Jacques Mevis

Jacques Mevis

Logo VFR 11.11.11
In april 2018 start het Europese werd DEAR-project ‘Frame, Voice, Report!” Het project heeft als doelstelling om in 7 Europese landen communicatie- en/of sensibiliseringsprojecten van ‘kleine’ actoren te subsidiëren die een positieve beeldvorming van het Zuiden uitdragen in het kader van de SDG’s, en die aandacht besteden aan gender, klimaat en/of migratie.

Je leest er alles over op de website van 'Frame, voice, report'. Of contacteer het 4de Pijlersteunpunt voor meer info.

maandag, 05 maart 2018 15:28

Nieuw logo

Download onderaan logo van de 4de Pijler in verschillende versies:

MET BASELINE:

VierdePijler Logo Baseline RGB KLEIN

 

ZONDER BASELINE:

VierdePijler Logo RGB KLEIN

 

IN COMBINATIE MET 11.11.11-LOGO

VierdePijler Logo RGB KLEIB N

 

Op 1 maart werden de 100 4de Pijlerorganisaties bekendgemaakt die dit jaar door de 11.11.11-campagne worden gesteund.

Deze 4de Pijlers ontvangen elk een steun van 1000 euro van het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers om hun projecten in het Zuiden te realiseren. De middelen zijn afkomstig van 11.11.11-campagne van 2017.

Ontdek hier de lijst van gesteunde projecten:

Ruim 270 vrijwilligers van kleinschalige ontwikkelingsprojecten namen zaterdag in het Vlaamse Parlement deel aan 5de editie van de Dag van de 4de Pijler. De toespraak van Minister-President Geert Bourgeois, die zichzelf diende te verontschuldigen wegens ziekte, prees de inzet van al deze vrijwilligers voor de projecten die ze wereldwijd ondernemen. Hun initiatieven leveren, elk op hun manier, een onschatbare bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die we allen samen tegen 2030 willen realiseren.

dinsdag, 19 december 2017 09:56

Dag van de 4de Pijler

banner DVP 2018 kleiner

We nodigen je graag uit op de vijfde 'Dag van de 4dePijler' op zaterdag 24 februari in het Vlaams Parlement: een inspirerende dag vol ontmoetingen en uitwisseling, waar je als vrijwilliger met een hart voor het Zuiden centraal staat, en in aanwezgheid van mininister-president Geert Bourgeois.

"Sterke vrijwilligers, straffe verhalen" is dit jaar de titel. Want de 4de Pijler drijft op sterke vrijwilligers. En we hebben elk ons straf verhaal over de passie die ons drijft en over het project waarin we geloven. Daarom staat het vrijwilligerswerk centraal op de Dag van de 4de Pijler

Van 10u tot 11u30 is er het plenaire gedeelte. Een aantal 4de Pijlers inspireren ons met hun ‘straf verhaal’. In de namiddag kan je kan kiezen uit tien boeiende workshops. Je pikt een heleboel actuele informatie mee voor je project. Je kan zelf de hele dag verhalen uitwisselen met anderen. En tussendoor is er een gezellige lunch.

De Dag van de 4de Pijler is een initiatief van het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11, met de steun van de Vlaamse overheid.

 


DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE DAG VAN DE 4DE PIJLER ZIJN AFGESLOTEN 
omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

WACHTLIJST
Heb je alsnog interesse om aan aanwezig te zijn, dan kan je je opgeven voor 
de  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door een mailtje te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 


Sprekers2

 

donderdag, 09 november 2017 12:54

Projectaanvraag 2018: HANDLEIDING

DOWNLOAD de HANDLEIDING

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen

Je kan een projectaanvraag indienen tot uiterlijk 15 december 2017 om 24u.
Dat kan alleen als je 4de Pijler reeds geregistreerd is op de website van het 4de Pijlersteunpunt en lid is van het 4de Pijlerpanel van 11.11.11 (Meer informatie hierover in rubriek ‘4de Pijlerpanel’ op www.4dePijler)
Je projectaanvraag moet verplicht online worden ingediend via het aanvraagformulier op www.4dePijler.be


Hoe ga je te werk?

AANMELDEN - Om het aanvraagformulier in te vullen, moet je je eerst aanmelden op de website van het 4de Pijlersteunpunt met de gebruikersnaam en het paswoord van je 4de Pijler. (Je kan via de website een nieuw paswoord aanvragen als je dat vergeten bent. Ken je je gebruikersnaam niet meer stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

 

MIJN PROJECTAANVRAAG 2018 - Zodra je aangemeld bent, kan je in het menu in de rechterkolom klikken op ‘Mijn projectaanvraag 2018’ en starten met het invullen van je aanvraag

 

VOORBEREIDING - Hieronder vind je een overzicht van de vragen die worden gesteld.
Bereid je projectaanvraag vooraf voor in een aparte document. Werk je antwoorden vooraf uit op papier of in een eigen word-document. Dan gaat het invullen veel sneller. En dan loop je niet het risico dat al je gegevens verloren gaan als er technisch iets misloopt tijdens het invullen. Want de ingevulde gegevens worden NIET tussentijds opgeslagen.

