosten van een zonne-energieproject. In een tweede fase kan de vzw ook helpen met het zoeken van financiering, het aankopen van materiaal, de installatie ter plaatse en de opvolging van het systeem.
  • Ingenieurs Zonder Grenzen is een initiatief van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging en organiseert korte zendingen naar ontwikkelingslanden om impulsen te geven aan lokale initiatieven door technische-wetenschappelijke hulp en technologie-overdracht. Bij een doorsnee zending worden een of meerdere ingenieurs ter plaatse gestuurd om er voor een periode van maximum 3 maanden samen te werken met de lokale organisatie. Bij voorkeur worden projecten ondersteund die niet gefinancierd worden langs de gebruikelijke hulp-kanalen. Ingenieurs Zonder Grenzen focust op kennisoverdracht en levert normaliter geen materiaal of machines. Wel kan de organisatie via haar netwerk naar oplossingen helpen zoeken voor materiële noden. IZG werkt ondermeer samen met vzw Humasol .
  • Leraars Zonder Grenzen focussen zich op onderwijsnoden in het zuiden. Dat die noden reëel zijn blijkt uit de cijfers van Unicef. Wereldwijd gaan 115 miljoen kinderen 52,9 miljoen jongens en 62,1 miljoen meisjes niet naar school. Daarbij kunnen 800 miljoen mensen niet lezen of schrijven. Er is dus nog werk aan de winkel. Leraars Zonder Grenzen ondersteunt een 20-tal onderwijsprojecten, voor het merendeel in Afrika maar ook in Azië, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Scholenbanden helpen smeden, leerkrachten uit het Zuiden 'adopteren', studenten aan een onderwerp voor een eindwerk helpen of bemiddelen bij vrijwilligerswerk en buitenlandse stages,... het zijn slechts enkele van de activiteiten die Leraars Zonder Grenzen ontplooit. Er wordt trouwens ook samengewerkt met andere 4de pijlerorganisaties. Voor wie op een onderwijsproject broedt in het Zuiden vindt bij Leraars Zonder Grenzen een ideaal aanspreekpunt.
  • Ondernemers Zonder Grenzen zoekt in de eerste plaats samenwerking met ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in praktijk willen brengen. De organisatie heeft enkele bosbouwprojectn opgestart in Afrika, meer bepaald in Burkina Faso en Mali. Met die bebossingsprojecten wil Ondernemers Zonder Grenzen een bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming en de verwoestijning. Dat alles moet resulteren in meer biodiversiteit en betere kansen voor de landbouw wat dan weer de lokale gemeenschap ten goede zal komen. Ondernemers Zonder Grenzen biedt daarnaast ook zijn diensten aan ondernemingen die via klimaatcompensatie de ecologische voetafdruk van het bedrijf willen verminderen.
  • Optiekers Zonder Grenzen groepeert een aantal Belgische optiekers die projecten steunen door gratis oogmetingen te doen en gratis brillen of vergrootglazen te schenken aan mensen die het niet kunnen betalen. Projecten kunnen beroep doen op optiekers die ter plaatse gaan en de nodige oogmetingen uitvoeren om uit te maken of een standaardbril voldoende is of maatwerk aangewezen is. Daarbij voorzien ze zelf het nodige materiaal. Er wordt enkele een ruimte van minstens 6 meter en een tolk gevraagd. Indien mogelijk wordt onmiddellijk de juiste bril meegegeven, anders wordt het nodige slijpwerk in België uitgevoerd en worden de brillen later bezorgd. Wil jouw (gezondheids)project graag beroep doen op Optiekers zonder grenzen of wil je meer informatie, neem dan zeker een kijkje op hun fiche. Je kan er ook de nodige contactgegevens terugvinden.

 

Focus vzw

Focus vzw werkt rond duurzame energie. De vzw stelt energie-expertise ter beschikking van organisaties in het Zuiden. Concreet is de organisatie vooral actief op het terrein van de gezondheidszorg en de lokale economie.

Focus vzw werd opgestart door een ingenieur en een antropologe die als coöperant gewerkt hadden in Centraal-Afrika. De organisatie kiest er bewust voor om niet op eigen houtje te opereren maar samen te werken met andere organisaties. Het aanbod bestaat zowel uit goede raad (consultancy) als integrale projectrealisatie waarbij Focus zich als energiepartner inbedt in een grotere ngo of organisatie. Energienoden in kaart brengen en oplossingen uitwerken onder het motto Creative - Economical - Environmental (CEE) is de boodschap. Het doel is concrete verbetering van levensomstandigheden en economische versterking met een minimale ecologische voetafdruk. Belangrijke aandachtspunten zijn het sociaal en cultureel draagvlak en de interculturele dialoog. Focus vzw is gegroeid uit CEE Engineering, een bedrijf dat zich toespitst op energiemanagement. De organisatie levert zowel technische expertise, economische garanties als antropologische knowhow. Momenteel werkt Focus rond zonnepanelen voor gezondheidscentra in Kinshasa (Congo) en er lopen ook projecten in Peru en Zuid-Afrika (Kwazulu Natal).

 

Humasol vzw

Humasol zet zelf geen projecten op maar werkt op aanvraag van een lokale organisatie in het zuiden en/of hun partner in het Westen. Het verhaal van Humasol begint in 2007. Toen trokken twee pas afgestudeerde ingenieurs op eigen houtje naar Argentinië waar ze in Humahuaca - een arm indianendorp in het noordwesten van het land- een zonneboiler bouwden voor het lokale schooltje. Geconfronteerd met de noden ter plekke en de afwezigheid van de mogelijkheid tot buitenlandse stages in hun opleiding tot burgerlijk ingenieur aan de K.U.L., besloten ze eenmaal terug in België de vzw Humasol op te richten.

Vier jaar later is Humasol uitgegroeid tot een stevige organisatie die werkt rond hernieuwbare energie-projecten voor rurale gemeenschappen in het Zuiden. Humasol profileert zich als de missing link tussen bedrijven in het westen, ingenieursstudenten en organisaties in het zuiden. Ondertussen werden diverse projecten uitgevoerd en lopen er momenteel zeven projecten in Argentinië, Senegal en Peru rond de installatie van milieuvriendelijke energievoorzieningen zoals zonneboilers, windturbines, waterkrachtcentrales en electricitetsnetwerken.

Jaarlijks worden in mei een aantal projecten geselecteerd. In oktober volgt dan de selectie van de 'zendelingen' die dan aan de slag gaan en in april hun ontwerp presenteren. Humasol geeft dan feedback en finale goedkeuring voor het project. De uitvoering gebeurt in de zomermaanden en neemt doorgaans 6 tot 8 weken in beslag.

Humasol zorgt daarbij telkens voor financiële en technische ondersteuning. Voor de uitvoering van de projecten doet de vzw beroep op ingenieursstudenten die op die manier de kans krijgen in het kader van hun opleiding een stage te doen in het Zuiden. Die 'zendelingen' van Humasol zijn afkomstig uit verschillende Belgische universiteiten en hogescholen. De ervaring die ze opdoen kunnen ze als stage of thesisonderwerp opnemen in hun academisch programma. De studenten kunnen ook een VLIR/IRO beurs aanvragen om de transportkosten te recupereren.

 

ecoFoundation vzw

ecoFoundation is een relatief nieuwe 4de Pijler en focust de werking op duurzame energieoplossingen (zonne-energie, waterkracht ..) voor scholen, ziekenhuizen en andere maatschappelijke projecten in het Zuiden. De man achter het initiatief is Frank Loosveldt. 'We startten met ecoFoundation in 2010. Eigen projecten hebben we niet want we willen in de eerste plaats een schakelfunctie vervullen tussen bedrijven en het Zuiden. In onze werking focussen we ons op ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de praktijk willen brengen en daar een luik zuidwerking bij voorzien. ecoFoundation zorgt daarbij voor concrete ondersteuning. We kunnen daarvoor ondermeer rekenen op experts inzake duurzaamheid en interactieve marketing. Onze werkterreinen situeren zich op het vlak van duurzaamheid maar ook op het dichten van de digitale kloof tussen Noord en Zuid. Bedrijven die met ons in zee gaan kunnen kiezen uit een investeringsmodel met verschillende opties naargelang de financiële inbreng. Met de verzamelde fondsen worden dan concrete, kleinschalige projecten in het Zuiden gesteund. Zo kunnen bv. 4de Pijlerorganisaties hun project rond duurzame energie bij ons indienen. De aanvraag wordt dan doorgelicht door een panel van specialisten en al dan niet aanvaard.

ecoFoundation staat nog in de kinderschoenen en voorlopig wordt slechts één project concreet ondersteund. Het gaat om Gic Banjou vzw, een 4de Pijler die werkt rond onderwijs en landbouw in Kameroen. ecoFoundation helpt de organisatie bij het plaatsen van zonnepanelen voor een Kameroenese school. Frank Loosveldt: Onlangs organiseerden we een veiling van Kameroenese kunst met aansluitend een diner. Daar kwamen een 150 tal personen en een veertigtal vertegenwoordigers van bedrijven op af. Toch een bewijs dat er heel wat interesse is voor ons concept. Ons streefdoel is nu om tegen 2012 een tiental projecten in het zuiden te kunnen ondersteunen. Belangrijk is dat het om kleinschalige projecten gaat waarbij duurzaamheid centraal staat en de lokale bevolking nauw betrokken is. 4de pijlers die interesse hebben kunnen altijd contact met ons opnemen.

 

Ex-Change vzw

Ex-Change vzw is al tien jaar actief en heeft zich ontwikkeld tot een uitzendplatform voor experten die hun kennis en know how gratis ter beschikken stellen van kleine en middelgrote ondernemers in het zuiden. Uitbreiding van werkgelegenheid en bevordering van ethisch, sociaal en ecologisch ondernemen is het hoofddoel. "We geven geen vissen en we leren ook niemand vissen. Dat kunnen ze in het zuiden namelijk al. We leren mensen wel beter, sneller en duurzamer vissen." Zo omschrijft Ex-Change kernachtig de filosofie achter de organisatie. Communicatieverantwoordelijke Kris Binon geeft enige toelichting: "We willen tegemoet komen aan de vraag naar expertise van kleine en middelgrote ondernemers in het Zuiden. Wat het Noorden te bieden heeft aan het zuiden is net die expertise. Die kan de ondernemer in het zuiden in staat stellen door te groeien, mensen aan het werk te stellen en welvaart te creëren. We kiezen daarbij voor een no-nonsens aanpak. Concreet worden experten uit Vlaanderen uitgestuurd voor een korte periode van 2 tot 3 weken naar ondernemers uit het Zuiden. Dat gebeurt 100% vraaggestuurd en op maat."

Op de vraag of een 4de pijlerorganisatie beroep kan doen op de diensten van Ex-Change antwoordt Kris Binon het volgende: "De aanvraag voor een expert moet in de eerste plaats vanuit het zuiden komen. Het kan van een ondernemer zijn maar net zo goed van een boerencoöperatie of kamer van koophandel, of ook wel van een partnerorganisatie van een 4de Pijler. Het is wel zo dat Ex-Change vooral een economische insteek heeft en dus in de eerste plaats expertise aanlevert op terreinen zoals management, marketing, financiële of technische ondersteuning. Verder richten we onze werking op een tiental focuslanden, voor het merendeel in Afrika. Dat neemt niet weg dat ook aanvragen uit andere landen in aanmerking kunnen komen."

Voor het beoordelen van de aanvragen beschikt Ex-Change over een netwerk van lokale vertegenwoordigers die als aanspreekpunt fungeren maar ook de screening van de aanvragers op zich nemen. Eenmaal een aanvraag goedgekeurd zorgt Ex-Change voor de selectie van experten. De reiskosten naar het zuiden worden door de vzw gedragen terwijl de aanvrager ter plaatse instaat voor kost en inwoon van de expert. Vorig jaar werden er circa 180 zendingen verzorgd bij evenveel ondernemingen en organisaties in het Zuiden, samen goed voor circa 13.000 werknemers in diverse economische sectoren gaande van veelteelt, agroindustrie, onderwijs en vorming tot visserij en toerisme.