logo

5 Bouwstenen voor een goed project

11.Fonds voor 4de Pijlers

5 Bouwstenen voor een goed project

5 Bouwstenen voor een goed project

5 Bouwstenen voor een goed project
Zoals gedefinieerd door het 4de Pijlerpanel

Vooraf enkele belangrijke elementen :

  • Een project is steeds gelimiteerd in tijd en middelen
  • Een project moet haalbaar zijn binnen deze limieten.
  • Een project draagt bij tot een proces van verandering.
  • Een project geeft een antwoord op reële noden en draagt bij tot een oplossing

De Bouwstenen

Deze bouwstenen zijn richtsnoeren om je project uit te werken. Om de kwaliteit te verbeteren. En, ook al werk je met deze bouwstenen, je project is nooit perfect. Het blijft steeds stapjes vooruit zetten, leren, toepassen, vallen en opstaan, evalueren en bijsturen…

1 – Eigenaarschap: Je beheert of stuurt niet, dat doen je lokale partners in het Zuiden. Daarom is lokale verankering en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Samenwerking met andere actoren in het Zuiden versterkt je project. Je ondersteunt en werkt daarbij in respect en vertrouwen.

2 – Ethisch handelen: Je blijft trouw aan je waarden, communiceert helder, eerlijk en correct, en gaat verstandig om met de financiële middelen. Je beoogt structurele, maatschappelijke verandering voor kwetsbare doelgroepen, zonder paternalisme en liefdadigheid.

3 – Bewustmaking: Vanuit je concrete project vertel je een positief verhaal, realistisch en respectvol. Je sensibiliseert door mensen te betrekken en ze bewust te activeren. Dit kan o.a. via sensibiliserende activiteiten, een Facebookpagina, eigen website, nieuwsbrief, ….

4 – Samenwerking met andere actoren: Samen met andere actoren in het Noorden help je mee de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Je werkt samen met lokale verenigingen en steunt een goed lokaal mondiaal beleid in je gemeente. Samen bouw je aan een brede, sterke Noord-Zuidbeweging.

5 – Duurzaamheid: Je werkt aan een ‘duurzaam’ project in het Zuiden, in de brede zin van het woord, zodat de toekomst gegarandeerd wordt.

  • Economisch: Er bestaat een realistische en correcte begroting voor de realisatie van je project. Bij de realisatie van je project probeer je de financiële en materiële onafhankelijkheid van de doelgroep te realiseren. Je project moet de doelgroep in staat stellen om zijn ontwikkeling in eigen handen te nemen. Daartoe moet de financiële leefbaarheid op lange termijn gegarandeerd kunnen worden.
  • Ecologisch: Je denkt ook aan de ecologische duurzaamheid. Je project moet zo weinig mogelijk negatieve invloed hebben op aanwezige grondstoffen, de biodiversiteit, het milieu en het klimaat. Bovendien probeer je rekening te houden met de klimaatverandering door ter plaatse ingrepen en maatregelen te voorzien die de gevolgen van de klimaatverandering milderen.
  • Socio-cultureel: Je project  houdt rekening met lokale tradities, cultuur en waarden. Met sociale posities van je doelgroep, met man-vrouw verhoudingen,…

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors