4de Pijler en gemeenten

 

Gemeenten in Vlaanderen, een venster op de wereld...

Het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid

De gemeentelijke Noord-Zuidadviesraad

Waarom als 4de Pijler lid worden van een Noord-Zuidadviesraad

Enkele voorbeelden

Meer informatie

 

Gemeenten in Vlaanderen, een venster op de wereld…

Ontwikkelingssamenwerking is voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show. Ongekend is immers onbemind, zeker als het om problemen veraf gaat. Toch constateren we dat heel wat mensen “gepakt worden” door ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld na een deelname aan een inleefreis van een ngo of na kennismaking met een 4de Pijlerinitiatief van vrienden, kennissen of familie. Als we die “ver-van-mijn-bed-show” maar even kunnen doorprikken, dan zien we dat mensen zich openstellen voor internationale solidariteit en zich aangesproken voelen om zelf mee aan de kar te trekken.

Zeker in tijden van crisis is het meer dan ooit noodzakelijk om oog te blijven hebben voor wat er in de wereld gebeurt en internationale solidariteit hoog in het vaandel te blijven dragen. Onze problemen oplossen gebeurt immers beter in overeenstemming met wat er elders in de wereld gebeurt. Willen we zoveel mogelijk medeburgers betrokken houden en doorslaggevende argumenten in handen krijgen voor een doordacht beleid ontwikkelingssamenwerking op de hogere politieke niveaus (provincies-gewesten-federaal-Europees), dan is het belangrijk dat dit zich duidelijk manifesteert op gemeentelijk niveau. Dit is immers het meest nabije niveau waarbij beleid inzake ontwikkelingssamenwerking én de uitvoering ervan, tastbaar concreet worden voor burgers. De laatste jaren spreken we meer algemeen van een lokaal Noord-Zuidbeleid. Het gemeentelijk niveau biedt immers heel wat opportuniteiten om, los van de nationale politiek, de slogan “think global, act local” in praktijk te brengen. Denken we maar aan het vastleggen van een groeipad voor het gemeentelijk Noord-Zuidbudget, waarmee informatie kan worden verspreid, bevolking gesensibiliseerd en projecten ondersteund. Of het uitbouwen van een Fairtradegemeente, klimaatvriendelijke of gastvrije gemeente, het aangaan van een stedenband als venster op de wereld of het organiseren van een wervend wereldfeest om met de gemeentelijke Noord-Zuidbeweging naar buiten te komen en het Zuiden een gezicht te geven in je gemeente.

Met deze bijdrage willen we jullie wegwijs maken in wat een gemeentelijke Noord-Zuidadviesraad is, wat een gemeentelijk Noord-Zuidbeleid zoal kan inhouden, en hoe je zo’n beleid (mee) kan vormgeven.

 

Het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid

Wat gemeenten doen, heeft ook invloed op het Zuiden. Het lokale niveau staat immers het dichtst bij de bevolking en is dan ook uitermate geschikt om politiek en burgers samen te brengen. Via beleidsacties, bijvoorbeeld op vlak van aankoopgedrag en mobiliteit, kan een gemeente stappen zetten naar een meer duurzame ontwikkeling. Beleidsterreinen als cultuur, informatie en jeugd kunnen linken leggen met mondiale thema’s.

De gemeente kan kiezen voor een open en solidaire samenleving, voor een duurzame samenleving, voor een inclusieve samenleving. Het is de kapstok waaraan het lokale Noord-Zuidbeleid kan worden opgehangen. Vanuit die visie en missie kan zowel een Noordwerking met klemtoon op sensibilisatie en draagvlakversterking, als een Zuidwerking met steun aan initiatieven in het Zuiden (en bijvoorbeeld een stedenband) worden uitgebouwd.

Samen sta je sterk en samenwerking is dan ook het sleutelwoord. Je weegt zwaarder op het beleid en kan meer beweging maken in je gemeente. Zo wordt het draagvlak voor en de impact van een doordacht Noord-Zuidbeleid ook groter. De plek bij uitstek waar ngo’s en 4de Pijlers samen werk kunnen maken van gemeentelijk Noord-Zuidbeleid is de gemeentelijke Noord-Zuidadviesraad. meer info
 

 

De Gemeentelijke Noord-Zuidadviesraad

De Gemeentelijke Noord-Zuidadviesraad is gekend onder vele namen: GROS, BROS, GCOS, GOSC, SWOS, GRIS, ROSA, GEWOS, GCOS, GROT, Derde Wereldraad, Noord-Zuidraad, Mondiale raad, Raad voor ontwikkelingssamenwerking, Wereldraad … In wat volgt, spreken we steeds over de GROS.

De GROS is een adviesraad die het gemeentebestuur bijstaat. De raad is een nuttig orgaan om Noord-Zuid op de gemeentelijke agenda te plaatsen en werkt samen met het gemeentebestuur om de ruimere bevolking zo sterk mogelijk bij het Noord-Zuidbeleid te betrekken. Meer concreet:

 • De GROS geeft advies aan de gemeente over zaken als de beleidsnota, verdeling van subsidies, een fair aankoopbeleid enz.
 • De GROS is echter meer: het is een samenwerkingsverband (koepel) van het lokale Noord-Zuid middenveld en moet door de gemeente ondersteund worden om - daar waar mogelijk i.s.m. andere adviesraden of sectoren - activiteiten te organiseren, te coördineren en te sensibiliseren.
 • De GROS zal, in samenwerking met het gemeentebestuur, de bevolking sensibiliseren, informeren en educatieve activiteiten ontwikkelen rond de Noord-Zuidthematiek en het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid.
 • De GROS heeft een belangrijke signaalfunctie naar de gemeente: de raad bewaakt het gemeentelijk beleid en kan, waar nodig, kritiek geven.
 • Daarnaast heeft de GROS een forumfunctie: samenbrengen van personen die geïnteresseerd zijn in en bezig zijn met Noord-Zuid, hen een forum aanbieden om samen te werken aan een duurzame samenleving.  Kortom, de GROS is motor voor de lokale Noord-Zuidbeweging.

 

Waarom als 4de Pijler lid worden van een Noord-Zuidadviesraad?

 • Om andere mensen die  actief zijn op vlak van Noord-Zuid te ontmoeten
 • Om contacten te leggen met projecten in dezelfde sector, in hetzelfde land of regio  
 • Om het beleid van de gemeente mee vorm te geven
 • Om te genieten van de promo die de GROS maakt voor diverse activiteiten
 • Om mijn activiteiten te laten opnemen in de kalender en gemeentelijke infokrant
 • Om een eventuele subsidie te ontvangen voor mijn Zuidproject
 • Om erover te waken dat de gemeente Noord-Zuid opneemt in haar planning
 • Om in mijn gemeente samen te werken met andere organisaties en groepen
 • Om te kunnen genieten van vormingen die de GROS organiseert
 • Om een forum te krijgen om over mijn project te vertellen
 • Om over Noord-Zuid te praten met andere geïnteresseerden
 • Om mijn organisatie eens voor te stellen in de infokrant of in de folder/nieuwsbrief van de GROS
 • Om samen met andere leden een infoavond te organiseren rond een specifiek thema of land
 • Om samen Noord-Zuid op de agenda van het bestuur te plaatsen
 • Om te kunnen genieten van logistieke ondersteuning voor mijn activiteiten
 • Om samen met leden naar buiten te treden in de gemeente
 • Om inwoners op de hoogte te brengen van mijn project
 • Om samen te streven naar een Fairtrade Gemeente
 • Om een aanbod te doen naar scholen
 • Om…

 

Enkele voorbeelden

De Gemeentelijke Raad Internationale Samenwerking (GRIS) van Evergem organiseert om de twee jaar een wereldfeest. 4de Pijlers krijgen op het feest een forum om hun solidariteit met het Zuiden aan een breed publiek te tonen. De vrijwilligers sturen het wereldfeest inhoudelijk, terwijl de gemeente (Noord-Zuidambtenaar) de financiële en logistieke organisatie op zich neemt.

De GROS van Zottegem heeft op 3 jaar tijd een budgetverhoging voor Noord-Zuid bekomen van 10.000 euro naar 30.000 euro en vervolgens naar 46.000 euro. Ook werkte de GROS mee een subsidiereglement uit.

Binnen het BOZE-samenwerkingsverband van de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem ijverde men voor een halftijdse ambtelijke ondersteuning.  Na Oostkamp heeft ook Beernem een halftijdse ambtenaar kunnen bekomen.

Voor meer voorbeelden, kan je je hier  laten inspireren door allerlei gemeentelijke Noord-Zuidinitiatieven.  

Meer informatie

 • Naast het 4de pijlersteunpunt heeft de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, afbeelding brochure gemeenten11.11.11, een team lokaal mondiaal beleid uitgebouwd die instaat voor ondersteuning en begeleiding van gemeentelijke Noord-Zuidadviesraden (GROS-werking). Bekijk zeker hun website en twijfel niet hen te contacteren als je vragen hebt: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • Het steunpunt publiceerde in samenwerking met VVSG en Vais een brochure ‘Gemeenten ondersteunen 4de pijlerinitiatieven’ (uitgegeven bij Politeia - hier te downloaden).
Log in om reacties te plaatsen