Village Support Rangaroon

 • Annie Nijs
 • Oostmeersdreef 131
 • 9800 Deinze
 • 09 386 03 90
 • BE27 9730 1081 9473
 • ARSPBE22
 • GROS-werking
Missie

Village Support Rangaroon werkt aan een duurzame en structurele economische ontwikkeling van het dorp Rangaroon in Noord-India. Tot voor kort waren de gezinnen voor hun inkomen volledig afhankelijk van de theeplantage, waaop het dorp ligt.  Slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaald werk en hoge werkloosheid zijn de gevolgen van dit monopolie. Uit noodzaak dienden vele jonge werkloze mannen en vrouwen ook hun gezinnen maanden/jaren te verlaten om te werken in de grootsteden van India of in de Golfstaten (vaak als moderne slaven).

Voor een duurzame ontwikkeling is er nood aan een diversificatie van de economie in het dorp en aan nieuwe vormen van inkomensgeneratie.  We ondersteunen zelfhulpgroepen die zelf hun lot in eigen handen willen nemen en door duurzame en kleinschalige activiteiten een gediversifieerde lokale economie tot ontwikkeling willen brengen.

Historiek

Van 2014 tot 2016 ondersteunden we op hun vraag en initiatief een groep van jonge werkloze mannen om een project van kleinschalig en ecologisch dorpstoerisme uit te bouwen. Samen met onze partner werkten we er aan de doelen die de UNWTO stelt in "2017 - International Year of Sustaiable Tourism for Development" : "Community based tourism" - duurzaam toerisme  met respect én ontwikkelingskansen voor lokale gemeenschappen. Deze groep is na drie jaar steun vanuit het Westen voor de uitbouw van de nodige infrastructuur nu volledig self-reliant. Het project kan op geregelde tijden een waardig en fair inkomen verschaffen aan een 15-tal jonge mannen.

Vanaf 2017 jaar startten we een project op met twee zelfhulpgroepen van vrouwen om door alternatieve vormen van gemeenschappelijke productiviteit het gezinsinkomen op te trekken.

Werkgebied in het Zuiden
 • India
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Economie
 • Infrastructuur

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Explorers Group Rangaroon

Activiteit in Vlaanderen
 • Deinze, Oost-Vlaanderen