logo

Het 4de Pijlerpanel

4de pijler

Het 4de Pijlerpanel

Het 4de Pijlerpanel is een overlegplatform dat het gemeenschappelijke belang van 4de Pijlerinitiatieven bewaakt en opvolgt.

Het panel neemt in naam van de 4de Pijlerorganisaties standpunten in over allerlei onderwerpen zoals de plaats en het statuut van 4de Pijlerorganisaties, subsidiëring, regelgeving rond fiscale attesten, samenwerking in het Zuiden, het beleid van gemeenten en provincies, ngo-erkenning, enz….

Het Panel zal ook de gemeenschappelijke belangen verdedigen van de 4de Pijlerorganisaties binnen de Noord-Zuidbeweging, naar de overheid,… enz. Zij proberen zo goed mogelijk datgene wat er leeft bij de 4de Pijler te vertalen naar concrete beleidsvoorstellen.

Het 4de Pijlerpanel komt om de zes maanden samen.

 

Vijf vertegenwoordigers van de 4de Pijler in de AV van 11.11.11

Sinds 2013 bepalen de statuten van 11.11.11 dat vijf vertegenwoordigers van de 4de Pijler een plaats krijgen in de Algemene Vergadering van de Noord-Zuidbeweging.

Deze vertegenwoordigers worden verkozen door de leden van het 4de Pijlerpanel.

Marina Van huffel is intussen ook lid van Raad van Bestuur van 11.11.11 in naam van de 4de Pijler.

  • Annick De Smet – Vrienden van Tanzania – simonstanzania@hotmail.com
  • Amadou Soleman – vzw Arnab – info@arnab.be
  • Werner Sels – vzw Ondernemers zonder Grenzen – werner.sels@ozg.be
  • Christine Moreel – Lifeschool Ghana – christine@stofenaarde.be
  • Marina Van huffel – vzw Finado – info@finado.be

 

Lid worden van het 4de Pijlerpanel

Waarom Lid worden?

Het 4de Pijlerpanel wil zoveel mogelijk 4de Pijlerinitiatieven samenbrengen. Hoe meer leden het 4de Pijlerpanel vertegenwoordigt, hoe sterker de 4de Pijler haar stem kan laten horen. Om aanspraak te maken op steun van het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers moet je 4de Pijlerorganisatie ook lid zijn van het 4de Pijlerpanel.

Wie kan lid worden? Hoe lid worden?

Elke 4de Pijlerorganisatie kan op eigen initiatief (en gratis) lid worden van het 4de Pijlerpanel door het Handvest van 11.11.11 te onderschrijven en een aansluitingsformulier ondertekend te bezorgen aan het 4de Pijlersteunpunt.

DOWNLOAD HIER HET AANSLUITINGSFORMULIER.

 

Wat houdt dat lidmaatschap in?

Het 4de Pijlerpanel organiseert tweemaal per jaar een open vergadering waar alle leden welkom zijn om mee te denken over actuele kwesties. Als lid ontvang je steeds een agenda en een verslag en heb je stemrecht op de vergadering. En je wordt ook tussendoor op de hoogte gehouden van en geconsulteerd over relevante onderwerpen.

Om aanspraak te maken op steun van het 11.11.11-fonds voor 4de Pijlers moet je 4de Pijlerorganisatie ook lid zijn van het 4de Pijlerpanel.

Waarom het Handvest van 11.11.11 onderschrijven?

Het Handvest bepaalt de gemeenschappelijke visie van waaruit we aan ontwikkelingssamenwerking doen. Het uitgangspunt van deze basistekst van de Noord-Zuidbeweging is: Ontwikkeling is een basisrecht voor iedereen, zoals dat ook bepaald wordt in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Het Handvest is opgesteld met inspraak van de vrijwilligers en de lidorganisaties en geldt als leidraad voor iedereen die participeert in de Noord-Zuidbeweging.

LEES of DOWNLOAD HIER HET HANDVEST VAN 11.11.11

 

Wens je meer informatie?

Contacteer het 4de Pijlersteunpunt: info@4depijler.be – 02 536 19 51
Of contacteer één van de vijf vertegenwoordigers van het 4de Pijlerpanel; zie hierboven

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors