logo

Handleiding – Aanvraag 11.fonds voor 4de Pijlers 2021

11.Fonds voor 4de Pijlers

Handleiding – Aanvraag 11.fonds voor 4de Pijlers 2021

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen

 • Je kan een projectaanvraag indienen vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 15 december 2020 om 24u.
 • Dat kan alleen als je 4de Pijlerorganisatie reeds geregistreerd is op de website van het 4de Pijlersteunpunt en lid is van het 4de Pijlerpanel van 11.11.11 (Meer informatie hierover in rubriek ‘4de Pijlerpanel’ op www.4dePijler.be).
 • Je projectaanvraag moet verplicht online worden ingediend via het aanvraagformulier op www.4dePijler.be.

Hoe ga je te werk?

 • AANVRAAGFORMULIERHet aanvraagformulier vind je op de website van het 4de Pijlersteunpunt onder de rubriek “11.fonds voor 4de Pijlers’.
 • VOORBEREIDING – Hieronder vind je een overzicht van de vragen die worden gesteld.
  Bereid je projectaanvraag vooraf voor in een aparte document. Werk je antwoorden vooraf uit op papier of in een eigen word-document. Dan gaat het invullen veel sneller. En dan loop je niet het risico dat al je gegevens verloren gaan als er technisch iets misloopt tijdens het invullen. Want de ingevulde gegevens worden NIET tussentijds opgeslagen.
 • ‘MISSIE’ EN ‘HISTORIEK’ –Voor deze rubrieken kopieer je best de tekst van de pagina van je 4de Pijler op de website. Dat kan gewoon door te “kopiëren” en te “plakken”. Dan heb je het minste werk. Want deze vakken worden niet automatisch ingevuld.
 • VERPLICHTE VAKKEN – Let op dat alle verplichte vakken, aangeduid met een (*) zeker ingevuld zijn. Anders kan je niet naar de volgende pagina en zal je projectaanvraag niet ingezonden worden.
 • TOELICHTING BIJ DE VRAGEN – Wat wordt er juist bedoeld met elke vraag? Wat moet je juist antwoorden? Meer toelichting lees je hieronder of op de website in de rubriek ’11.11.11-fonds voor 4de Pijlers’.
 • BEKNOPT, MAAR TOCH ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK – De tekstvakken bij de open vragen zijn beperkt tot 1000 of 1500 letters (10 – 15 regels). Antwoord dus beknopt, maar toch ter zake en zo precies mogelijk. Liever concrete aantallen, cijfers, namen, data, … dan lange teksten met algemene uitweidingen. Bedenk dat de jury op korte tijd een zo concreet mogelijk beeld van je project moet kunnen krijgen.
 • BEVESTIGINGSMAIL – Zodra je projectaanvraag is ingediend, ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Bewaar die mail als bewijs. Ontvang je GEEN bevestigingsmail, dan is er wat verkeer gegaan. Contacteer ons dan (info@4dePijler.be) of vul het aanvraagformulier opnieuw in.

Aanvraagformulier Projectaanvraag 2021

(Let wel: Je definitieve aanvraag dient wel online ingediend te worden via het inschrijvingsformulier op www.4dePijler.be)

 • Naam van de 4de Pijler (*)
 • Voornaam(*)
 • Familienaam(*)
 • E-mailadres(*)
 • Telefoon/gsm(*)
 • Postnummer (*)
 • Gemeente (*)
 • Website
 • Facebook
 • Bankrekening waarop de toelage mag gestort worden (*)
 • Opstartjaar van de 4de pijlerwerking(*)

Totaalbedrag (bij benadering) van de inkomsten voor je 4de Pijlerorganisatie in 2019 (*)
(subsidies, giften, eigen fondsenwerving door activiteiten,…)

Totaalbedrag (bij benadering) van de uitgaven van je 4de Pijlerorganisatie in 2019 (*)
(kosten in het Noorden en kosten in het Zuiden Enkel de middelen die jouw 4de Pijler besteedde. Niet het totale budget van je partner in het Zuiden of van derden.)

