Federaties van diasporaverenigingen

Het is onmogelijk te stellen hoeveel diasporaverenigingen vanuit Vlaanderen en Brussel bezig zijn met solidariteitsprojecten in het Zuiden. De meeste verenigingen zijn aangesloten bij één van de Federaties van het Minderhedenforum. En we ontmoeten ze vooral op loklaal vlak via de steden en gemeenten en via de gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).

Het Minderhedenforum overkoepelt in Vlaanderen 17 federaties van diasporaverenigingen. Deze federaties zijn op hun beurt dan weer actief in meerdere provincies.

Federaties waar we vooral mee samenwerken:

MinderhedenforumMinderhedenforum Brusselwerking

AIF+ (Actieve Interculturele Federatie +)

FAAB vzw (Federation of Anglophone Africans in Belgium) (Antwerpen, Brussel/Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen)

FMDO vzw (Federatie van Marokkaanse en Mondiale democratische organisaties) (Antwerpen, Brussel/Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen)

FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen) (Brussel/Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen)

Internationaal Comité (IC) (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant)

Latijns-Amerikaanse Federatie (LAF) (Antwerpen)

Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen (Antwerpen, Brussel/Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen)

 

Andere federaties van het Minderhedenforum:

 ACLI-Vlaanderen vzw (Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionale Vlaanderen)

 CDF vzw (Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen)

 Federatie Wereldvrouwen

 FMV (Federatie van Marokkaanse Verenigingen)

 Merhaba

 PAJ (Platform Allochtone Jongeren)

 Solidariteit (Platform van Russisch sprekenden)

 Raad van de Afrikaanse Gemeenschappen in Europa/Belgie vzw (RVDAGE)

 Turkse Unie Van België

 Unie van Turkse Verenigingen (UTV)

Ons Leven (Vereniging van Woonwagenbewoners)