 

VOORAF INGEVULDE GEGEVENS - De algemene antwoordvakken zijn vooraf al ingevuld op basis van de gegevens uit de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer up-to-date zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina.

 

VERPLICHTE VAKKEN - Let op dat alle verplichte vakken, aangeduid met een (*) zeker ingevuld zijn. Anders kan je niet naar de volgende pagina en zal je projectaanvraag niet ingezonden worden.

 

TOELICHTING BIJ DE VRAGEN – Wat wordt juist bedoeld met de vragen? Wat moet je juist antwoorden? Meer toelichting lees je verder in dit document of op de website in de rubriek ’11.11.11-fonds voor 4de Pijlers’.

 

BEKNOPT, MAAR TOCH ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK – De tekstvakken bij de open vragen zijn beperkt tot 1000 of 1500 vragen (10 – 15 regels). Antwoord dus beknopt, maar toch ter zake en zo precies mogelijk. Liever concrete aantallen, cijfers, namen, data, … dan lange teksten met algemene uitweidingen. Bedenk dat de jury op korte tijd een zo concreet mogelijk beeld van je project moet kunnen krijgen.

 

BEVESTIGINGSMAIL - Zodra je projectaanvraag is ingediend, ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Bewaar die mail als bewijs. Ontvang je GEEN bevestigingsmail, dan is er wat mis gelopen. Contacteer ons dan ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of vul het aanvraagformulier opnieuw in.


VOORBEELD Aanvraagformulier projectaanvraag 2018

(Let wel: Je aanvragen dient online ingediend te worden via het inschrijvingsformulier op www.4dePijler.be)

Naam van de 4de Pijler 

Voornaam

Familienaam

E-mailadres

Telefoon/gsm

Website

Facebook

Bankrekening waarop de toelage mag gestort worden 

Opstartjaar van de 4de pijlerwerking

Totaalbedrag gespendeerd

Het totale bedrag dat door jouw 4de Pijler gespendeerd werd in het Zuiden in 2016. 
(Enkel middelen afkomstig van jouw 4de Pijler. Niet het totale budget van je partner in het Zuiden of van derden.)

0                minder dan 10.000 euro

0                van 10.000 tot 19.000 euro

0                van 20.000 tot 49.000 euro

0                van 50.000 tot 99.000 euro

0                van 100.000 tot 499.000 euro

0                meer dan 500.000 euro

 

Opdat uw aanvraag ontvankelijk kan zijn moet aan beide onderstaande voorwaarden voldaan zijn 

0        Onze organisatie is geregistreerd op de website van het 4de Pijlersteunpunt

0        Onze organisatie is lid van het 4de Pijlerpanel

 

Missie en doelen van je 4de Pijlerorganisatie  (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Historiek: vertel kort over de evolutie van je organisatie (*) (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

Beschrijf kort de Zuid-activiteit waaraan je de extra middelen van 11.11.11 zal besteden + beperkte begroting (*) (max 1500 tekens)

(Wat houd het juist in (max. 15 regels)

Doelgroep: Wie zijn de begunstigden? Hoeveel mensen bereik je?  (zo specifiek mogelijk)

Wat is het totale budget van dit project? Duid aan waaraan je de €1 000 zou besteden (beknopt, maar toch gedetailleerd. Max. 5 regels)

Beschrijf kort op welke manier je een kwaliteitsvol project garandeert: 5 BOUWSTENEN

Deze bouwstenen zijn richtsnoeren om je project uit te werken. Om de kwaliteit te verbeteren.

1. Eigenaarschap door de partner in het Zuiden (max. 1000 tekens)


Je beheert of stuurt niet, dat doen je lokale partners in het Zuiden. Daarom is lokale verankering en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Samenwerking met andere actoren in het Zuiden versterkt je project. Je ondersteunt en werkt daarbij in respect en vertrouwen.

 

2. Duurzaamheid (max. 1000 tekens)

Je werkt aan een ‘duurzaam’ project in het Zuiden, in de brede zin van het woord, zodat het voortbestaan van het project gegarandeerd wordt:

Economisch: Er bestaat een realistische en correcte begroting voor de realisatie van je project. Bij de realisatie van je project probeer je de financiële en materiële onafhankelijkheid van de doelgroep te realiseren. Je project moet de doelgroep in staat stellen om zijn ontwikkeling in eigen handen te nemen. Daartoe moet de financiële leefbaarheid op lange termijn gegarandeerd kunnen worden.

Ecologisch: Je denkt ook aan de ecologische duurzaamheid. Je project moet zo weinig mogelijk negatieve invloed hebben op aanwezige grondstoffen, de biodiversiteit, het milieu en het klimaat. Bovendien probeer je rekening te houden met de klimaatverandering door ter plaatse ingrepen en maatregelen te voorzien die de gevolgen van de klimaatverandering milderen.

Socio-cultureel: Je project houdt rekening met lokale tradities, cultuur en waarden. Met sociale posities van je doelgroep, met man-vrouw verhoudingen,…

 

3. Ethisch handelen (max. 1000 tekens)


Je blijft trouw aan je waarden, communiceert helder, eerlijk en correct, en gaat verstandig om met de financiële middelen. Je beoogt structurele, maatschappelijke verandering voor kwetsbare doelgroepen, zonder paternalisme en liefdadigheid.

 

4. Sensibilisering (max. 1000 tekens)

Vanuit je concrete project vertel je een positief verhaal, realistisch en respectvol. Je sensibiliseert door mensen te betrekken en ze bewust te activeren. Dit kan o.a. via sensibiliserende activiteiten, een Facebookpagina, eigen website, nieuwsbrief, ….


 5. Samenwerking in het Noorden met andere actoren (vb. GROS, verenigingen) rond mondiale thema's (max. 1000 tekens)


Samen met andere actoren in het Noorden help je mee de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Je werkt samen met lokale verenigingen en steunt een goed lokaal mondiaal beleid in je gemeente. Samen bouw je aan een brede, sterke Noord-Zuidbeweging.

 

Hebben leden van je 4de Pijler vormingen gevolgd in 2016-2017

0  Ja
0   Nee

Beschrijf kort op welke manier jouw 4de Pijler de voorbije 11.11.11 campagne rond migratie (#allemaal mensen) ondersteund heeft. (max 1500 tekens)

Dit kan via communicatie, sensibilisering, politieke actie , fondsenwerving.

 

Verklaring besteding

De aanvrager verklaart dat de eventueel ontvangen toelage zal gebruikt worden voor het hierboven beschreven doel. De toelage wordt niet besteed aan reis- of verblijfskosten. Op eenvoudige vraag zullen bewijzen voorgelegd worden van de besteding.

 


DOWNLOAD DE HANDLEIDING

Naam van de 4de Pijler 

Voornaam

Familienaam

E-mailadres

Telefoon/gsm

Website

Facebook

Bankrekening waarop de toelage mag gestort worden 

Opstartjaar van de 4de pijlerwerking

Totaalbedrag gespendeerd

Het totale bedrag dat door jouw 4de Pijler gespendeerd werd in het Zuiden in 2016. 
(Enkel middelen afkomstig van jouw 4de Pijler. Niet het totale budget van je partner in het Zuiden of van derden.)

0                minder dan 10.000 euro

0                van 10.000 tot 19.000 euro

0                van 20.000 tot 49.000 euro

0                van 50.000 tot 99.000 euro

0                van 100.000 tot 499.000 euro

0                meer dan 500.000 euro

 

Opdat uw aanvraag ontvankelijk kan zijn moet aan beide onderstaande voorwaarden voldaan zijn 

0        Onze organisatie is geregistreerd op de website van het 4de Pijlersteunpunt

0        Onze organisatie is lid van het 4de Pijlerpanel

 

Missie en doelen van je 4de Pijlerorganisatie  (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Historiek: vertel kort over de evolutie van je organisatie (*) (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Beschrijf kort de Zuid-activiteit waaraan je de extra middelen van 11.11.11 zal besteden + beperkte begroting (*) (max 1500 tekens)

(Wat houd het juist in (max. 15 regels)

Doelgroep: Wie zijn de begunstigden? Hoeveel mensen bereik je?  (zo specifiek mogelijk)

Wat is het totale budget van dit project? Duid aan waaraan je de €1 000 zou besteden (beknopt, maar toch gedetailleerd. Max. 5 regels)

 

Beschrijf kort op welke manier je een kwaliteitsvol project garandeert: 5 BOUWSTENEN

Deze bouwstenen zijn richtsnoeren om je project uit te werken. Om de kwaliteit te verbeteren.

1. Eigenaarschap door de partner in het Zuiden (max. 1000 tekens)


Je beheert of stuurt niet, dat doen je lokale partners in het Zuiden. Daarom is lokale verankering en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Samenwerking met andere actoren in het Zuiden versterkt je project. Je ondersteunt en werkt daarbij in respect en vertrouwen.

 

2. Duurzaamheid (max. 1000 tekens)

Je werkt aan een ‘duurzaam’ project in het Zuiden, in de brede zin van het woord, zodat het voortbestaan van het project gegarandeerd wordt:

Economisch: Er bestaat een realistische en correcte begroting voor de realisatie van je project. Bij de realisatie van je project probeer je de financiële en materiële onafhankelijkheid van de doelgroep te realiseren. Je project moet de doelgroep in staat stellen om zijn ontwikkeling in eigen handen te nemen. Daartoe moet de financiële leefbaarheid op lange termijn gegarandeerd kunnen worden.

Ecologisch: Je denkt ook aan de ecologische duurzaamheid. Je project moet zo weinig mogelijk negatieve invloed hebben op aanwezige grondstoffen, de biodiversiteit, het milieu en het klimaat. Bovendien probeer je rekening te houden met de klimaatverandering door ter plaatse ingrepen en maatregelen te voorzien die de gevolgen van de klimaatverandering milderen.

Socio-cultureel: Je project houdt rekening met lokale tradities, cultuur en waarden. Met sociale posities van je doelgroep, met man-vrouw verhoudingen,…

 

3. Ethisch handelen (max. 1000 tekens)


Je blijft trouw aan je waarden, communiceert helder, eerlijk en correct, en gaat verstandig om met de financiële middelen. Je beoogt structurele, maatschappelijke verandering voor kwetsbare doelgroepen, zonder paternalisme en liefdadigheid.

 

4. Sensibilisering (max. 1000 tekens)

Vanuit je concrete project vertel je een positief verhaal, realistisch en respectvol. Je sensibiliseert door mensen te betrekken en ze bewust te activeren. Dit kan o.a. via sensibiliserende activiteiten, een Facebookpagina, eigen website, nieuwsbrief, ….


 5. Samenwerking in het Noorden met andere actoren (vb. GROS, verenigingen) rond mondiale thema's (max. 1000 tekens)


Samen met andere actoren in het Noorden help je mee de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Je werkt samen met lokale verenigingen en steunt een goed lokaal mondiaal beleid in je gemeente. Samen bouw je aan een brede, sterke Noord-Zuidbeweging.

 

Hebben leden van je 4de Pijler vormingen gevolgd in 2016-2017

0  Ja
0   Nee

 

Beschrijf kort op welke manier jouw 4de Pijler de voorbije 11.11.11 campagne rond migratie (#allemaal mensen) ondersteund heeft. (max 1500 tekens)

Dit kan via communicatie, sensibilisering, politieke actie , fondsenwerving.

 

Verklaring besteding

De aanvrager verklaart dat de eventueel ontvangen toelage zal gebruikt worden voor het hierboven beschreven doel. De toelage wordt niet besteed aan reis- of verblijfskosten. Op eenvoudige vraag zullen bewijzen voorgelegd worden van de besteding.

Van 1 november tot 15 december kunnen 4de Pijlers die lid zijn van het 4de Pijlerpanel en geregistreerd zijn op 4dePijler.be opnieuw een projectaanvraag indienen bij het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers.

Dat fonds richt zich op de ondersteuning van Zuidprojecten van 4de Pijlers en voorziet een steun van € 1000 per project.

 Lees hoe je een project kan indienen

Ondernemers zonder Grenzen nog kleineer

vrijdag, 27 oktober 2017 10:43

HANDLEIDING projectaanvraag 2018

 

 

DOWNLOAD DEZE HANDLEIDING ONDERAAN DIT DOCUMENT

 

 

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen

  • Je kan een projectaanvraag indienen tot uiterlijk 15 december 2017 om 24u.
  • Dat kan alleen als je 4de Pijler reeds geregistreerd is op de website van het 4de Pijlersteunpunt en lid is van het 4de Pijlerpanel van 11.11.11 (Meer informatie hierover in rubriek ‘4de Pijlerpanel’ op www.4dePijler)
  • Je projectaanvraag moet verplicht online worden ingediend via het aanvraagformulier op www.4dePijler.be

 

Hoe ga je te werk?

AANMELDEN - Om het aanvraagformulier in te vullen, moet je je eerst aanmelden op de website van het 4de Pijlersteunpunt met de gebruikersnaam en het paswoord van je 4de Pijler. (Je kan via de website een nieuw paswoord aanvragen als je dat vergeten bent. Ken je je gebruikersnaam niet meer stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

MIJN PROJECTAANVRAAG 2018 - Zodra je aangemeld bent, kan je in het menu in de rechterkolom klikken op ‘Mijn projectaanvraag 2018’ en starten met het invullen van je aanvraag

VOORBEREIDING - Hieronder vind je een overzicht van de vragen die worden gesteld.
Bereid je projectaanvraag vooraf voor in een aparte document. Werk je antwoorden vooraf uit op papier of in een eigen word-document. Dan gaat het invullen veel sneller. En dan loop je niet het risico dat al je gegevens verloren gaan als er technisch iets misloopt tijdens het invullen. Want de ingevulde gegevens worden NIET tussentijds opgeslagen.

VOORAF INGEVULDE GEGEVENS - De algemene antwoordvakken zijn vooraf al ingevuld op basis van de gegevens uit de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer up-to-date zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina.

VERPLICHTE VAKKEN - Let op dat alle verplichte vakken, aangeduid met een (*) zeker ingevuld zijn. Anders kan je niet naar de volgende pagina en zal je projectaanvraag niet ingezonden worden.

TOELICHTING BIJ DE VRAGEN – Wat wordt juist bedoeld met de vragen? Wat moet je juist antwoorden? Meer toelichting lees je verder in dit document of op de website in de rubriek ’11.11.11-fonds voor 4de Pijlers’. 

BEKNOPT, MAAR TOCH ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK – De tekstvakken bij de open vragen zijn beperkt tot 1000 of 1500 vragen (10 – 15 regels).  Antwoord dus beknopt, maar toch ter zake en zo precies mogelijk. Liever concrete aantallen, cijfers, namen, data, … dan lange teksten met algemene uitweidingen. Bedenk dat de jury op korte tijd een zo concreet mogelijk beeld van je project moet kunnen krijgen.

BEVESTIGINGSMAIL - Zodra je projectaanvraag is ingediend, ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Bewaar die mail als bewijs. Ontvang je GEEN bevestigingsmail, dan is er wat mis gelopen. Contacteer ons dan ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of vul het aanvraagformulier opnieuw in.

VOORBEELD Aanvraagformulier projectaanvraag 2018

(Let wel: Je aanvragen dient online ingediend te worden via het inschrijvingsformulier op www.4dePijler.be)

Naam van de 4de Pijler 

Voornaam

Familienaam

E-mailadres

Telefoon/gsm

Website

Facebook

Bankrekening waarop de toelage mag gestort worden 

Opstartjaar van de 4de pijlerwerking

Totaalbedrag gespendeerd

Het totale bedrag dat door jouw 4de Pijler gespendeerd werd in het Zuiden in 2016. 
(Enkel middelen afkomstig van jouw 4de Pijler. Niet het totale budget van je partner in het Zuiden of van derden.)

0                minder dan 10.000 euro

0                van 10.000 tot 19.000 euro

0                van 20.000 tot 49.000 euro

0                van 50.000 tot 99.000 euro

0                van 100.000 tot 499.000 euro

0                meer dan 500.000 euro

 

Opdat uw aanvraag ontvankelijk kan zijn moet aan beide onderstaande voorwaarden voldaan zijn 

0        Onze organisatie is geregistreerd op de website van het 4de Pijlersteunpunt

0        Onze organisatie is lid van het 4de Pijlerpanel

 

Missie en doelen van je 4de Pijlerorganisatie  (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Historiek: vertel kort over de evolutie van je organisatie (*) (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Beschrijf kort de Zuid-activiteit waaraan je de extra middelen van 11.11.11 zal besteden + beperkte begroting (*) (max 1500 tekens)

(Wat houd het juist in (max. 15 regels)

Doelgroep: Wie zijn de begunstigden? Hoeveel mensen bereik je?  (zo specifiek mogelijk)

Wat is het totale budget van dit project? Duid aan waaraan je de €1 000 zou besteden (beknopt, maar toch gedetailleerd. Max. 5 regels)

 

Beschrijf kort op welke manier je een kwaliteitsvol project garandeert: 5 BOUWSTENEN

Deze bouwstenen zijn richtsnoeren om je project uit te werken. Om de kwaliteit te verbeteren.

1. Eigenaarschap door de partner in het Zuiden (max. 1000 tekens)


Je beheert of stuurt niet, dat doen je lokale partners in het Zuiden. Daarom is lokale verankering en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Samenwerking met andere actoren in het Zuiden versterkt je project. Je ondersteunt en werkt daarbij in respect en vertrouwen.

 

2. Duurzaamheid (max. 1000 tekens)

Je werkt aan een ‘duurzaam’ project in het Zuiden, in de brede zin van het woord, zodat het voortbestaan van het project gegarandeerd wordt:

Economisch: Er bestaat een realistische en correcte begroting voor de realisatie van je project. Bij de realisatie van je project probeer je de financiële en materiële onafhankelijkheid van de doelgroep te realiseren. Je project moet de doelgroep in staat stellen om zijn ontwikkeling in eigen handen te nemen. Daartoe moet de financiële leefbaarheid op lange termijn gegarandeerd kunnen worden.

Ecologisch: Je denkt ook aan de ecologische duurzaamheid. Je project moet zo weinig mogelijk negatieve invloed hebben op aanwezige grondstoffen, de biodiversiteit, het milieu en het klimaat. Bovendien probeer je rekening te houden met de klimaatverandering door ter plaatse ingrepen en maatregelen te voorzien die de gevolgen van de klimaatverandering milderen.

Socio-cultureel: Je project houdt rekening met lokale tradities, cultuur en waarden. Met sociale posities van je doelgroep, met man-vrouw verhoudingen,…

 

3. Ethisch handelen (max. 1000 tekens)


Je blijft trouw aan je waarden, communiceert helder, eerlijk en correct, en gaat verstandig om met de financiële middelen. Je beoogt structurele, maatschappelijke verandering voor kwetsbare doelgroepen, zonder paternalisme en liefdadigheid.

 

4. Sensibilisering (max. 1000 tekens)

Vanuit je concrete project vertel je een positief verhaal, realistisch en respectvol. Je sensibiliseert door mensen te betrekken en ze bewust te activeren. Dit kan o.a. via sensibiliserende activiteiten, een Facebookpagina, eigen website, nieuwsbrief, ….


 5. Samenwerking in het Noorden met andere actoren (vb. GROS, verenigingen) rond mondiale thema's (max. 1000 tekens)


Samen met andere actoren in het Noorden help je mee de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Je werkt samen met lokale verenigingen en steunt een goed lokaal mondiaal beleid in je gemeente. Samen bouw je aan een brede, sterke Noord-Zuidbeweging.

