Wat zijn diasporaverenigingen?

Diasporaverenigingen zijn verenigingen van mensen met een migratieachtergrond in ons land.. Zij organiseren zich steeds meer in actieve netwerken en federaties. Zo onderhouden ze de band met hun thuisland; Maar ze zijn ook steeds nadrukkelijker aanwezig in het socio-culturele netwerk van onze steden, gemeenten en provincies.

Diasporaverenigingen zijn ook actief bezig met het opzetten en ondersteunen van (kleinschalige) ontwikkelingsprojecten en solidariteitsprojecten in hun thuisland. Dat is dan ook het domein waarin het 4de Pijlersteunpunt de diasporaverenigingen wil bijstaan met vorming en advies, in samenwerking met de provinciale en stedelijke diensten voor ontwikkelingssamenwerking en de Federaties van diaspora-organisaties,

Diasporaverenigingen zijn ook 4de pPjlers: het zijn evengoed kleinschalige solidariteitsprojecten opgezet door vrijwilligers, net als de vele ‘Vlaamse’ 4de Pijlers op deze website.
Toch verdienen ze een aparte plaats. Daarom maken we ze ook aparte zichtbaar op deze website:

=> Ben je een diasporagroep, dan kan je je ook als diasporagroep registreren op deze website.

=> Via de zoekfunctie van de website kan je de diasporagroepen opzoeken per gemeente, provincie of per land  waar ze projecten ondernemen. (Ga naar de zoekfunctie en vink het vakrje 'diasporavereniging' bij je zoekopdracht. Kies dan de gewenste gemeente, provincie, land...)

 

Diaspora en OS studie MichielsenLezen

Meer achtergrondinformatie over dispaoregroepen lees je in het onderzoek ‘Diaspora en ontwikkelingssamenwerking' van Joris Michielsens (2013)

 

 

 


Diaspora De Wereld in AntwerpenFilm

Bekijk de documentaire ‘De Wereld in Amtwerpen(2015) om de diaspora zelf in woord en beeld aan het werk te zien.