Wie zijn we?

Binnen het Vlaamse landschap van ontwikkelingssamenwerking zijn er heel wat (kleinschalige) burgerinitiatieven actief. Een grote groep mensen steekt zelf de handen uit de mouwen en ondersteunt een project in het Zuiden. In Vlaanderen worden deze initiatieven 4de Pijlers genoemd.

Om de 4de Pijler te ondersteunen en zoveel als mogelijk in te spelen op hun noden en behoeften werd in januari 2009 een 4de Pijlersteunpunt opgericht. Het steunpunt kreeg vorm vanuit een samenwerking tussen het toenmalige Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) en de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (11.11.11). Om de nodige ondersteuning te kunnen bieden aan 4de Pijlerinitiatieven werd er een website uitgebouwd, een helpdeskfunctie opgezet, een vormingsaanbod uitgewerkt en worden er regelmatig ontmoetingsmomenten georganiseerd. Het steunpunt werkt aan gemeenschappelijke communicatie om de 4de Pijler in de media en publieke opinie meer aan bod te brengen. Tenslotte voelt 11.11.11 zich ook verantwoordelijk om de belangen van 4de Pijlers te verdedigen. Daarom werd er statutair een vertegenwoordiging van 4de Pijlers opgenomen in de beleidsorganen van 11.11.11. en werd er een 4de Pijlerpanel opgericht.

11.11.11 ontvangt jaarlijks een werkingssubsidie van de Afdeling Mondiale uitdagingen van het Departement Internationaal Vlaanderen. Jacques Mevis en Luc Callaerts nemen de volledige operationele werking op zich.