Organisatiestructuur

Waarom een vzw oprichten (of niet)?

Een vzw oprichten heeft veel voordelen maar het behalen van het statuut houdt verplichtingen in op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak. Bovendien brengen de nodige formaliteiten kosten met zich mee. Het is dus belangrijk om af te wegen of het voor jouw organisatie een meerwaarde is om een vzw te worden.
Onder het handboek - organisatievormen kan je hierover meer informatie terugvinden.

Hoe richt ik een vzw op?

Om een vzw op te richten moet je bepaalde stappen ondernemen. Onder de rubriek organisatievormen in het handboek vind je een korte beschrijving terug maar ook een gedetailleerde uitleg in de vorm van een digitale brochure.

Wat is een feitelijke vereniging?

Wanneer twee of meerdere personen de krachten bundelen om samen een bepaald doel te verwezenlijken, dan is er sprake van een feitelijke vereniging. Meer info bij organisatievormen - handboek.  praktische informatie - juridisch.

Wat is een stichting?

Stichtingen zijn organisaties zonder winstoogmerk met een zelf opgebouwde en betrouwbare inkomstenbron afkomstig van een schenking of kapitaal. Ze hebben een eigen bestuur, kunnen opgericht worden door natuurlijke of rechtspersonen en streven educatieve, culturele, godsdienstige, sociale of andere maatschappelijke doeleinden na. Dat doen ze door steun te verlenen aan verenigingen, liefdadigheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, individuen of door zelf programma?s op te zetten. Meer info onder organisatievormen - handboek.

Wat is een ngo?

Een niet-gouvernementele organisatie (ngo of non-gouvernementele organisatie) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. In Vlaanderen wordt de term ngo vooral gebruikt voor organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden. Meer info in het handboek onder organisatievormen.

Hoe kan ik als ngo erkend worden?

Het is een lange en moeilijke procedure om erkend te worden als ngo voor ontwikkelingssamenwerking. De voorwaarden voor erkenning worden opgesomd in artikel 10 van de Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Meer info in het handboek onder organisatievormen - ngo.

In hoeverre kunnen we rekenen op steun van de 'grote' Belgische ontwikkelings- organisaties?

De erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (ngo?s) hebben zelden fondsen beschikbaar om kleine projecten te ondersteunen die niet tot hun werking behoren.

De ngo's hebben meestal al duidelijke keuzes gemaakt welke thema's, landen en partnerorganisaties ze ondersteunen. De federale overheid subsidieert hen ook op basis van ?meerjarenprogramma?s? waarin deze keuzes voor meerdere jaren zijn vastgelegd. Zo blijft er weinig ruimte over voor steun aan initiatieven die niet bij deze werking aansluiten.

Ngo's hebben dikwijls wel een jarenlange ervaring rond bepaalde thema's of landen. Bij de lidorganisaties van de 11.11.11-koepel bestaat zeker bereidheid om die ervaring te delen en andere organisaties advies te verstrekken. Elke ngo heeft wel zowat zijn eigen 'specialiteit' (landbouw, fair trade, waterprojecten,...). Het komt er dus op neer een organisatie aan te spreken over een thema waar ze actief mee bezig zijn.

De ngo's zijn wel terughoudend om door te verwijzen naar hun medewerkers en kantoren in het Zuiden. Hun coöperanten ter plaatse hebben een eigen opdracht. Ze hebben meestal niet de ruimte om iedereen bij te staan met advies of praktische ondersteuning.

Specifieke vragen die je aan een ngo wil richten, kan je ook altijd doorsturen naar het 4de pijlersteunpunt. De medewerkers van het steunpunt kijken dan uit welke ngo en/of expert je verder kan helpen.

 

Log in om reacties te plaatsen