 

Hebben leden van je 4de Pijler vormingen gevolgd in 2016-2017

0  Ja
0   Nee

 

Beschrijf kort op welke manier jouw 4de Pijler de voorbije 11.11.11 campagne rond migratie (#allemaal mensen) ondersteund heeft. (max 1500 tekens)

Dit kan via communicatie, sensibilisering, politieke actie , fondsenwerving.

 

Verklaring besteding

De aanvrager verklaart dat de eventueel ontvangen toelage zal gebruikt worden voor het hierboven beschreven doel. De toelage wordt niet besteed aan reis- of verblijfskosten. Op eenvoudige vraag zullen bewijzen voorgelegd worden van de besteding.

 

DOWNLOAD DE HANDLEIDING

donderdag, 19 oktober 2017 11:13

Gender in jouw 4de Pijler: de Genderchecklist

Gendergelijkheid is een belangrijk element in ontwikkelingssamenwerking. De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen, toch hebben wereldwijd vrouwen nog steeds een grotere kans om in armoede terecht te komen dan mannen. De noden van vrouwen en het belang van gendergelijkheid in organisaties wordt nog te vaak vergeten bij het opstellen van doelen.

Wil je testen hoever jouw 4de Pijler staat op gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen?
Vul dan eens de  genderchecklist voor 4de Pijlers in: naar de genderchecklistGendercartoon

Auteur: Gemma Bruyneel

Het Gendersysteem
Ontwikkelingssamenwerking: de globale ongelijkheid tussen man en vrouw
Hoe en waarom aandacht schenken aan gender binnen je project?
Genderchecklist voor 4de Pijlers
Een actieplan om zelf aan de slag te gaan
Interessante websites, organisaties en brochures
Download de genderchecklist

 

Het Gendersysteem:

Gendersysteem
Gender is een heel breed concept en wordt vaak verward met sekse. Sekse zijn de biologische verschillen op basis van geslacht, terwijl gender de sociale en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen omvat. Deze genderrollen en verwachtingen worden bepaald door de samenleving. Sekse en gender zijn twee segmenten binnen het Gendersysteem van mensen: iedereen wordt geboren met bepaalde biologische kenmerken, Biologische Sekse.

De Genderidentiteit toont in welke mate men zich identificeert met zijn of haar sekse. Vervolgens heeft iedereen ook een seksuele voorkeur, dit is de Seksuele - Affectieve Oriëntatie. Via de Genderexpressie toont men zijn of haar genderidentiteit op een bepaalde manier aan de samenleving. Elk segment kan gezien worden als een schaal tussen twee extremen. Zo is de Genderexpressie een schaal waarvan het zich volledig vrouwelijk of mannelijk voelen twee extremen zijn met daartussen nog vele andere mogelijkheden.

 

Ontwikkelingssamenwerking: de globale ongelijkheid tussen man en vrouw

Bij ontwikkelingssamenwerking beperken we ons tot de globale ongelijkheid tussen man en vrouw, Die is namelijk nog prominent aanwezig in veel landen waar 4de Pijlers actief zijn.

Genderongelijkheid wordt ook doorkruist door andere elementen: etniciteit, sociale klasse, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, educatie, …. Dit kruispuntdenken toont hoe vrouwen niet alleen een onderdrukking ervaren op basis van hun gender, maar ook door andere identiteitskenmerken. Zo kan een vrouw in een ontwikkelingsland een grotere onderdrukking ervaren dan een westerse vrouw omdat ze behoort tot een bepaalde bevolkingsgroep.

En genderongelijkheid zit ook vervat in verschillende lagen van de samenleving:

1) Economische ongelijkheid:
- Op financieel vlak: ongelijkheid in inkomsten en uitgaven. 70% van de mensen die in armoede leven zijn vrouwen.
- Ongelijkheid in levensomstandigheden: Vrouwen hebben moeilijker toegang tot openbare diensten en tot basisbehoeften (zoals voeding, woning, gezondheid, onderwijs, …).
2) Sociale ongelijkheid: ongelijk lidmaatschap in sociale netwerken. Vrouwen zijn actiever in het private leven, ze doen het huishouden en zorgen voor de kinderen. Hierdoor nemen ze minder deel aan het publieke leven en hebben ze minder contacten met anderen.
3) Culturele ongelijkheid: verschil in behandeling en waardering van vrouwen omwille van gender. Er zijn sociale regels en tradities die genderdiscriminatie kunnen bevestigen zoals huwelijkstradities, genitale verminking, prostitutie, ...
4) Politieke ongelijkheid: verschil in de mogelijkheid om autonoom beslissingen te nemen en deel te nemen aan politieke besluitvorming (in alle landen bekleden vrouwen minder dan 1% van de leidinggevende posities in privé ondernemingen).

Gendercartoon

Hoe en waarom aandacht schenken aan gender binnen je project?


KLEIN Sustainable Development Goals Dutch RGB-05De meeste samenlevingen worden gedomineerd door mannen. Maar vrouwen maken nog steeds de grootste kans om in armoede terecht te komen.

