Edukado

 • Aushim Koumar
 • Harenberg 43
 • 1130 Haren -België
 • 0479 95 25 16
 • 001-5191190-20
 • Fiscale attesten geleverd via Koning Boudewijnstichting
Missie

Edukado is een pijler binnen de vzw PraubashBaungau die studenten uit het hoger onderwijs de kans biedt om in teamverband solidariteitsprojecten uit te werken in het Zuiden. Deze solidariteitsprojecten hebben als doel het verbeteren van het onderwijs in ontwikkelingslanden.

Edukado heeft een uniek concept bedacht voor jongeren die, d.m.v. een solidariteitsproject, een brug wensen te bouwen tussen hun Westerse cultuur en die van een ontwikkelingsland.

Wat dit concept zo uniek maakt is de gedrevenheid waarmee de jongeren zich inzetten om hun project te realiseren, de ervaring die ze opdoen door al het voorbereidende werk in België en tenslotte de verrijkende reis zelf in het ontwikkelingsland. Het voordeel van een dergelijke organisatie, gekenmerkt door het zelfstandig functioneren, is dat de jongeren heel wat bijleren.

De jongeren krijgen de gelegenheid om in groep zelfstandig een humanitair project op te richten. De vereniging vormt de omkadering die de jongeren helpt met contactgegevens, expertise en financiële middelen. Toch nemen de jongeren zelf de leiding en het initiatief: contact leggen met het Zuiden, een locatie zoeken waar hulp nodig is, fondsen inzamelen, benefietactiviteiten organiseren, dossiers opstellen, …

Bestaat er een betere manier om kennis te maken met een cultuur dan in het land zelf te verblijven? Niet in de optiek van een toeristische reis, maar met de bedoeling te leven zoals de lokale bevolking. Dat betekent geconfronteerd worden met hun alledaagse levenswandel, vaak beheerst door het gevecht tegen armoede. Indien men daarbovenop nog humanitair werk kan verrichten om de arme bevolking te steunen, wordt het verblijf een enorm leerrijk en onvergetelijk avontuur. Kennis, cultuur en nog zoveel meer wordt uitgewisseld tussen lokale bevolking en de jongeren van hier.

Aangezien alles door jonge vrijwilligers wordt georganiseerd, gaan alle schenkingen integraal naar het project in kwestie, zonder administratieve of externe kosten. Al het ingezamelde geld wordt dus rechtstreeks gebruikt voor de kosten van het project (bijvoorbeeld bouwkosten).

Het proje(c)t Haspatal, het eerste project, had als doel de lokale bevolking van Bangladesh hulp te bieden via de uitbreiding van een lokaal ziekenhuisje. De focus lag toen nog niet op onderwijs.

Edukado bestaat uit een team vrijwilligers en helpt de jongeren om alles op een professionele wijze te organiseren om daarna veilig te verblijven in het land in kwestie. 

Edukado heeft een uitgebreide noord- alsook een zuidwerking. De organisatie heeft als doelstellingen:

° De Belgische bevolking te sensibiliseren rond thema’s over ontwikkelingssamenwerking 

° Studenten uit het hoger onderwijs de mogelijkheid te bieden om duurzame bouwprojecten te verwezenlijken in een ontwikkelingsland in samenwerking met de lokale bevolking. Dit concept werd voor het eerst toegepast in 2009 onder de naam “Proje(c)t Haspatal en heeft mooie resultaten opgeleverd.

Lees meer

Werkgebied in het Zuiden
 • Bangladesh
 • Nepal
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Onderwijs
 • Infrastructuur

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Kailakuri Hospital
 • SAV-school
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS)
 • VUB
 • KSO Glorieux
 • Koninklijk Atheneum Etterbeek