logo

Drempelcriteria voor samenwerking met Wilde Ganzen

Projectaanvraag Wilde Ganzen

Drempelcriteria voor samenwerking met Wilde Ganzen

[DOWNLOAD DE DREMPELCRITERIA ONDERAAN DEZE PAGINA]

Denk je er over na om vanuit Vlaanderen samen te werken met Wilde Ganzen? houd dan rekening met de volgende drempelcriteria:

Jouw 4de Pijlerinitiatief of Particuliere Ontwikkelingsinitiatief

Om een project succesvol te laten verlopen werken wij alleen samen met een organisatie die een rechtspersoonlijkheid heeft in België met zetel in Vlaanderen of Brussel of die geregistreerd is in Nederland (dus geen individu of feitelijke vereniging) . Wij noemen de organisatie een Particulier Ontwikkelingsinitiatief (POI) of 4de Pijlerinitiatief.

Deze organisatie is een vereniging die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking. Echter, het kan ook een maatschappelijke organisatie zijn; bijvoorbeeld een school, een religieuze instelling of een serviceclub waar een vaste groep mensen (werkgroep) zelf het contact met de lokale partnerorganisatie onderhoudt. Ook een initiatief dat voorkomt uit een bedrijf, fondsen werft en werkt aan de betrokkenheid van Vlaamse burgers bij ontwikkelingssamenwerking komt in aanmerking.

Deze vereniging, werkgroep of stichting:

 1. laat haar uitvoerende functies (bijvoorbeeld voorzitter, penningmeester, secretaris) vervullen door personen die geen leden zijn van de lokale partnerorganisatie in een DAC-land;
 2. ontvangt geen subsidie van de EU, het Belgische federale ministerie voor ontwikkelingssamenwerking of andere bi- en multilaterale instellingen voor de in te dienen projectaanvraag (kleine bijdrages van gemeentes of provincies is wel mogelijk.
 3. draagt door middel van haar communicatie-, fondsenwervings- en mobilisatieactiviteiten bij aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking en maakt in het kader van dit project waar mogelijk ook het partnerschap met 11.11.11 en Wilde Ganzen zichtbaar.
 4. werft zelf een deel van de benodigde fondsen en is bereid dit over te maken naar de rekening van Wilde Ganzen ten behoeve van de vermeerdering;
 5. werkt aan lokaal eigenaarschap door ondersteuning van een lokale partnerorganisatie in een DAC-land; samen benaderen jullie Wilde Ganzen voor projectfinanciering. Dit lokale eigenaarschap houdt o.a. in dat we het projectbudget overmaken aan de Lokale Partner Organisatie.
 6. doet de projectaanvraag en voert de communicatie rond de projectaanvraag in het Nederlands.

De Lokale Partnerorganisatie (LPO)

Vooruitgang heeft alleen succes als het project opgezet en gedragen wordt door een lokale organisatie en/of de lokale gemeenschap. Daarom werken wij samen met zowel een Vlaamse organisatie als met diens lokale partner. Deze organisatie:

 1. is van of voor mensen die in armoede leven, stelt de (basis)behoeften en prioriteiten van die mensen centraal en werkt hierin behoefte gestuurd;
 2. behandelt iedereen gelijk en geeft een stem aan mensen die in armoede leven richting de lokale overheid en traditionele machtsstructuren;
 3. is een lokaal geregistreerde en zelfstandige organisatie, dit kan ook een sociale onderneming zijn, met een eigen bankrekening;
 4. is geen onderdeel van een internationale NGO of een bi- of multilaterale instelling;
 5. laat haar functies vervullen door personen die geen leden zijn van het POI of 4de Pijlerinitiatief
 6. is verantwoordelijk voor de aanvraag, de uitvoering, en rapportage van de projecten die Wilde Ganzen mede financiert;
 7. levert een bijdrage aan die activiteiten in de vorm van geld, tijd of goederen.

Het project

Heb je samen met je lokale partnerorganisatie een mooi project bedacht, dan zijn er een paar regels waaraan dit initiatief moet voldoen:

 1. het project vindt plaats in een DAC-land;
 2. het is een investering ter versterking van de Lokale Partnerorganisatie of/en ter verzelfstandiging van mensen die in armoede leven;
 3. het project draagt direct of indirect bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs) ;
 4. operationele en/of terugkerende kosten worden gegarandeerd middels een dekkingsplan; Wilde Ganzen draagt niet bij aan deze lopende operationele kosten;
 5. de looptijd van de uitvoering van het project bedraagt maximaal één jaar;
 6. het totaalbudget is minimaal € 6.000 en maximaal € 300.000;
 7. de samenwerking wordt contractueel vastgelegd door alle drie de partijen;
 8. het gaat niet om individuele hulp, noodhulp (maar wel wederopbouw), activiteiten die evangelisatie als doel hebben of transportkosten (tenzij het product regionaal niet verkrijgbaar is).

Heb je vragen?

De projectaanvragen worden in Vlaanderen gecoördineerd door het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11.

Neem met je vragen contact op met het 4de Pijlersteunpunt: info@4dePijler.be – tel: 02 536 11 56 – 0497 73 08 14.

 

 

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors