Jacques Mevis

Jacques Mevis

vrijdag, 22 juni 2018 11:39

Doe de Wereldburgerschapstest!

Global Steps Logo klein

 

Doe de 

Wereldburgerschapstest!

 

Ga je deze zomer een internationale ervaring opdoen als vrijwilliger? Of heb je al een ervaring achter de rug als vrijwilliger of stagiair in het buitenland?

Doe dan deze wereldburgerschapstest en ontdek jouw eigen vaardigheden als wereldburger!

Ben je nieuwsgierig wat je bijleert? Met welke vaardigheden kom je naar huis na zo’n een buitenlandse ervaring? Dankzij deze test kom je het te weten!

Wij hebben voor jou maar liefst zeven vaardigheden geselecteerd die jouw jobkansen kunnen verhogen!

De resultaten van de test kan je, bijvoorbeeld, gebruiken bij een sollicitatie of in je CV. En je krijgt verscheidene tips over hoe je deze vaardigheden verder kan ontwikkelen.

Surf naar Global STEPS en ontdek jouw wereldburgerschapsvaardigheden!

START DE TEST op http://www.globalsteps.eu/nl

Deze test is onderdeel van GLobal STEPS, een project in het kader van het Erasmus+-programma van de Europese Unie, waar 11.11.11 aan deelneemt.
Wil je meer informatie, neem dan contact op met het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel +32 2 536 11 12 -www.4dePijler.be

 

START DE TEST 

 

 

GlobalsSteps Logo Erasmus klein             VierdePijler Logo Combinatie11 RGB KLEINer

Logo VFR 11.11.11
In april 2018 start het Europese werd DEAR-project ‘Frame, Voice, Report!” Het project heeft als doelstelling om in 7 Europese landen communicatie- en/of sensibiliseringsprojecten van ‘kleine’ actoren te subsidiëren die een positieve beeldvorming van het Zuiden uitdragen in het kader van de SDG’s, en die aandacht besteden aan gender, klimaat en/of migratie.

Je leest er alles over op de website van 'Frame, voice, report'. Of contacteer het 4de Pijlersteunpunt voor meer info.

maandag, 05 maart 2018 15:28

Nieuw logo

Download onderaan het nieuwe logo van de 4de Pijler in verschillende versies:

MET BASELINE:

VierdePijler Logo Baseline RGB KLEIN

 

ZONDER BASELINE:

VierdePijler Logo RGB KLEIN

 

IN COMBINATIE MET 11.11.11-LOGO

VierdePijler Logo RGB KLEIB N

 

Op 1 maart werden de 100 4de Pijlerorganisaties bekendgemaakt die dit jaar door de 11.11.11-campagne worden gesteund.

Deze 4de Pijlers ontvangen elk een steun van 1000 euro van het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers om hun projecten in het Zuiden te realiseren. De middelen zijn afkomstig van 11.11.11-campagne van 2017.

Ontdek hier de lijst van gesteunde projecten:

Ruim 270 vrijwilligers van kleinschalige ontwikkelingsprojecten namen zaterdag in het Vlaamse Parlement deel aan 5de editie van de Dag van de 4de Pijler. De toespraak van Minister-President Geert Bourgeois, die zichzelf diende te verontschuldigen wegens ziekte, prees de inzet van al deze vrijwilligers voor de projecten die ze wereldwijd ondernemen. Hun initiatieven leveren, elk op hun manier, een onschatbare bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die we allen samen tegen 2030 willen realiseren.

dinsdag, 19 december 2017 09:56

Dag van de 4de Pijler

banner DVP 2018 kleiner

We nodigen je graag uit op de vijfde 'Dag van de 4dePijler' op zaterdag 24 februari in het Vlaams Parlement: een inspirerende dag vol ontmoetingen en uitwisseling, waar je als vrijwilliger met een hart voor het Zuiden centraal staat, en in aanwezgheid van mininister-president Geert Bourgeois.

"Sterke vrijwilligers, straffe verhalen" is dit jaar de titel. Want de 4de Pijler drijft op sterke vrijwilligers. En we hebben elk ons straf verhaal over de passie die ons drijft en over het project waarin we geloven. Daarom staat het vrijwilligerswerk centraal op de Dag van de 4de Pijler

Van 10u tot 11u30 is er het plenaire gedeelte. Een aantal 4de Pijlers inspireren ons met hun ‘straf verhaal’. In de namiddag kan je kan kiezen uit tien boeiende workshops. Je pikt een heleboel actuele informatie mee voor je project. Je kan zelf de hele dag verhalen uitwisselen met anderen. En tussendoor is er een gezellige lunch.

De Dag van de 4de Pijler is een initiatief van het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11, met de steun van de Vlaamse overheid.

 


DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE DAG VAN DE 4DE PIJLER ZIJN AFGESLOTEN 
omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

WACHTLIJST
Heb je alsnog interesse om aan aanwezig te zijn, dan kan je je opgeven voor 
de  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door een mailtje te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 


Sprekers2

 

Vanaf 1 november 2018 kunnen 4de Pijlers die lid zijn van het 4de Pijlerpanel en geregistreerd zijn op 4dePijler.be opnieuw een projectaanvraag indienen bij het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers voor het jaar 2019. Meer info volgt binnenkort. 

Dat fonds richt zich op de ondersteuning van Zuidprojecten van 4de Pijlers en voorziet een steun van € 1000 per project.

 Lees hoe je een project kan indienen

Ondernemers zonder Grenzen nog kleineer

donderdag, 19 oktober 2017 11:13

Gender in jouw 4de Pijler: de Genderchecklist

Gendergelijkheid is een belangrijk element in ontwikkelingssamenwerking. De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen, toch hebben wereldwijd vrouwen nog steeds een grotere kans om in armoede terecht te komen dan mannen. De noden van vrouwen en het belang van gendergelijkheid in organisaties wordt nog te vaak vergeten bij het opstellen van doelen.

Wil je testen hoever jouw 4de Pijler staat op gebied van gendergelijkheid en gelijke kansen voor mannen en vrouwen?
Vul dan eens de  genderchecklist voor 4de Pijlers in: naar de genderchecklistGendercartoon

Auteur: Gemma Bruyneel

Het Gendersysteem
Ontwikkelingssamenwerking: de globale ongelijkheid tussen man en vrouw
Hoe en waarom aandacht schenken aan gender binnen je project?
Genderchecklist voor 4de Pijlers
Een actieplan om zelf aan de slag te gaan
Interessante websites, organisaties en brochures
Download de genderchecklist

 

Het Gendersysteem:

Gendersysteem
Gender is een heel breed concept en wordt vaak verward met sekse. Sekse zijn de biologische verschillen op basis van geslacht, terwijl gender de sociale en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen omvat. Deze genderrollen en verwachtingen worden bepaald door de samenleving. Sekse en gender zijn twee segmenten binnen het Gendersysteem van mensen: iedereen wordt geboren met bepaalde biologische kenmerken, Biologische Sekse.

De Genderidentiteit toont in welke mate men zich identificeert met zijn of haar sekse. Vervolgens heeft iedereen ook een seksuele voorkeur, dit is de Seksuele - Affectieve Oriëntatie. Via de Genderexpressie toont men zijn of haar genderidentiteit op een bepaalde manier aan de samenleving. Elk segment kan gezien worden als een schaal tussen twee extremen. Zo is de Genderexpressie een schaal waarvan het zich volledig vrouwelijk of mannelijk voelen twee extremen zijn met daartussen nog vele andere mogelijkheden.

 

Ontwikkelingssamenwerking: de globale ongelijkheid tussen man en vrouw

Bij ontwikkelingssamenwerking beperken we ons tot de globale ongelijkheid tussen man en vrouw. Die is namelijk nog prominent aanwezig in veel landen waar 4de Pijlers actief zijn.

Genderongelijkheid wordt ook doorkruist door andere elementen: etniciteit, sociale klasse, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, educatie, …. Dit kruispuntdenken toont hoe vrouwen niet alleen een onderdrukking ervaren op basis van hun gender, maar ook door andere identiteitskenmerken. Zo kan een vrouw in een ontwikkelingsland een grotere onderdrukking ervaren dan een westerse vrouw omdat ze behoort tot een bepaalde bevolkingsgroep.

En genderongelijkheid zit ook vervat in verschillende lagen van de samenleving:

1) Economische ongelijkheid:
- Op financieel vlak: ongelijkheid in inkomsten en uitgaven. 70% van de mensen die in armoede leven zijn vrouwen.
- Ongelijkheid in levensomstandigheden: Vrouwen hebben moeilijker toegang tot openbare diensten en tot basisbehoeften (zoals voeding, woning, gezondheid, onderwijs, …).
2) Sociale ongelijkheid: ongelijk lidmaatschap in sociale netwerken. Vrouwen zijn actiever in het private leven, ze doen het huishouden en zorgen voor de kinderen. Hierdoor nemen ze minder deel aan het publieke leven en hebben ze minder contacten met anderen.
3) Culturele ongelijkheid: verschil in behandeling en waardering van vrouwen omwille van gender. Er zijn sociale regels en tradities die genderdiscriminatie kunnen bevestigen zoals huwelijkstradities, genitale verminking, prostitutie, ...
4) Politieke ongelijkheid: verschil in de mogelijkheid om autonoom beslissingen te nemen en deel te nemen aan politieke besluitvorming (in alle landen bekleden vrouwen minder dan 1% van de leidinggevende posities in privé ondernemingen).

Gendercartoon

Hoe en waarom aandacht schenken aan gender binnen je project?


KLEIN Sustainable Development Goals Dutch RGB-05De meeste samenlevingen worden gedomineerd door mannen. Vrouwen maken nog steeds de grootste kans om in armoede terecht te komen.

Door vrouwen niet te betrekken bij ontwikkelingsprojecten, ook binnen je 4de Pijlerproject, wordt er een enorm groot potentieel aan medewerkers, nieuwe inzichten, talenten en creativiteit niet benut. Daarom is het als 4de Pijler belangrijk om zelf ook aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te werken.

Ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) hebben trouwens een doelstelling die volledig gebonden is aan gendergelijkheid: Doelstelling 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Door met een ‘genderbril’ naar je project te kijken, krijg je zicht op hoe vrouwen in het project ondersteund kunnen worden.
Neem even tijd om de Genderchecklist te beantwoorden: zo kan je de gendergevoeligheid van je project toetsen en eventueel verhogen.

 

Genderchecklist voor 4de Pijlerorganisaties

Ook als 4de Pijlerorganisatie kan je rekening houden met gender binnen je project. Dit kan door met een ‘genderbril’ naar het project te kijken: Hoe is meer gelijkheid mogelijk? En hoe kunnen vrouwen in het project ondersteund worden?

Via een ‘Genderchecklist’ kan je een eerste stap zetten naar een meer genderbewuste aanpak. De lijst bestaat uit 19 vragen, opgedeeld in drie delen. Onderaan vind je ook een ‘Actieplan in 7 stappen’ dat je kan doorlopen met je 4de Pijler.

De eerste vijf vragen geven een idee over gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de lokale omgeving van je organisatie. Dit zijn open vragen die uitdagen tot nadenken en zoeken naar voorbeelden in de samenleving, zowel positieve als negatieve.

De vragen uit het tweede en het derde deel hebben vooral betrekking op de werking van de organisatie en de projecten. Deze vragen worden beantwoord via een score van 1 tot 4. 1 geeft aan dat er nog aan gewerkt kan worden. 4 toont dat dit reeds in de organisatie wordt toegepast.

DOWNLOAD DE GENDERCHECKLIST

Context in de lokale gemeenschap

Open vragen

1. Is de toegang tot onderwijs even groot voor mannen als vrouwen?
(bv Blijven jongens en meisjes even lang naar school gaan?)

 

 

 

 

2. Krijgen vouwen de kans om deel te nemen aan het publieke leven?
(bv, Kunnen ze gaan werken?  Kunnen ze zich aansluiten bij organisaties? Kunnen ze politiek actief zijn?)

 

 

 

 

3. Helpen mannen in het private leven?

(bv Nemen ze ook huishoudtaken op zich? En de zorg voor de kinderen?)

 

 

 

 

4. Hebben vrouwen evenveel rechten als mannen om autonoom bezit te hebben en dit zelf te beheren?

(woning, geld, voedsel, …)

 

 

 

 

5. Is er geweld tegen vrouwen in de samenleving?

(bv: huishoudelijk geweld, eremoorden, genitale verminking, …)

 

 

 

 

 

(1 = wordt geen rekening mee gehouden - 2 = is geprobeerd, maar heeft weinig tot geen effect - 3 = wordt deels in de organisatie toegepast - 4=de organisatie houdt reeds rekening met gender, gelijkheid is gewaarborgd - nvt = neutraal of niet van toepassing op onze organisatie)

Beleid van de organisatie

 

6. Werd bij het opstellen van de missie en visie van de organisatie rekening gehouden met de belangen van vrouwen?

(Waar ervaren ze nood aan hulp en ondersteuning? Hoe kan de man-vrouw gelijkheid bevorderd worden)

1

2

3

4

nv

t

7. Werden vrouwen op dezelfde manier betrokken bij het opstellen van de missie en visie als mannen?

(Waren er vrouwen aanwezig en kwamen ze aan bod?)

1

2

3

4

nv

t

8. Probeert de organisatie stereotype genderrollen te doorbreken?

(Door bijvoorbeeld mannen te betrekken bij de opvoeding of door vrouwen ook budgetten te laten beheren?)

1

2

3

4

nv

t

Effect van het project op de man-vrouw gelijkheid

 

9. Wordt er gepeild naar positieve en negatieve effecten van het project op mannen en vrouwen op korte termijn?

(vb: Door vroedvrouwen rond te laten gaan in de dorpen kunnen vrouwen veiliger bevallen. Dit biedt echter vaak geen oplossing voor de oorzaak die ervoor zorgt dat vrouwen niet naar het gezondheidscentrum kunnen gaan)

1

2

3

4

nv

t

10. Wordt er gepeild naar positieve en negatieve effecten van het project op mannen en vrouwen op lange termijn?

(vb: Het is mogelijk dat de afschaffing van vrouwenbesnijdenis een statusvermindering inhoudt voor de vrouw in die samenleving)

1

2

3

4

nv

t

11. Wordt er gestreefd om vrouwen te betrekken bij het project?

(Vrouwen komen in sommige culturen minder in de publieke ruimte. Dit kan  het contact met projecten of met hulpverlening bemoeilijken)

1

2

3

4

nv

t

 

 

(1 = we zijn er niet mee bezig - 2 = er wordt binnen onze organisatie al wat aan gewerkt - 3 = de organisatie houdt er reeds rekening mee - 4 = dit behoort tot de basis van de organisatie. - nvt = niet van toepassing in deze organisatie)

 

De organisatiecultuur: kennis van medewerkers of vrijwilligers

 

12. Zijn de medewerkers zich bewust van de noden en belangen van vrouwen? Streven ze naar man-vrouw-gelijkheid?

1

2

3

4

nv

t

13. Wordt er een neutrale taal gebruikt in de organisatie?

(De interne gesprekken en documenten bevatten geen discriminatie)

1

2

3

4

nv

t

14. Hebben vrouwen evenveel kansen en mogelijkheden als mannen om in de organisatie te participeren?

(bv, Waar organiseer je vergaderingen? Is er kinderopvang? Zijn de werkuren haalbaar? ,  …)

1

2

3

4

nv

t

15. Krijgen vrouwen evenveel kansen als mannen op leidinggevende posities? Zijn er elementen aanwezig die stereotypen doorbreken?

(vrouwen hebben soms extra ondersteuning nodig om hogerop te geraken)

1

2

3

4

nv

t

Evaluatie van de organisatie of project

 

16. Wordt er bij de evaluatie rekening gehouden met de ontwikkelingen en de effecten op de situatie van vrouwen en mannen?

1

2

3

4

nv

t

17. Wordt de genderverdeling onder medewerkers en deelnemers aan het project bijgehouden? Dit laat toe om een evolutie te zien op termijn.

1

2

3

4

nv

t

18. Gebruikt de organisatie een instrument om de evolutie van man-vrouw-verhouding te meten? Zoals een analysekader voor de projecten.

1

2

3

4

nv

t

19. Is een bijstelling van de doelstellingen van het project of de organisatie nodig om meer rekening te houden met de noden en belangen van vrouwen en om de gelijkheid te vergroten?

Open vraag:

 

Een actieplan om zelf aan de slag te gaan:

Stap 1: Probeer de genderchecklist zo eerlijk mogelijk in te vullen. Doe dit best samen met andere medewerkers van je organisatie.

Stap 2: Op welke vragen scoort je organisatie of project goed of minder goed? Analyseer wat de redenen daarvoor kunnen zijn. Noteer zowel de positieve als negatieve elementen.
- Doe een brainstorm met alle deelnemers die de genderchecklist hebben ingevuld.

Stap 3: Welke stappen en activiteiten kunnen er worden ondernomen om de man-vrouw-gelijkheid te verbeteren en stereotypen te doorbreken.
- Er kan geprobeerd worden om de missie en de visie te analyseren en man-vrouw gelijkheid in te verwerken.
- Mannen kunnen aangezet worden tot het opnemen van meer private taken
- Vrouwen kunnen aangezet worden tot grotere participatie in het publieke leven, zoals in besluitvormingsorganen en dergelijke.
- Er kan een praatgroep opgericht worden waar vrouwen hun mening kunnen geven.
Let op: In sommige culturen hebben mannen en vrouwen gescheiden leefwerelden. Het kan zijn dat de beste manier om de mening van de vrouwen te horen, bestaat uit het oprichten van een praatgroep waar mannen niet toegelaten worden.
- Er kan iemand in de organisatie aangesteld worden als ‘expert(e)’ of iemand die bij alle projecten steeds de man-vrouw gelijkheid zal analyseren.

Stap 4: Maak een analyse van de slaagkansen van de vooropgestelde doelen.
- Hebben de vooropgestelde doelen kansen en sterkten die tot duurzame relaties tussen mannen en vrouwen kunnen leiden.
- Wat zijn de bedreigingen en weerstanden in de organisatie of de omgeving die duurzame veranderingen in de weg kunnen staan.

Stap 5: Hoe kunnen deze acties praktisch uitgevoerd worden? Stel een actieplan op met doelstellingen en deadlines.
Wat moet er precies gebeuren om de man-vrouwgelijkheid te bevorderen in de organisatie? Wat moet er bereikt worden en tegen wanneer? Wie moet wat doen? Hoe kan je de taken verdelen? Is er voldoende materiaal en kennis in de organisatie aanwezig?

Stap 6: Voer de geplande activiteiten en veranderingen uit.

Stap 7: Vergeet niet om een tussentijds evaluatie en een eindevaluatie van de activiteiten uit te voeren.

 

Interessante websites, organisaties en brochures:

Heb je meer interesse in gender en ontwikkelingssamenwerking kijk dan op deze website: ‘Le Monde Selon les Femmes’. Daar kan je de Nederlandstalige brochure ‘Het essentiële van Gender: Sleutelbegrippen’ downloaden. - http://mondefemmes.be/

RoSa vzw is ook een organisatie die werkt rond gender. De genderchecklist van UNESCO is daar ter beschikking: Gender Lens, Training.-  http://www.rosavzw.be/

De ‘Sustainable Development Goals’ hebben een doelstelling die volledig gebonden is aan gendergelijkheid: ‘Goal 5: Achieve Gender Equality and Empower all Women and Girls’. Het belang van genderongelijkheid wordt er uitgelegd.-  http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/

 


 Donwload hier de Genderchecklist:

donderdag, 05 oktober 2017 11:58

Doe de vaardigheidstest wereldburgerschap!

Wat leer je bij als je als vrijwilliger gaat meewerken in een project in het Zuiden? 
Ontdek het zelf door online de Vaardigheidstest Wereldburgerschap in te vullen.

Welke vaardigheden heb je nodig om naar het buitenland te vertrekken. En wat heb je bijgeleerd tijdens je verblijf als vrijwilliger of stagiair in het buitenland? Waar ben je goed in? En hoe kan je die talenten nadien ook tonen, als je gaat solliciteren, bijvoorbeeld?

Pagina 1 van 8