Humasol

 • Kenneth Van den Bergh
 • Desguinlei 214
 • 2018 Antwerpen -België
 • +32 485 63 45 92
 • 733-0558533-37
Missie

Humasol vzw is een Belgische vierde pijler organisatie die ingenieurstudenten de kans biedt hernieuwbare energieprojecten uit te voeren in minder begoede delen van de wereld. Wij bieden kennis van onze project studenten aan en zetten deze samen met de inzet van lokale gemeenschappen en financiële steun van onze sponsors in om duurzame projecten te realiseren die de gemeenschappen zelf kunnen onderhouden, uitbreiden en kopiëren.

Projecten
Eerst en vooral doen wij enkel projecten op vraag van het zuiden. Wij willen hen geen projecten opdringen.
Ten tweede huldigen wij het principe van zelfredzaamheid. Wat we niet doen is terplekke gaan en snel iets installeren. Wat we wel doen is eerst het werkingsprincipe uitleggen aan onze lokale partner, waarna we samen met hen het project volbrengen. Ten eerste is de lokale partner dan zelfredzaam bij eventuele defecten, en ten tweede kan hij zijn verworven kennis doorgeven aan zijn eigen gemeenschap.
Tenslotte doen wij vooral ecologische en duurzame projecten.

Zendelingen
Wij werken met ingenieurs-studenten als zendeling. Dit heeft namelijk heel wat voordelen. De student heeft in de grote vakantie eerst en vooral de tijd om langer dan een maand ter plekke te gaan. Bovendien telt deze stage mee voor 6 studiepunten en de student moet een rapport opstellen wat goed is voor de overdraagbaarheid van de opgebouwde expertise. De student kan ook een VLIR/IRO beurs aanvragen om de transportkosten terug te betalen.

Financiering
De kosten van het materiaal en andere project gerelateerde kosten worden gefinancierd door de vzw (elke EUR wordt nuttig besteed). Accomodatiekosten en voeding worden voorzien door de lokale partner.

Lees meer
Historiek

Hoe het allemaal begon
Humasol begon in 2007 met een model, drie leden en een opstartbudget van 1.000 EUR. Het model bestond en bestaat er nog steeds in om ingenieursstudenten, tijdens de zomer, in het kader van een stage naar het zuiden te sturen voor ontwikkelingsprojecten rond duurzame energie. Gedurende hun voorbereiding tijdens het academiejaar begeleidt Humasol hen intensief. Dit model is door de jaren heen uitgekristalliseerd en verder verfijnd. Sommige project studenten waren enthousiast over dit concept en vervoegden Humasol. Het resultaat is dat Humasol nu kan rekenen op een 25 tal actieve leden die het concept verder zet. Dankzij de opgebouwde ervaring en inzet van onze leden vonden we meer en meer financiële partners die in ons verhaal geloven, zodat onze omzet ongeveer 30.000 EUR bedroeg eind 2010. Via een verdere professionalisering proberen we deze trend te bevestigen en de kwaliteit van onze projecten continu te verbeteren.

De naam Humasol komt van de volgende 4 termen: Humahuaca en humanitair, sol en solidariteit. Twee termen komen van ons eerste project in Humahuaca, Argentinië. We bouwden hier onze eerste zonneboiler (sol: zon in het spaans). De andere twee termen zijn meer algemeen toepasbaar op vzw's die aan ontwikkelingshulp doen: humanitair en solidariteit.

Het eerste project
Het eerste project, Humahuaca2007, kwam eerder per toeval tot stand en betekende meteen ook de start van Humasol. Tijdens een rondreis door Argentinië, verbleef Dieter Duyck, de latere mede-oprichter van Humasol, in een residentie in Humahuaca, in het hoge Noorden van Argentinië, dicht bij de Boliviaanse grens, een eerder arme streek waar voornamelijk Indianen wonen. De residentie, die nog maar half af was, diende om kinderen van de streek een plaats te geven om te slapen zodat zij naar school konden gaan in Humahuaca. De bezieler van het project vroeg aan Dieter, een afgestudeerde ingenieur, of die hem niet kon helpen bij het bouwen van een zonneboiler. Het kon namelijk zeer koud zijn (tot -20 graden Celcius) en het sensibiliserende aspect naar de lokale bevolking sprak hem ook aan. Om een lang verhaal kort te maken, werd de zonneboiler uiteindelijk gebouwd door collega en vriend Jeroen Devos, na een literatuurstudie van Dieter. Achteraf hebben Dieter en Jeroen nog een aantal presentaties over het project gegeven om het geld voor de boiler in te zamelen.

Ondertussen waren Jeroen en Dieter reeds actief in hun nieuwe leven, namelijk als werkmens. Dieter was lid van Ingenieurs zonder Grenzen in zijn vrije tijd. Dat jaar, 2007-2008, hebben Dieter en Jeroen vooral gemerkt dat er in België niet echt een organisatie bestond die iets gelijkaardig kon aanbieden aan net afgestuurden of studenten. Bovendien zagen ze ook de link met de buitenlandse stages die studenten kunnen ondernemen tijdens hun studie. Ze hadden beide zo een stage gedaan, maar dit was niet echt goed geregeld en voorbereid, en ontwikkelingsprojecten waren het al helemaal niet. Vastbesloten dit gat op te vullen richtten ze toen Humasol op. In 2009 ging het eerste echte project van Humasol van start, de bouw van een wind turbine in Humahuaca, Argentinië.

Lees meer

Werkgebied in het Zuiden
 • Argentinië
 • Kenia
 • Peru
 • Senegal
 • Oeganda
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Stedelijke bevolking
 • Ambachtslui
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Watervoorziening
 • Infrastructuur

Activiteit in Vlaanderen
 • Brussel, Vlaams-Brabant
 • Dilbeek, Vlaams-Brabant
 • Antwerpen, Antwerpen
 • Sint-Katelijne-Waver, Antwerpen
 • Leuven, Vlaams-Brabant
 • Gent, Oost-Vlaanderen