logo

Imani

Onbegrensde krachten – Verhalen van doeners

Imani

Afrika-

“Mensen een betere toekomst geven”

In Kenia krijgen veel vrouwen niet de kans om te studeren. Om daar iets aan te doen richtte Frans Van Miert in 2006 met een aantal medestanders Imani op. In hun opleidingscentrum Imbeke geven ze vrouwen die in hun jeugd niet konden studeren een tweede kans. De vrouwen groeien er uit tot zelfredzame en zelfbewuste leden van de gemeenschap.

Imani was niet altijd bezig met het opleidingscentrum Imbeke. “Het begon zeer klein in 2006 met het sponsoren van studenten, en evolueerde al snel naar het bouwen van kleuterscholen. Dat bracht slechts een gedeeltelijke oplossing voor het probleem dat zich stelde, aangezien veel mensen het schoolgeld voor verdere studies niet konden betalen. De enige échte oplossing was ervoor zorgen dat de mensen voldoende inkomen konden verwerven. En dat werd mogelijk gemaakt dankzij praktijkopleidingen zoals snit en naad, haartooi, koken en catering en verbeterde landbouwtechnieken in het Imbeke opleidingscentrum.”

Zelfredzaam en zelfbewust in eigen omgeving

Imani is actief in het dorp Oyugis, in Zuid-West Kenia. Het is een zeer landelijk gebied, waar het merendeel van de inwoners kleine landbouwers zijn. Het heuvelachtig gebied bemoeilijkt het gebruik van machines, waarvoor ook het nodige kapitaal ontbreekt. “Er is geen industrie en slechts weinig ambacht in streek. Daardoor is de lokale bevolking, vooral de vrouwen, aangewezen op landarbeid. Imani wil vermijden dat de jongeren naar de steden trekken want daar worden ze een van de vele werklozen. Het is de bedoeling dat de mensen in de omgeving blijven, en daar kunnen groeien door hen kennis en vaardigheden aan te leren die zicht geven op een betere toekomst.”

Méér dan alleen opleidingen

Het Imbeke Opleidingscentrum diende al een aanvraag in om zijn beroepsopleidingen officieel te laten erkennen. “Dat zou een grote stap vooruit zijn. Op termijn hopen we dat het centrum zelfstandig kan verder bestaan, dat het zelf opleidingen kan aanbieden en dat de economische activiteit een win-winsituatie creëert voor de mensen in de regio. Zo loopt het peanut-programma, waarbij lokale boeren hun aardnoten voor een eerlijke prijs aan het centrum verkopen, dat de noten verwerkt tot een marktklaar product.”

Kenia groeit, maar niet voor iedereen

“Sinds enkele jaren is China erg actief in Kenia. Zo werd er in de regio een asfaltweg aangelegd. Dat is op zich niet slecht maar aangezien de infrastructuur met buitenlandse leningen wordt gebouwd, is dat op lange termijn eerder belastend voor het land. Vooral de mensen op het platteland ondervinden weinig voordeel van de economische groei van het land. Alles wordt duurder, behalve hun producten, waardoor het gezinsinkomen nog meer onder druk komt te staan. Daardoor kunnen zij totaal niet meegenieten van de groei, sterker nog, zij zijn eerder slachtoffer van de vooruitgang.

Mensen veranderen 

Veel mensen die in het Imbeke centrum werken, zijn volledig opengebloeid. Vroeger waren ze eerder apatisch, maar ze gaan er enorm op vooruit. Ook qua welvaart rondom het centrum is er reeds een enorme groei te zien. “Een van de mooiste verhalen komt van een van de werkneemsters in het centrum, een zeer timide vrouw van rond de dertig. Ze legde ons iedere ochtend in de watten door thee te brengen, maar was eigenlijk zeer terughoudend en gesloten, tot we op een dag vroegen om er bij te komen zitten.

Ze begon te vertellen over haar jeugd, hoe ze snel zwanger werd, slaag kreeg van haar man en uit wanhoop bij hem wegging. Daardoor werd ze door de gemeenschap verstoten, ze was een slechte vrouw omdat ze niet getrouwd was. Haar tweede man wilde haar kinderen niet hebben, en stopte hen in een klein hutje. Door de centen die de vrouw in het centrum verdiende, kon ze voor zichzelf en haar kinderen een nieuwe hut bouwen en kreeg ze weer aanzien en respect van de gemeenschap. Ze heeft zichzelf opgewerkt, tegen de wil van haar man. Ze is een zeer sterke vrouw nu en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

Toevallig begonnen

“Imani begon dankzij een krantenartikel”, lacht Frans. “In 2005 las ik in een artikel een oproep om iemand in Kenia te helpen met de opstart van een weeshuis. Ik ben daarheen gegaan, en maakte kennis met de huidige contactpersoon. “Mijn band met het land is toen pas ontstaan, ik was nog nooit eerder in Afrika geweest.”

 

Artikel: Stijn Govaerts – AP Journalistiek

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors