Financieel

Financieel (8)

dinsdag, 03 november 2015 13:20

Mag ik zomaar verkopen voor het goede doel?

Geschreven door

Mag je zomaar producten verkopen voor het goed doel?

Als 4de Pijler organiseer je al eens een verkoopactie om je project te steunen.. Maar mag je zomaar producten verkopen op een kerstmarkt, op straat of van deur tot deur?  "Heb je daar geen vergunning voor nodig?", vroegen enkele 4de Pijlers.  We zochten het uit.

Als je regelmatig  ambulante, commerciële handel drijft, moet je wel degelijk een vergunning hebben om te mogen verkopen in de openbare ruimte (de zogenaamde ‘leurderskaart’).
De Vlaamse overheid heeft echter een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop op rommelmarkten of verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel of ten bate van de natuur.

Als 4de Pijler val je binnen de categorie ‘ten voordele van een menslievend doel’.  Daar heb je dan geen vergunning voor nodig, maar je hebt wel een meldingsplicht.
Als jullie verkoopactie beperkt is tot één gemeente, moet je de actie in principe aanmelden bij die gemeente via het formulier ‘niet-commerciële verkoop’ dat je bij de gemeente kan verkrijgen.  Dat is kosteloos en je moet gewoon melden wie je bent, wat je gaat doen en voor welk doel. Geen paniek echter: in de praktijk is het zeker niet zo dat elke gemeente er een punt van maakt dat elke actie op deze manier aangemeld wordt.

Voor grotere acties, die zich uitstrekken over meerdere gemeenten of over heel Vlaanderen (zoals, bijvoorbeeld, de acties van het Rode Kruis of Kom op tegen kanker) is het natuurlijk moeilijk om bij elke gemeente apart melding te doen.
Acties die plaatsvinden in meer dan 3 gemeenten moet je daarom aanmelden bij de dienst reglementen van het Vlaams Agentschap Ondernemen. Dat kan gewoon door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. waarin je meldt wie je bent, wat je gaat doen en ten voordele van welk ‘menswaardig doel’ je een verkoop organiseert. Dat is ook kosteloos en daar zijn ook verder geen specifieke formaliteiten aan verbonden. Je ontvangt dan een brief die je kan tonen als de betreffende gemeente daar dan naar vraagt.

Je vindt hier de regeling van Vlaamse overheid voor verkopen zonder commercieel doel.
 

Maar geldt dit ook voor het werven van giften?

Er is een verschil tussen de verkoop van goederen en diensten (waarbij de tegenpartij iets in ruil krijgt voor het bestede geld) en het werven van giften ‘om niet’ voor je project.
Als je niets verkoopt, maar enkel een steunbijdrage vraagt, valt dat niet onder bovenstaande regeling. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als je daarbij de openbare orde respecteert. Denk, bijvoorbeeld, aan de fondsenwervers van diverse goede doelenorganisaties die je regelmatig aanspreken in de winkelstraten.

Naar de letter van de wet is het in België dan ook niet verboden om te ‘bedelen’. Alleen het exploiteren van bedelarij staat nog in de strafwet, sinds de wet op de landloperij in 1993 werd herzien. Bedelen zelf mag. Maar toch beteugelen heel wat lokale besturen het bedelen op hun grondgebied via bepalingen in het lokale politiereglement. 

Het is dan ook aangewezen om toch te informeren bij de lokale overheid en goede afspraken te maken als je een actie opzet. En als je actie voert op privéterrein, zoals aan een supermarkt bijvoorbeeld, moet je uiteraard afspraken maken met de verantwoordelijken daar.

dinsdag, 24 augustus 2010 02:00

Oproepen

Geschreven door

Edukado zoekt bouwproject om te steunen

Fonds Celina Ramos - Kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenleving

Solar Zonder Grenzen - Steun aan ontwikkelingsorganisatie (doorlopend)

 

Edukado zoekt bouwproject om te steunenOproep Edukado

De vzw Edukado is op zoek naar een bouwproject om samen met een Vlaamse 4de pijler te realiseren. Edukado is een jonge 4de pijlerorganisatie die studenten uit het hoger onderwijs de kans biedt om solidariteitsprojecten uit te werken in het Zuiden. Het zijn de studenten zelf die de fondsen inzamelen en het project ter plaatse realiseren met de lokale bevolking.

Tweejaarlijks steunt Edukado een project van een Belgische vzw door een constructie te “schenken” die belangrijk is voor de verderzetting van het project van die vzw. Projecten die in aanmerking komen, moeten enigszins met educatie te maken hebben. Edukado lanceert een projectoproep naar alle 4de pijlers. Je kan een projectaanvraag indienen tot 15 september en kans maken op deze samenwerking. Surf hiervoor naar www.edukado.be.

Voor meer info contacteer Camille Claeys - Edukado vzw - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Fonds Celina Ramos - Kleinschalige projecten voor een rechtvaardiger samenlevinglogo KBS

Te veel mensen ondervinden dagelijks de gevolgen van sociale ongelijkheid. Vanuit die bezorgdheid werd het Fonds Celina Ramos opgericht door een echtpaar met een zeer uitgesproken sociaal engagement voor meer sociale rechtvaardigheid. Het Fonds steunt projecten die werken rond mensen met een maatschappelijke achterstand.

Het fonds van de Koning Boudewijnstichting kent maximaal € 2500 toe aan kleinschalige initiatieven die, in eigen land, een concrete verandering teweeg brengen of die werken aan solidariteit met de derde wereld. Het Fonds gaat daarvoor op zoek naar kleinschalige projecten die het verschil maken omdat ze enthousiast en concreet zijn en liefst blijvend, iets veranderen aan de situatie van mensen die het om een of andere reden moeilijk hebben en minder kansen hebben of krijgen dan anderen. Zolang sociale rechtvaardigheid en solidariteit het uitgangspunt zijn, kan het Fonds actief zijn op verschillende terreinen.

Lokale solidariteitsprojecten in België rond de derde wereld komen ook in aanmerking. Projecten waarvan de operationele uitvoering in een derde wereldland ligt worden evenwel niet rechtstreeks gesteund.  

De selectie van de ingezonden dossiers gebeurt 2 keer per jaar door een onafhankelijke jury. Het kandidaatsformulier moet u uiterlijk op 28/02/2014 of op 31/08/2014 indienen.

Bekijk de selectiecriteria op de website van de Koning Boudewijnstichting.

 

Solar Zonder Grenzen - Steun aan ontwikkelingsorganisatie (doorlopend)

Vraag steun als ontwikkelingsorganisatie aan Solar Zonder Grenzen

Solar Zonder Grenzen wil andere organisaties helpen door het delen van hun kennis en ervaring op het gebied van zonne-energiesystemen in het Zuiden. Indien u ons technisch applicatieformulier invult en opstuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan kunnen wij u een eerste schatting doorsturen van de kosten en de nodige materialen (aantal zonnepanelen, batterijen, enz.). De berekeningsmodule werd ontwikkeld in samenwerking met provincie West-Vlaanderen.

In een tweede fase kunnen wij ook helpen met financiering zoeken, aankopen van het materiaal, installatie ter plaatse en de opvolging van het systeem. Daarvoor dient u een extra aanvraagformulier in te vullen, dat u kan downloaden op de website van Solar Zonder Grenzen.

dinsdag, 13 januari 2009 01:00

Steun van fondsen en stichtingen

Geschreven door

Koning Boudewijnstichting
Belgische Raiffeisenstichting
Energy Assistance vzw
Stichting Durabilis en Fondation Marie en Alain Philippson
Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix
Stichting Ommersteyns
Hélène De Beir Foundation

 

