Imani Belgium

 • Frans Van Miert
 • Heieinde 120
 • 2360 Oud-Turnhout -België
 • 014 41 72 05
 • BE12 0015 2732 2792
 • GEBABEBB
 • GROS-werking
 • Fiscale attesten geleverd via OSJ-steunfonds
Missie

Hulp aan  ontwikkelingslanden. Verlenen van financiële, materiële en logistieke ondersteuning op gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg. Ter plaatse initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden en de levenskwaliteit ontwikkelen en aanmoedigen.

We zijn er van overtuigd dat een betere toekomst begint bij het verwerven van kennis en vaardigheden. Daarom stelt onze vzw het toegankelijk maken van onderwijs als prioritair doel. In de praktijk gaat bijzondere aandacht voor gezondheidszorg, ondervoeding, sociale- economische aspecten daarmee gepaard. Het aanzwengelen van interactieve initiatieven moet het gemeenschapsgevoel versterkenn en een grotere solidariteit teweegbrengen.

Voor de uitvoering wordt samengewerkt met plaatselijke partners die de nodige kennis,  ervaring en vaardigheid  hebben om  met kans op succes de projecten tot uitvoering te brengen.

Momenteel lopen er projecten ter bevordering van kleuteronderwijs door de bouw van kleuterscholen en de ondersteuning van de werking. Sponsoring van kansarme middelbare schoolstudenten. Thuiszorg aan senioren, alleenwonende weeskinderen, arme alleenstaande moeders en bedlegerige mensen. Huisvesting voor weduwen met kinderen.

Lees meer

Historiek

Doorlopende programma's : Home support, studentensponsoring, Keep a Girl in School, woningbouw, medisch schooltoezicht, voedselprogramma in de kleuterscholen.

 1. 2006 Opstart van studentensponsoring
 2. 2007-2008 : bouw van zes kleuterklassen Forever Dago Academy (nu Hope Academy) in Kabondo
 3. 2009 Renovatie van bestaande Mang'ang'a Youth Nursery School
 4. 2010 Bouw van de St.Fancis of Assisi Community Dispensary
 5. 2010 Bouw van twee semi-permanente klaslokalen voor de Lady Edna Nursery School
 6. 2011 Bouw van twee permanente klaslokalen voor de Mang'ang'a Youth Nursery School
 7. 2012 Bouw van twee permanente klaslokalen voor de Nyandiwa Nursery School
 8. 2012 Bouw van een permanent klaslokaal voor de Lady Edna Nursery School
 9. 2013 Odersteuning van weeshuis "Youth Stay Alive" in Murang'a

 

Werkgebied in het Zuiden
 • Kenia
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Kinderen en jongeren
 • Ouderen
Thema's
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Infrastructuur

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Imani Rural Action Women Group CBO
 • IMBEKE CHARITABLE TRUST

Activiteit in Vlaanderen
 • Oud-Turnhout, Antwerpen