De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Vlaanderen NIEUW

 

 

 

 

 

 

 

De Vlaams Ontwikkelingssamenwerking gaat uit van de Afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Internationaal Vlaanderen.

De bevoegdheid voor Ontwikkelingssamenwerking kom toe aan de Minister-President, die ook feitelijk de rol van Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken opneemt.

 

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om haar eigen initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking te realiseren in drie landen in zuidelijk Afrika: Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi. Daarnaast ondersteunt Vlaanderen ook programma’s rond noodhulp, microfinanciering en draagvlakversterking in andere landen.

 

Het concept van ‘draagvlakversterking’ wordt gebruikt voor alle sensibilisatieacties en bewustwordingscampagnes rond internationale samenwerking in het Noorden. In het kader hiervan ondersteunt een Vlaams impulsfonds in de eerste plaats de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking in meer dan 80 Vlaamse gemeenten.

Daarnaast is er ook een jaarlijkse projectoproep voor educatieve en sensibiliserende projecten rond actuele, internationale thema’s. Daar kan je ook als 4de Pijler een voorstel voor een educatief of sensibiliserend project indienen. Al moet je dat verplicht doen in samenwerking met een aantal andere partners.

 

De Vlaamse Overheid ondersteunt de 4de Pijler hoofdzakelijk door (ook in het kader van draagvlakversterking) bij te dragen aan het functioneren van het 4de Pijlersteunpunt.

Vlaanderen voorziet echter geen budget voor rechtstreekse ondersteuning van Zuidprojecten van 4de Pijlers en ngo’s. Als 4de Pijler kan je dus op het Vlaamse niveau niet terecht voor financiële steun voor je project in het Zuiden.

Al is het uitzonderlijk wel zo dat ook andere beleidsdepartementen (onderwijs, leefmilieu, …) occasioneel budgetten beschikbaar stellen om acties in het Zuiden te realiseren binnen een bepaald domein. (Informatie hierover is dikwijls alleen in te winnen bij de betreffende departementen.)

 

Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking

 

Log in om reacties te plaatsen