Logo Koning Boudewijstichting

De Koning Boudewijnstichting beheert tientallen privéfondsen en stichtingen in opdracht. Een 15-tal fondsen die steun bieden aan projecten in het Zuiden. Regelmatig worden er projectoproepen uitgeschreven waar je als organisatie op kan intekenen. Elk fonds heeft wel een eigen thema en eigen selectiecriteria. Daar moet je natuurlijk aan voldoen als je project in aanmerking wil komen. Er zijn, bijvoorbeeld, fondsen rond waterbeleid, opleidingsprojecten in Afrika of dringende medische hulp. Op de website van de Koning Boudewijnstichting vind je een overzicht van de lopende projectoproepen in de rubriek 'Zoekt u steun'. Als je inschrijft op de nieuwsbrief krijg je de projectoproepen regelmatig in je mailbox.  

 

BRSDe Belgische Reiffeisenstichting (BRS), verbonden met KBC en CERA, ondersteunt initiatieven die betrekking hebben op microfinanciering en spaar- en kredietprogramma's. Het gaat om financiële steun, maar ook voor advies, begeleiding en vormingsinitiatieven rond microfinanciering kun je bij BRS terecht.

 

logo-energy-assistance Energy Assistance een initiatief van SUEZ, steunt projecten rond elektriciteit en energie voor bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot essentiële energievoorziening. Naast financiële steun wordt ook knowhow van (ex-)personeelsleden uit de sector gratis ter beschikking gesteld.

 

logoMA2logodurabilisDe Stichting Durabilis en de Fondation Marie et Alain Philippson steunen initiatieven rond duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemerschap in Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika. Durabilis ondersteunt partner-ondernemingen in het Zuiden. De Philippson-stichting geeft duurzame ondernemers in Centraal en Oost-Afrika een steun in de rug.

 

Het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix biedt hulp aan instellingen in de verzorging van kinderen en/of personen met een mentale beperking in België en in het Zuiden.

 

logo ommersteynStichting Ommersteyns is een kleine stichting die medische, onderwijs- en lanbouwprojecten in Afrika steunt.

 

De Hélène De Beir Foundation steunt advocacy-opdrachten rond medische hulpverlening en wil ook wetenschappelijk onderzoek organiseren en financieren naar de doeltreffendheid van de humanitaire hulp in de wereld.

 

 

 

donderdag, 08 januari 2009 01:00

Fondsenwerving

Geschreven door

Ethische fondsenwerving
Transparantie
Financieel beheer

 

Ethische fondsenwerving

Logo Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving verenigt een zestigtal organisaties die allen de Deontologische Code voor Ethische Fondsenwerving hebben onderschreven. Deze code biedt een garantie voor een correcte en eerlijke fondsenwerving naar de schenkers toe. De organisaties mogen dan ook het label van Ethische Fondsenwerving voeren als kwaliteitsgarantie voor hun schenkers.

Alleen VZW's die rechtstreeks door het ministerie erkend zijn om fiscale attesten uit te schrijven, kunnen lid worden. Maar ook niet-leden kunnen we warm aanbevelen om de principes van het Charter voor Ethische fondsenwerving ter harte te nemen:

  • een open, correcte en eerlijke communicatie naar de schenkers toe
  • geen commerciële doeleinden, maar een sociaal doel vooropstellen
  • een doorzichtige en open boekhouding.
  • een correcte en respectvolle beeldvorming van het Zuiden
  • discretie bij het omgaan met adressen en persoonsgegevens van schenkers

 

Transparantie

logo donorinfoDonorinfo
Essentiële elementen in de fondsenwerving zijn betrouwbaarheid en transparantie.
De stichting van openbaar nut Donorinfo publiceert een online
databank van gecontroleerde financiële en projectgegevens
.
Schenkers vinden er betrouwbare, objectieve en transparante financiële informatie over meer dan 200 goede doelen die personen in nood helpen. Publicatie op www.donorinfo.be impliceert controle van de rekeningen door een revisor of erkend accountant (aangesloten bij het IAB of BIBF), maar kleine organisaties kunnen een beroep doen op Donorinfo om tussen te komen in de kosten van deze controle. De diensten die Donorinfo aanbiedt zijn volledig gratis.

 

Filantropie
logo Filantropie.beDankzij de website Filantropie.be kunnen 70.000 verenigingen in België hun transparantie verhogen. Velen van hen leven van giften en subsidies en zijn zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid tegenover hun donateurs en hun partners. Meer dan één werknemer op tien werkt voor een vereniging zonder winstoogmerk. De toegang tot deze informatie is gratis en vrij.

 

Info over financieel beheer

Zoek je (informatie over) GELD voor jouw activiteit? Voorbeelden en tips betreffende een begroting, financiële ondersteuning, bedrijven benaderen en opmaken sponsordossier. Je kan deze informatie terugvinden op de website van de Verenigde Verenigingen.
Je kan ook een reeks nuttige administratieve documenten, ondermeer rond boekhouding en belastingen voor verenigingen terugvinden op de website van Vereniginginfo.be.

 

donderdag, 08 januari 2009 01:00

Steun voor jongeren

Geschreven door

 

Go Strange

 

GoStrangeGo Strange is de onmisbare website om alles te vernemen over jongerenmobiliteit: je vindt er heel wat tips en info om als jongere voor een tijdje naar het Zuiden te trekken. Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden.

 

EVS - Youth in Action

Wil je je handen uit de mouwen steken als vrijwilliger in het Zuiden? Dien dan een aanvraag in YIA-logovoor een EVS-project (Europees vrijwilligerswerk). Tientallen organisaties in Europa maar ook in de Europese buurtregio's staan te popelen om je met open armen te verwelkomen. En met Youth in Action kost het je geen cent. Voor meer info kan je terecht op de Youth in Action website of kan je een mailtje sturen naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Wil je een Youth in Action samenwerking opzetten met organisaties in én buiten Europa? Dan is een capacity building project iets voor jou! Denk maar aan activiteiten rond partnerschap en netwerken, grootschalige jeugdevents, het ontwikkelen van jeugdwerkmethodieken en nog veel meer. Bij een capacity building project ga je met minstens 2 andere partnerlanden in zee. Meer weten? Surf naar de website van het Executive Agency, contacteer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mail naar het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

donderdag, 17 april 2008 02:00

Fiscale attesten

Geschreven door

Wanneer schenkers meer dan 40 euro per kalenderjaar geven, kunnen ze aanspraak maken op belastingvermindering. Om aan te tonen dat ze meer dan 40 euro aan een welbepaalde organisatie hebben geschonken, moeten ze een fiscaal attest kunnen voorleggen.

 

Wie mag een fiscaal attest ontvangen?

Elke burger die op jaarbasis voor minstens 40 euro aan giften overmaakt aan een organisatie die hiervoor erkend is, heeft recht op een attest voor fiscale vrijstelling.

Let wel: Fiscale attesten mogen enkel worden uitgereikt als het om 'zuivere' giften gaat!
Als schenkers voor hun steun iets in tegenprestatie ontvangen, zoals advertentieruimte, sponsoring, een maaltijd op jullie solidaritesetentje of tickets voor een benefietconcert, dan gaat het niet om een 'zuivere gift'. Dan komt dit bedrag - naar de letter van de wet - niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.

 

Wie mag fiscale attesten uitreiken?

Niet elke organisatie kan zo'n attest afleveren. Dat is ook logisch. Het gaat om openbaar belastingsgeld en niet elke kleine vereniging kan zomaar gemachtigd worden om belastingsvermindering toe te staan.

Er zijn 3 kanalen om  een fiscaal attest aan te bieden aan de schenkers die je 4de Pijler ondersteunen:

 

1. EEN EIGEN ERKENNING - Een organisatie die fiscale attesten wil uitreiken, moet hiervoor erkend zijn. Een aanvraag kan ingediend worden bij de Minister van Financiën. Deze beslist hierover samen met de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Die erkenning is geldig voor een maximumperiode van 6 jaar (2 jaar voor een eerste erkenning; 4 jaar voor een tweede erkenning en 6 jaar vanaf de derde erkenning). Je kan pas erkend worden vanaf het jaar dat volgt op het indienen van je aanvraag. Om in aanmerking te komen, moet je organisatie een VZW zijn, al twee jaar actief zijn en een vrij gestructureerde werking hebben en aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden, vereiste formaliteiten en het verloop van de procedure worden uitgelegd op de website van DGD (Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp).

 

2. VIA DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING - Je kan ook een aanvraag voor een projectrekening indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Je krijgt dan een rekeningnummer toegekend waarop giften voor je project gestort kunnen worden. De stichting bezorgt de schenker dan een fiscaal attest. Een projectrekening openen kan alleen voor een welomschreven project van bepaalde duur. Maar de procedure is eenvoudiger en sneller dan een erkenning door het Ministerie van Financiën. Je hoeft geen vzw te zijn. Daarenboven hoef je zelf niet in te staan voor de administratieve opvolging van de fiscale attesten. Je kan op meerdere momenten per jaar een aanvraag indienen. Samenwerken met de stichting wekt ongetwijfeld ook extra vertrouwen bij schenkers, die meteen zien dat hun gift goed beheerd en goed besteed wordt. Meer informatie, een aanvraagformulier en de volgende datum waarop je een aanvraag kan indienen vind je op de website: Koning Boudewijnstichting

Een andere mogelijkheid is een Fonds 'vrienden van' bij de Koning Boudewijnstichting. Sinds 2009 kan je met een groep sympathisanten die een welbepaalde organisatie op een duurzame manier willen steunen, een Fonds 'Vrienden van ...' oprichten. Het Fonds 'vrienden van' draagt dan de naam van die begunstigde organisatie en de ingezamelde fondsen worden overgemaakt aan die organisatie. Sympathisanten storten hun giften op de rekening van het Fonds. De Koning Boudewijnstichting beheert deze rekening en voorziet dan een fiscaal attest. Een Fonds 'vrienden van' wordt opgericht voor 3 jaar, maar dat kan verlengd worden. De begunstigde organisatie moet wel een vzw of een stichting zijn, het Fonds moet jaarlijks minstens 10.000 euro samenbrengen en de giften, legaten, subsidies en toelagen mogen enkel gebruikt worden om de projecten van de begunstigde organisatie te realiseren. De KBS voorziet een eenmalige oprichtingskost en een werkingskost van 5% op elke uitgave van het Fonds. Alle informatie hierover vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting.

 

3. VIA EEN ANDERE ORGANISATIE - Je kan eventueel ook een samenwerkingsverband aangaan met een organisatie die erkend is voor fiscale attesten. Die organisatie staat dan in voor de fiscale attesten, meestal mits een kleine vergoeding voor administratieve kosten.

Maar niet alle organisaties doen dit. De letter van de wet stelt dat een erkende organisatie alleen fiscale attesten mag uitschrijven voor haar eigen projecten. Maar ze mag deze projecten wel laten uitvoeren door een andere organisatie. Als een erkende organisatie beslist om fiscale attesten te voorzien voor een project van een andere organisatie, dan wordt deze organisatie in feite mede-eigenaar van en eindeverantwoordelijke voor dat project.
De giften ten bate van dat project moeten daarom ook verplicht op een rekening van de erkende organisatie gestort worden. Nadien kunnen de giften dan doorgestort worden naar het bewuste project, na afhouding van de afgesproken kost voor de administratieve en boekhoudkundige opvolging van de giften. 

Een aantal ngo's, 4de pijlerorganisaties en missiecongregaties voorzien zo fiscale attesten voor derden. Maar zij zullen dat meestal alleen doen voor organisties waarmee ze een inhoudelijke, thematische of persoonlijke band hebben.
Veel andere ngo's doen dit echter niet omdat ze de verantwoordelijkheid voor projecten van derden, en ook de adminstratieve opvolging daarvan, niet willen opnemen.

 

 

donderdag, 10 april 2008 02:00

Steun van provincies

Geschreven door

 

provant logoAntwerpen - provincie Antwerpen

Antwerpen voorziet steun voor projecten in het Zuiden en voor projecten rond ontwikkelingseducatie. De subsidie ontwikkelingseducatie richt zich op lokale projecten in de provincie Antwerpen, die als doel hebben om de bevolking bewust te maken en te betrekken bij de Noord-Zuidproblematiek.
Elk georganiseerde vereniging (vzw, school, ngo,...) kan een aanvraag indienen voor steun aan een project in het Zuiden, voor zover dit project voldoet aan de bepalingen uit het reglement.

 

pl logo limburgLimburg - Provincie Limburg 

Limburg kent subsidies toe voor vernieuwende initiatieven in het kader van een lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking en subsidieert ontwikkelingsprojecten van Limburgse ontwikkelingswerk(st)ers, missionarissen en Limburgse verenigingen.
De 4de pijlerinitiatieven zijn ook vertegenwoordigd in het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking.

 

Logo OVL BL 3QOost-Vlaanderen - Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie wil "Zuidprojecten met draagvlak in Oost-Vlaanderen" steunen. Zij willen Oost-Vlamingen die zich inzetten voor het Zuiden aanmoedigen en ook het solidaire draagvlak vergroten. 

 

Vlaams-Brabant - Provincie Vlaams-Brabantlogo provincie vl brabant nieuw

De provincie Vlaams-Brabant stelt subsidies ter beschikking voor Noord-Zuidprojecten, met name voor projecten die enerzijds een directe en reële lotsverbetering in het Zuiden beogen en anderzijds relevant zijn in het Noorden doordat ze het wereldburgerschap versterken, innovatief zijn of een nieuwe, succesvolle samenwerking stimuleren. Ook 4de Pijlerorganisaties uit Vlaams-Brabant kunnen deze subsidies aanvragen. De subsidies worden jaarlijks uitgekeerd.

 

West-Vlaanderen - Provincie West-Vlaanderen

logo WVLBinnen de perken van het budget, verleent de Provincie West-Vlaanderen subsidies aan projecten in het Zuiden. Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanden, enerzijds, initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken en, anderzijds, de realisatie van de Sustainable Development Goals bevorderen. Deze projecten moeten voldoen aan een aantal criteria en worden voorgelegd aan de consultatiegroep voor advies.

donderdag, 10 april 2008 02:00

Steun van steden en gemeenten

Geschreven door

De meeste steden en gemeenten verstrekken subsidies of bieden logistieke steun aan inwoners of verenigingen voor

  • informatieve, sensibiliserende of educatieve activiteiten over Noord-Zuidthema's
  • projecten of programma's in het Zuiden.

De subsidiereglementen en de beschikbare steun verschillen in elke gemeente. Informeer bij de dienst ontwikkelingssamenwerking, bij de schepen of op de website van je gemeente waarvoor je steun kan krijgen.

In heel wat gemeenten is er een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Dat is dé ontmoetingsplaats voor iedereen in de gemeente die zich vrijwillig inzet voor het Zuiden. Als je zelf bezig bent met een project ben je er ongetwijfeld welkom. Zo krijgt je project meer bekendheid en kan je ook een bijdrage leveren aan het Noord-Zuidbeleid van je gemeente.

 

Meer informatie

>> Naast het 4de Pijlersteunpunt heeft de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, afbeelding brochure gemeenten11.11.11, een team Lokaal Mondiaal Beleid die o.a. instaat voor ondersteuning en begeleiding van gemeentelijke Noord-Zuidadviesraden (GROS-werking). Bekijk zeker hun website en twijfel niet hen te contacteren als je vragen hebt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

>> Het steunpunt publiceerde in samenwerking met VVSG en Vais een brochure ‘Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven’ (uitgegeven bij Politeia - hier te downloaden).