Handleiding projectaanvraag 2019

DOWNLOAD DE HANDLEIDING ONDERAAN DEZE PAGINA

 

Voorwaarden om een aanvraag in te dienen

Je kan een projectaanvraag indienen tot uiterlijk 15 december 2018 om 24u.

Dat kan alleen als je 4de Pijler reeds geregistreerd is op de website van het 4de Pijlersteunpunt en lid is van het 4de Pijlerpanel van 11.11.11 (Meer informatie hierover in rubriek ‘4de Pijlerpanel’ op www.4dePijler.be )

Je projectaanvraag moet verplicht online worden ingediend via het aanvraagformulier op www.4dePijler.be  

 

Hoe ga je te werk?

 

AANMELDEN - Om het aanvraagformulier in te vullen, moet je je eerst aanmelden op de website van het 4de Pijlersteunpunt met de gebruikersnaam en het paswoord van je 4de Pijler. (Je kan via de website een nieuw paswoord aanvragen als je dat vergeten bent. Kan je je gebruikersnaam niet meer stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

 

MIJN PROJECTAANVRAAG 2019 - Zodra je aangemeld bent, kan je in het menu in de rechterkolom klikken op ‘Mijn projectaanvraag 2019’ en starten met het invullen van je aanvraag.

 

VOORBEREIDING - Hieronder vind je een overzicht van de vragen die worden gesteld. Bereid je projectaanvraag vooraf voor in een aparte document. Werk je antwoorden vooraf uit op papier of in een eigen word-document. Dan gaat het invullen veel sneller. En dan loop je niet het risico dat al je gegevens verloren gaan als er technisch iets misloopt tijdens het invullen. Want de ingevulde gegevens worden NIET tussentijds opgeslagen.

 

VOORAF INGEVULDE GEGEVENS - De algemene antwoordvakken zijn vooraf al ingevuld op basis van de gegevens uit de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer up-to-date zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina.

 

VERPLICHTE VAKKEN - Let op dat alle verplichte vakken, aangeduid met een (*) zeker ingevuld zijn. Anders kan je niet naar de volgende pagina en zal je projectaanvraag niet ingezonden worden.

 

TOELICHTING BIJ DE VRAGEN – Wat wordt juist bedoeld met de vragen? Wat moet je juist antwoorden? Meer toelichting lees je verder in dit document of op de website in de rubriek ’11.11.11-fonds voor 4de Pijlers’.

 

BEKNOPT, MAAR TOCH ZO GEDETAILLEERD MOGELIJK – De tekstvakken bij de open vragen zijn beperkt tot 1000 of 1500 vragen (10 – 15 regels). Antwoord dus beknopt, maar toch ter zake en zo precies mogelijk. Liever concrete aantallen, cijfers, namen, data, … dan lange teksten met algemene uitweidingen. Bedenk dat de jury op korte tijd een zo concreet mogelijk beeld van je project moet kunnen krijgen.

 

BEVESTIGINGSMAIL - Zodra je projectaanvraag is ingediend, ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Bewaar die mail als bewijs. Ontvang je GEEN bevestigingsmail, dan is er wat mis gelopen. Contacteer ons dan ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of vul het aanvraagformulier opnieuw in.


 

Aanvraagformulier Projectaanvraag 2019

(Let wel: Je aanvraag dient wel online ingediend te worden via het inschrijvingsformulier op www.4dePijler.be)

Naam van de 4de Pijler (*)

Voornaam(*)

Familienaam(*)

E-mailadres(*)

Telefoon/gsm(*)

Website

Facebook

Bankrekening waarop de toelage mag gestort worden (*)

Opstartjaar van de 4de Pijlerwerking(*)

 

Totaalbedrag van de inkomsten voor je project in 2017(*)
(subsidies, giften, eigen fondsenwerving door activiteiten,…)            

Totaalbedrag van de uitgaven voor je project in 2017 (*)      

(kosten in het Noorden, kosten in het Zuiden
(Enkel middelen afkomstig van jouw 4de Pijler. Niet het totale budget van je partner in het Zuiden of van derden.)

 

Opdat uw aanvraag ontvankelijk kan zijn moet aan beide onderstaande voorwaarden voldaan zijn (*)

0   Onze organisatie is geregistreerd op de website van het 4de Pijlersteunpunt

0   Onze organisatie is lid van het 4de Pijlerpanel

 

Missie en doelen van je 4de Pijlerorganisatie (*) (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Historiek: vertel kort over de evolutie van je organisatie (*) (max 1500 tekens)

(Dit vak is op de website vooraf al ingevuld met de gegevens van de registratiepagina van je 4de Pijler op de website. Controleer die gegevens. Pas ze aan als ze niet meer actueel zijn. Dan worden ze ook automatisch aangepast op jullie registratiepagina)

 

Beschrijf kort de Zuid-activiteit waaraan je de extra middelen van 11.11.11 zal besteden + beperkte begroting (*) (max 1500 tekens)

Wat houd het juist in (max. 15 regels) - Doelgroep: Wie zijn de begunstigden? Hoeveel mensen bereik je? (zo specifiek mogelijk) - Wat is het totale budget van dit project? Duid aan waaraan je de €1 000 zou besteden (beknopt, maar toch gedetailleerd. Max. 5 regels)

 

 

Beschrijf kort op welke manier je een kwaliteitsvol project garandeert: 5 BOUWSTENEN
Deze bouwstenen zijn richtsnoeren om je project uit te werken. Om de kwaliteit te verbeteren.

1. Eigenaarschap door de partner in het Zuiden (max. 1000 tekens)

Beschrijf de band met de partnerorganisatie in het Zuiden. Hoe is de samenwerking? Wie beslist? Wie voert uit?

2. Duurzaamheid (max. 1000 tekens)

Hoe toekomstbestendig is je project ? Wat gebeurt er als jouw 4de Pijlerwerking stopt? Wat zijn de financiële risico’s voor het project, hoe probeer je ze in te dekken? Wat is de financiële leefbaarheid op lange termijn?Hoe wordt er aandacht besteed aan de ecologische duurzaamheid, invloed op milieu, klimaat,…? Op welke wijze wordt er rekening gehouden met lokale tradities, cultuur en waarden? Met sociale posities van je doelgroep, met man-vrouw verhoudingen,…?

3. Ethisch handelen (max. 1000 tekens)

Wat zijn belangrijke ethische waarden in jouw project? Op welke manier probeer je het ethisch handelen te bevorderen? Hoe communiceer je over je project ? Welke beelden gebruik je om je project te promoten ?.

4. Sensibilisering (max. 1000 tekens)

Op welke manier probeer je mensen te overtuigen van de waarde en noodzaak van je project? Hoe maak je ze ge

 

Hebben leden van je 4de Pijler vormingen gevolgd in 2016-2018:  Ja - Nee

Beschrijf kort op welke manier jouw 4de Pijler de voorbije 11.11.11 campagne rond migratie (#allemaal mensen) ondersteund heeft.(*) (Max.1500 tekens) - Dit kan via communicatie, sensibilisering, politieke actie , fondsenwerving.

Verklaring besteding(*): De aanvrager verklaart dat de eventueel ontvangen toelage zal gebruikt worden voor het hierboven beschreven doel. De toelage wordt niet besteed aan reis- of verblijfskosten. Op eenvoudige vraag zullen bewijzen voorgelegd worden van de besteding.

Voor alle bijkomende informatie kan je terecht bij het 4de Pijlersteunpunt

02 536 19 51 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Download hier de handleiding:

Log in om reacties te plaatsen