logo

Wat is de 4de Pijler?

4de pijler

Wat is de 4de Pijler?

Steeds meer burgers, bedrijven, organisaties, scholen, migrantengroepen enz… zetten zelf een project van internationale solidariteit op in het Zuiden.

De 4de Pijler is een verzamelnaam voor al deze burgerinitiatieven voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit Vlaanderen wereldwijd ondernomen worden.

Ontwikkelingssamenwerking blijkt steeds minder een zaak te zijn van de traditionele spelers op dit gebied, zoals de overheid, de internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). In een onderzoek doopte het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KULeuven deze opkomende burgerinitiatieven de ‘4de Pijler van de ontwikkelingssamenwerking’.

Naar schatting zijn wereldwijd minstens 1.300 4de Pijlerinitiatieven vanuit Vlaanderen actief. 30.000 tot 60.000 vrijwilligers zijn op die manier betrokken bij een ‘eigen’ project in het Zuiden. En jaarlijks zouden deze initiatieven in ons land tussen 47 à 68 miljoen euro inzamelen om hun projecten te steunen.

  • Ingenieurs Frederik en Tom zetten hun kennis en expertise in om zonnepanelen te installen in het Afrika.
  • Katja en Thomas bezochten een vrouwenproject in Zambia, hielden contact met de coördinator en organiseren regelmatig activiteiten om het project te steunen.
  • Evelyne trok voor haar stage naar een kindertehuis in El Salvador. Eens terug in België zette ze een vzw op om in El Salvador sociale projecten te kunnen realiseren.
  • Jean-Pierre startte met zijn Congolese vrienden en familie hier in België een project om een school voor blinde kinderen te bouwen in zijn thuisland in Congo.

De 4de Pijler wordt onderscheiden van de andere pijlers van de ontwikkelingssamenwerking:

  1. De 1ste Pijler omvat de ontwikkelingssamenwerking die uitgaat van de overheid, ook wel gevat onder de term officiële of bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Ook de gemeenschappen, provincies en gemeenten vallen hieronder.
  2. De 2de Pijler is de zogenaamde multilaterale ontwikkelingssamenwerking die uitgaat van internationale instellingen zoals de Europese Commissie of de Verenigde Naties.
  3. De 3de Pijler bestaat uit traditionele en door de overheid erkende niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de universiteiten.
  4. Het HIVA gebruikte de term 4de Pijler voor ‘alle initiatieven die niet tot de andere drie pijlers van de ontwikkelingssamenwerking horen’. Het gaat dan ook om een heel heterogene groep initiatieven die zich moeilijk in één term of naam laat vatten, net omdat ze zo verscheiden zijn! Net die enorme diversiteit is ook één van de sterktes van de 4de Pijler!
Bekijk het filmpje waarin de 4de Pijlers zich voorstellen

4de Pijlerinitiatieven zijn zeker niet nieuw – ze bestaan in feite al tientallen jaren. Denk maar aan de vele missiegroepen die al in de jaren 1950 ontstonden. En ook vanuit andere landen zijn er veel van die projecten actief. In Nederland spreekt men dan weer van ‘particuliere initiatieven’ en in het Frans wordt gesproken over IPSI’s (Initiatives Populaires de la Solidarité Internationale). In het Engels van ‘Citizens Initiatives on Global Solidaritiy’ of MONGO’s (‘My Own Ngo’)

Onderzoek toont aan dat er de laatste jaren een opleving is van dit soort initiatieven. We reizen steeds meer. Zo komen we zelf meer in contact met landen in het Zuiden. Bedrijven werken over de grenzen heen. Verenigingen met een migratieachtergrond zetten projecten op in hun thuisland. Studenten studeren in het buitenland. Toeristen ontdekken nieuwe landen. De media brengen ook de hele wereld dichterbij en internet biedt ongekende nieuwe mogelijkheden om contacten over de grenzen heen uit te bouwen.

4de Pijlerinitiatieven zijn deels een antwoord op de oproep van traditionele ngo’s om meer met het Zuiden bezig te zijn. Tegelijk vullen ze dit engagement op een unieke manier in. Niet iedereen vindt zijn plaats bij de klassieke ontwikkelingsinstanties. 4de Pijlers zijn ‘doeners’ die niet alleen geld willen geven, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken en volgens eigen mogelijkheden en interesses en met meer autonomie bijdragen aan een betere wereld. 4de Pijlers gaan daarom dikwijls op zoek naar vernieuwende vormen van samenwerking en uitwisseling met het Zuiden

Steeds meer organisaties, die niet in de eerste plaats met ontwikkelingssamenwerking bezig zijn, kiezen daarom hun schouders onder een eigen concreet project in het Zuiden te zetten. Denk maar aan scholen, bedrijven, middenveldorganisaties, migrantenorganisaties, vakbondsgroepen, ziekenhuizen of sportfederaties.

Bekijk het filmpje waarin de 4de Pijlers de 5 bouwstenen van hun werking toelichten

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors