Wat zijn diasporaverenigingen?

Diasporaverenigingen zijn verenigingen van mensen met een migratieachtergrond in ons land. Steeds meer organiseren zij zich in actieve netwerken en federaties. Zo onderhouden ze de band met hun thuisland. Maar ze zijn ook steeds nadrukkelijker aanwezig in het socio-culturele netwerk van onze steden, gemeenten en provincies.

Diasporaverenigingen zijn ook actief bezig met het opzetten en ondersteunen van (kleinschalige) ontwikkelingsprojecten in hun thuisland. Op dat vlak ondersteunt het 4de Pijlersteunpunt de diasporaverenigingen met vorming en advies, in samenwerking met de provinciale en stedelijke diensten voor ontwikkelingssamenwerking en de diverse 'Federaties' van diaspora-organisaties van het Minderhedenforum.

Diasporaverenigingen zijn dus ook 4de Pijlers: het zijn evengoed kleinschalige solidariteitsprojecten opgezet door vrijwilligers. Toch verdienen ze een aparte ondersteuning. Daarom geven we ze ook een eigen plaats op deze website:

=> Ben je een diasporagroep, dan kan je je project ook registreren op deze website (En daarbij kan je aangeven dat je project een diasporaproject is.) 

=> Via de zoekfunctie van de website kan je de diasporaprojecten opzoeken per gemeente, per provincie of per land waar ze hun projecten ondernemen.
Ga naar de zoekfunctie en vink het vakje 'diasporavereniging' aan bij je zoekopdracht. Kies dan de gewenste gemeente, provincie, land...

 

Diaspora en OS studie MichielsenLezen

Meer achtergrondinformatie over diasporagroepen lees je in het onderzoek ‘Diaspora en ontwikkelingssamenwerking' van Joris Michielsens (2013)

 

 

 


Diaspora De Wereld in AntwerpenFilm

Bekijk de documentaire De Wereld in Antwerpen(2015) om de diaspora zelf in woord en beeld aan het werk te zien.