Ondersteunen van de 11.11.11 campagne

Hoe kan je de 11.11.11-campagne mee ondersteunen en uitdragen?

De 11.11.11 campagne is de gemeenschappelijke campagne van de hele Noord-Zuidbeweging. We voeren steeds actie rond 11 november.
We proberen met elke campagne een thema dat belangrijk is voor het Zuiden op de publieke en politieke agenda te plaatsen. 
Ook in 2018 gaat de campagne over 'migratie'. Meer info vind je op  https://allemaalmensen.11.be/

De 11.11.11 actie bestaat steeds uit 3 luiken :

1 - Politiek luik:

We willen invloed uitoefenen opdat overheden (Belgisch, Europees, internationaal) een correct beleid voeren waar het Zuiden beter van wordt. Waar de wereld een stuk rechtvaardiger en socialer wordt. Waar ’Duurzaam ontwikkelen’ een daadwerkelijke politiek betekent. Om dit te realiseren voert 11.11.11 politieke actie. In 2018 willen we zoveel mogelijk mensen 'de pin' laten dragen, hiermee ondersteun je de 4 eisen van 11.11.11.

En hoe kan jouw 4de Pijler dit ondersteunen? De actie onderschrijven, meedoen met het actiemodel, anderen oproepen om te ondertekenen, heb je ergens een standje of een vorming de politieke actie aanbrengen via affiches, flyer,.. wordt er in je gemeente een actiemoment georganiseerd, …. Enz. )

2 - Sensibiliserend luik:

We willen de publieke opinie, verenigingen, scholen, bedrijven,… natuurlijk ook duidelijk maken wat de gevolgen zijn in het Zuiden van onrechtvaardige verhoudingen (politiek, economisch, …). En… wat er aan kan veranderd worden.

Hoe kan jij hier je steentje bijdragen? Mee communiceren over de campagne : affiche ophangen, link van campagnefilmpje delen, of kort tekstje verspreiden via website, nieuwsbrief, aandacht vragen tijdens activiteiten, …)

3 - Fondsenwervend luik:

11.11.11 organiseert in november haar jaarlijkse, gemeenschappelijke financiële actie. Die is onmisbaar om de ruime waaier aan projecten en partnerorganisaties in het Zuiden te blijven ondersteunen. Minstens 53% van de opbrengst van de financiële actie wordt dan ook rechtsreeks verdeeld onder meer dan 20 lidorganisaties van 11.11.11 (Oxfam, Broederlijk Delen, Rikolto, Wereldsolidariteit, enz...)

Via het '11.11.11-fonds 4de Pijler' is nu ook een deel van de opbrengst van de 11.11.11-actie rechstreeks bestemd voor 4de Pijlerprojecten.

Hoe kan je de financiële actie ondersteunen? Dit is natuurlijk niet evident, want 4de Pijlers zijn natuurlijk ook zelf op zoek naar eigen middelen. Maar in vele gemeenten is er een actieve 11.groep en zijn er toffe 11.11.11 activiteiten: sponsorlopen, etentjes, pannenkoeken verkoop, chocolade voor collega’s of in de familie… enz. Een handje toesteken is leuk en vraagt niet zoveel tijd. En je legt nieuwe contacten en je breidt je netwerk uit. Dat kan ook voor jouw 4de Pijler een meerwaarde zijn.

Je kan ook zelf via 11.11.11 een pakket actiemateriaal aanvragen om een kleine financiële actie in te richten in je buurt, op je werk, enz...

Je hoeft natuurlijk niet op alle terreinen actief te zijn, maar in de beoordeling speelt het engagement natuurlijk wel een rol. 

Meer info over 11.11.11: www.11.be