Zuidcafé : Militaire interventie, noodzaak of onzin?

2017-10-03
De Roma, Turnhoutsebaan 286 - Borgerhout
20:00
Bij militaire interventies spelen vaak diverse belangen een rol : economische, geo-politieke, mensenrechten,.... Maar moet je vanuit een pacifistisch standpunt altijd elke militaire interventie afwijzen? Of zijn er humanitaire omstandigheden waarbij je niet anders kan dan toch militair optreden? En zo ja, met welk mandaat, binnen welke krijtlijnen? En welke instantie beslist hierover? Een boeiende discussie, ook in het kader van het takendebat van het Belgisch leger en de hiermee gepaard gaande aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dr Goedele De Keersmaeker geeft deskundige toelichting bij het thema. Zij is onderzoeker aan de UGent, Gents Instituut voor Internationale Studies (GIIS). We gaan in debat met Jo Coelmont, brigadegeneraal b.d. verbonden aan het Egmont Instituut en met een vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen. Filip Reyniers, directeur van het onderzoekscentrum IPIS, modereert. Muzikaal aperitief vanaf 19u15. meer info + ticket bestellen www.deroma.be/zuidcafe

 

Bekijk alle activiteiten