Cover start up kitWerkt je project met kinderen? Dan kan je vanaf deze maand aan de slag met de nieuwe START UP-kit “Kinderrechten, uitgewerkt door het 4de Pijlersteunpunt en KIY0, op basis van de ervaring die we bij 4de Pijlerorganisaties heb verzameld.

Je ontdekt stap voor stap de 4 principes Kinderrechtenverdrag. Met de vragenlijst kan je in groep een zelfevaluatie maken van je project. En je kan beroep doen op de medewerkers van KIYO voor advies en begeleiding.

Je kan de START UP-kit downloaden op een aparte pagina in ons 4de Pijler-Handboek. Je kan ook aan de slag met je projectpartners in het Zuiden, want alle materiaal is ook beschikbaar en te downloaden  downloaden in het Frans en het Engels

We plaatsen elke maand één van de vier basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag in de kijker: 1. het belang van het Kind. - 2. Recht op leven, overleven en ontwikkeling – 3. Participatie en 4. Non-discriminatie. Deze maand starten we met een algemene kennismaking.

Wist je dat elke VZW uiterlijk op 30 september verplicht alle begunstigden van de VZW officieel moet registreren? Dat is een kleine administratieve ingreep waaraan elke VZW toch even aandacht moet besteden.

Wat is de 'UBO'?

De Wet van 18 september 2017 bepaalt dat alle rechtspersonen verplicht zijn om uiterlijk op 30 september 2019 voor de eerste maal de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun juridische entiteit te registreren.

Deze regeling is ingevoerd in het kader van de internationale strijd tegen terrorisme en is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming of vereniging voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Hoe kan je hieraan tegemoet komen?

Activiteiten