Door vrouwen niet te betrekken bij ontwikkelingsprojecten, ook binnen je 4de Pijlerproject, wordt er een enorm groot potentieel aan medewerkers, nieuwe inzichten, talenten en creativiteit niet benut. Daarom is het als 4de Pijler belangrijk om zelf ook aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te werken.

Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) hebben trouwens een doelstelling die volledig gebonden is aan gendergelijkheid: Doelstelling 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Door met een ‘genderbril’ naar je project te kijken, krijg je zicht op hoe vrouwen in het project ondersteund kunnen worden.
Neem even tijd om de Genderchecklist te beantwoorden: zo kan je het gendergevoeligheid van je project toetsen en eventueel verhogen.

 

Genderchecklist voor 4de Pijlerorganisaties

Ook als 4de Pijlerorganisatie kan je rekening houden met gender binnen je project. Dit kan door met een ‘genderbril’ naar het project te kijken: Hoe is meer gelijkheid mogelijk is? En hoe kunnen vrouwen in het project ondersteund kunnen worden?

Via een ‘Genderchecklist’ kan je een eerste stap zetten naar een meer genderbewuste aanpak. De lijst bestaat uit 19 vragen, opgedeeld in drie delen. Onderaan vind je ook een ‘Actieplan in 7 stappen’ dat je kan doorlopen met je 4de Pijler.

De eerste vijf vragen geven een idee over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de lokale omgeving van je organisatie. Dit zijn open vragen die uitdagen tot nadenken en zoeken naar voorbeelden in de samenleving, zowel positieve als negatieve.

De vragen uit het tweede en het derde deel hebben vooral betrekking op de werking van de organisatie en de projecten. Deze vragen worden beantwoord via een score van 1 tot 4. 1 geeft aan dat er nog aan gewerkt kan worden. 4 toont dat dit reeds in de organisatie wordt toegepast.

DOWNLOAD DE GENDERCHECKLIST

Context in de lokale gemeenschap

Open vragen

1. Is de toegang tot onderwijs even groot voor mannen als vrouwen?
(bv Blijven jongens en meisjes even lang naar school gaan?)

 

 

 

 

2. Krijgen vouwen de kans om deel te nemen aan het publieke leven?
(bv, Kunnen ze gaan werken?  Kunnen ze zich aansluiten bij organisaties? Kunnen ze politiek actief zijn?)

 

 

 

 

3. Helpen mannen in het private leven?

(bv Nemen ze ook huishoudtakenop zich? En de  zorg voor de kinderen?)

 

 

 

 

4. Hebben vrouwen evenveel rechten als mannen om autonoom bezit te hebben en dit zelf te beheren?

(woning, geld, voedsel, …)

 

 

 

 

5. Is er geweld tegen vrouwen in de samenleving?

(bv: huishoudelijk geweld, eremoorden, genitale verminking, …)

 

 

 

 

 

(1 = wordt geen rekening mee gehouden - 2 = is geprobeerd, maar heeft weinig tot geen effect - 3 = wordt deels in de organisatie toegepast - 4=de organisatie houd reeds rekening met gender, gelijkheid is gewaarborgd - nvt = neutraal of niet van toepassing op onze organisatie)

Beleid van de organisatie

 

6. Werd bij het opstellen van de missie en visie van de organisatie rekening gehouden met de belangen van vrouwen?

(Waar ervaren ze nood aan hulp en ondersteuning? Hoe kan de man-vrouw gelijkheid bevorderd worden)

1

2

3

4

nv

t

7. Werden vrouwen op dezelfde manier betrokken bij het opstellen van de missie en visie als mannen?

(Waren er vrouwen aanwezig en kwamen ze aan bod?)

1

2

3

4

nv

t

8. Probeert de organisatie stereotiepe genderrollen te doorbreken?

(Boor bijvoorbeeld mannen te betrekken bij de opvoeding of door vrouwen ook budgetten te laten beheren?)

1

2

3

4

nv

t

Effect van het project op de man vrouw gelijkheid

 

9. Wordt er gepeild naar positieve en negatieve effecten van het project op mannen en vrouwen op korte termijn?

(vb: Door vroedvrouwen rond te laten gaan in de dorpen kunnen vrouwen veiliger bevallen. Dit biedt echter vaak geen oplossing voor de oorzaak die ervoor zorgt dat vrouwen niet naar het gezondheidscentrum kunnen gaan)

1

2

3

4

nv

t

10. Wordt er gepeild naar positieve en negatieve effecten van het project op mannen en vrouwen op lange termijn?

(vb: Het is mogelijk dat de afschaffing van vrouwenbesnijdenis een statusvermindering inhoudt voor de vrouw in die samenleving)

1

2

3

4

nv

t

11. Wordt er gestreefd om vrouwen te betrekken bij het project?

(Vrouwen komen in sommige culturen minder in de publieke ruimte. Dit kan  het contact met projecten of met hulpverlening bemoeilijken)

1

2

3

4

nv

t

 

 

(1 = we zijn er niet mee bezig - 2 = er wordt binnen onze organisatie al wat aan gewerkt - 3 = de organisatie houdt er reeds rekening mee - 4 = dit behoort tot de basis van de organisatie. - nvt = niet van toepassing in deze organisatie)

 

De organisatiecultuur: kennis van medewerkers of vrijwilligers

 

12. Zijn de medewerkers zich bewust van de noden en belangen van vrouwen? Streven ze naar man-vrouw-gelijkheid?

1

2

3

4

nv

t

13. Wordt er een neutrale taal gebruikt in de organisatie?

(De interne gesprekken en documenten bevatten geen discriminatie)

1

2

3

4

nv

t

14. Hebben vrouwen evenveel kansen en mogelijkheden als mannen om in de organisatie te participeren?

(bv, Waar organiseer je vergaderingen? Is er kinderopvang? Zijn de werkuren haalbaar? ,  …)

1

2

3

4

nv

t

15. Krijgen vrouwen evenveel kansen als mannen op leidinggevende posities? Zijn er elementen aanwezig die stereotypen doorbreken?

(vrouwen hebben soms extra ondersteuning nodig om hogerop te geraken)

1

2

3

4

nv

t

Evaluatie van de organisatie of project

 

16. Wordt er bij de evaluatie rekening gehouden met de ontwikkelingen en de effecten op de situatie van vrouwen en mannen?

1

2

3

4

nv

t

17. Wordt de genderverdeling onder medewerkers en deelnemers aan het project bijgehouden? Dit laat toe om een evolutie te zien op termijn?

1

2

3

4

nv

t

18. Gebruikt de organisatie een instrument om de evolutie van man-vrouw-verhouding te meten? Zoals een analysekader voor de projecten.

1

2

3

4

nv

t

19. Is een bijstelling van de doelstellingen van project of de organisatie nodig om meer rekening te houden met de noden en belangen van vrouwen en om de gelijkheid te vergroten?

Open vraag:

 

Een actieplan om zelf aan de slag te gaan:

Stap 1: Probeer de genderchecklist zo eerlijk mogelijk in te vullen. Doe dit best samen met andere medewerkers van je organisatie.

Stap 2: Op welke vragen scoort je organisatie of project goed of minder goed? Analyseer wat de redenen daarvoor kunnen zijn. Noteer zowel de positieve als negatieve elementen.
- Doe een brainstorm met alle deelnemers die de genderchecklist hebben ingevuld.

Stap 3: Welke stappen en activiteiten kunnen er worden ondernomen om de man-vrouw-gelijkheid te verbeteren en stereotypen te doorbreken.
- Er kan geprobeerd worden om de missie en de visie te analyseren en man vrouw gelijkheid in te verwerken.
- Mannen kunnen aangezet worden tot het opnemen van meer private taken
- Vrouwen kunnen aangezet worden tot grotere participatie in het publieke leven, zoals in besluitvormingsorganen en dergelijke.
- Er kan een praatgroep opgericht worden waar vrouwen hun mening kunnen geven.
Let op: In sommige culturen hebben mannen en vrouwen gescheiden leefwerelden. Het kan zijn dat de beste manier om de mening van de vrouwen te horen, bestaat uit het oprichten van een praatgroep waar mannen niet toegelaten worden.
- Er kan iemand in de organisatie aangesteld worden als ‘expert(e)’ of iemand die bij alle projecten steeds de man vrouw gelijkheid zal analyseren.

Stap 4: Maak een analyse van de slaagkansen van de vooropgestelde doelen.
- Hebben de vooropgestelde doelen kansen en sterkten die tot duurzame relaties tussen mannen en vrouwen kunnen leiden.
- Wat zijn de bedreigingen en weerstanden in de organisatie of de omgeving die een duurzame veranderingen in de weg kunnen staan.

Stap 5: Hoe kunnen deze acties praktisch uitgevoerd kunnen worden? Stel een actieplan op met doelstellingen en deadlines.
Wat moet er precies gebeuren om de man-vrouwgelijkheid te bevorderen in de organisatie? Wat moet er bereikt worden en tegen wanneer? Wie moet wat doen? Hoe kan je de taken verdelen? Is er voldoende materiaal en kennis in de organisatie aanwezig?

Stap 6: Voer de geplande activiteiten en veranderingen uit.

Stap 7: Vergeet niet om een tussentijds evaluatie en een eindevaluatie van de activiteiten uit te voeren.

 

Interessante websites, organisaties en brochures:

Hebt je meer interesse in gender en ontwikkelingssamenwerking kijk dan op deze website: ‘Le Monde Selon les Femmes’. Daar kan je de Nederlandstalige brochure ‘Het essentiële van Gender: Sleutelbegrippen’ downloaden. - http://mondefemmes.be/

RoSa vzw is ook een organisatie die werkt rond gender. De genderchecklist van UNESCO is daar ter beschikking: Gender Lens, Training.-  http://www.rosavzw.be/

De ‘Sustainable Development Goals’ hebben een doelstelling die volledig gebonden is aan gendergelijkheid: ‘Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls’. Het belang van genderongelijkheid wordt er uitgelegd.-  http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

 


 Donwload hier de Genderchecklist:

Pagina 1 van 8