Opdat uw aanvraag ontvankelijk kan zijn moet aan beide onderstaande voorwaarden voldaan zijn (*)
0 Onze organisatie is geregistreerd op de website van het 4de Pijlersteunpunt
0 Onze organisatie is lid van het 4de Pijlerpanel

Missie en doelen van je 4de Pijlerorganisatie (*) (max 1500 tekens)
(Voor dit vak kan je de tekst kopiëren op de pagina van jullie 4de Pijler op de 4de pijlerwebsite. Dat kan gewoon door te “kopiëren” en te “plakken”. Dan heb je het minste werk.)

Historiek: vertel kort over de evolutie van je organisatie (*) (max 1500 tekens)
(Voor dit vak kan je de tekst kopiëren op de pagina van jullie 4de Pijler op de 4de pijlerwebsite. Dat kan gewoon door te “kopiëren” en te “plakken”. Dan heb je het minste werk.)

Beschrijf kort de Zuid-activiteit waaraan je de extra middelen van 11.11.11 zal besteden + beperkte begroting (*) (max 1500 tekens)
Wat houdt het juist in (max. 15 regels)?. Doelgroep: Wie zijn de begunstigden? Hoeveel mensen bereik je? (zo specifiek mogelijk)
Wat is het totale budget van dit project? Duid aan waaraan je de €1 000 zou besteden (beknopt, maar toch gedetailleerd. Max. 5 regels)

Beschrijf kort op welke manier je een kwaliteitsvol project garandeert: 5 BOUWSTENEN
Deze bouwstenen zijn richtsnoeren om je project uit te werken. Om de kwaliteit te verbeteren.

1 – Eigenaarschap door de partner in het Zuiden (max. 1000 tekens)
Beschrijf de band met de partnerorganisatie in het Zuiden. Hoe is de samenwerking? Wie beslist? Wie voert uit?

2 – Duurzaamheid (max. 1000 tekens)
Hoe toekomstbestendig is je project ? Wat gebeurt er als jouw 4de Pijlerwerking stopt? Wat zijn de financiële risico’s voor het project, hoe probeer je ze in te dekken? Wat is de financiële leefbaarheid op lange termijn? Hoe wordt er aandacht besteed aan de ecologische duurzaamheid, invloed op milieu, klimaat,…? Op welke wijze wordt er rekening gehouden met lokale tradities, cultuur en waarden? Met sociale posities van je doelgroep, met man-vrouw verhoudingen,…?

3 –  Ethisch handelen (max. 1000 tekens)
Wat zijn belangrijke ethische waarden in jouw project? Op welke manier probeer je het ethisch handelen te bevorderen? Hoe communiceer je over je project? Welke beelden gebruik je om je project te promoten?

4 – Sensibilisering (max. 1000 tekens)
Op welke manier probeer je mensen te overtuigen van de waarde en noodzaak van je project? Hoe maak je ze gevoelig en/of bewust van de realiteit in het Zuiden? Naar welke doelgroepen richt je je hiermee en op welke manier? Welke activiteiten zet je hierrond op? Welke communicatiemiddelen gebruik je (website, nieuwsbrief, powerpoint,tentoonstelling, workshop, …?

5 – Samenwerking in het Noorden met andere actoren rond mondiale thema’s (max. 1000 tekens)
Met wie werk je samen? GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking), scholen, socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen, andere….? Hoe bouw je aan een brede, sterke lokale Noord-Zuidbeweging?

Hebben leden van je 4de Pijlerorganisatie vormingen gevolgd in 2018-2020 (*)

 • Ja
 • Nee

Beschrijf kort op welke manier jouw 4de Pijlerorganisatie de voorbije 11.11.11-campagne (‘Changemakers’) heeft ondersteund.(*) (max 1500 tekens)
Dit kan via communicatie, sensibilisering, politieke actie, fondsenwerving of het ondersteunen van lokale 11.11.11 in je gemeente.

Verklaring besteding(*)

0 De aanvrager verklaart dat de eventueel ontvangen toelage zal gebruikt worden voor het hierboven beschreven doel. De toelage wordt niet besteed aan reis- of verblijfskosten. Op eenvoudige vraag zullen bewijzen voorgelegd worden van de besteding.

 

Voor alle bijkomende informatie: 4de Pijlersteunpunt – 02 536 11 19 – info@4dePijler.be

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors