logo

Hoe verloopt de samenwerking tussen 11.11.11, Wilde Ganzen en jouw 4de Pijlerinitiatief?

Projectaanvraag Wilde Ganzen

Hoe verloopt de samenwerking tussen 11.11.11, Wilde Ganzen en jouw 4de Pijlerinitiatief?

Al meerdere jaren versterken Wilde Ganzen en 11.11.11 elkaars werking met betrekking tot de ondersteuning van 4de Pijlerinitiatieven (in Vlaanderen) en particuliere initiatieven (in Nederland).

Aan beide kanten van de grens treffen we veel gelijksoortige organisaties aan die geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen en vragen.

Dat spoort beide organisaties aan om de expertise op het vlak van Internationale projecten uit beide landen zoveel mogelijk te delen.

Daarom stelt voortaan Wilde Ganzen haar aanbod ook open voor 4de Pijlerinitiatieven uit Vlaanderen en Brussel, in samenwerking met het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11.

De projectaanvragen voor Vlaanderen worden gecoördineerd door het 4de Pijlersteunpunt. Als je project wordt weerhouden, ga je een samenwerkingsovereenkomst aan met Wilde Ganzen zelf. En samen bieden we ondersteuning om de financiering van je project rond te krijgen en begeleiding om je project te realiseren samen met je partnerorganisatie in het Zuiden.

Hoe verloopt die samenwerking stap voor stap

1. Wil je een projectidee indienen? Contacteer dan het 4de Pijlersteunpunt (info@4dePijler.be) of stuur je projectidee in via dit aanvraagformulier.

2. Lees tegelijk de drempelcriteria waaraan een project moet voldoen om aanspraak te maken op ondersteuning.

3. Een medewerker van het 4de Pijlersteunpunt contacteert je om samen te bekijken hoe het project kan worden uitgewerkt om te voldoen aan alle voorwaarden.

4. Tegelijk wordt je ook begeleid om een fondsenwervingsplan op te stellen. Hoe ga je de fondsen voor het project bij elkaar krijgen en welke activiteiten ga je daarvoor organiseren?

5. Je project wordt overgemaakt aan de projectencommissie van Wilde Ganzen. Als je project wordt weerhouden wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen jullie, Wilde Ganzen en de partnerorganisatie in het Zuiden die het project zal realiseren.

6. Vanaf de startdatum heb je in principe één jaar om de fondsen voor het project te werven en het project te realiseren.

7. Zodra je 2/3 van de fondsen bij elkaar hebt, maak je die over op de rekening van Wilde Ganzen. Wilde Ganzen legt hier 1/3 van het budget bovenop en maakt het gehele projectbudget over op de rekening van de uitvoerende partnerorganisatie.

8. In de loop van het traject voorziet het 4de Pijlersteunpunt begeleiding via oriënterende gesprekken, vormingen en ontmoetingsmomenten.

9. Wilde Ganzen voorziet vanuit haar netwerk in het projectland eventueel ondersteuning en begeleiding voor de partnerorganisatie ginds bij de realisatie van het project.

10. Na afloop van het project wordt het project verantwoord en geëvalueerd volgens de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors