Steun van provincies

 

provant logoAntwerpen - provincie Antwerpen

Antwerpen voorziet steun voor projecten in het Zuiden en voor projecten rond ontwikkelingseducatie. De subsidie ontwikkelingseducatie richt zich op lokale projecten in de provincie Antwerpen, die als doel hebben om de bevolking bewust te maken en te betrekken bij de Noord-Zuidproblematiek.
Elk georganiseerde vereniging (vzw, school, ngo,...) kan een aanvraag indienen voor steun aan een project in het Zuiden, voor zover dit project voldoet aan de bepalingen uit het reglement.

 

pl logo limburgLimburg - Provincie Limburg 

Limburg kent subsidies toe voor vernieuwende initiatieven in het kader van een lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking en subsidieert ontwikkelingsprojecten van Limburgse ontwikkelingswerk(st)ers, missionarissen en Limburgse verenigingen.
De 4de pijlerinitiatieven zijn ook vertegenwoordigd in het Limburgs Platform Ontwikkelingssamenwerking.

 

Logo OVL BL 3QOost-Vlaanderen - Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie wil "Zuidprojecten met draagvlak in Oost-Vlaanderen" steunen. Zij willen Oost-Vlamingen die zich inzetten voor het Zuiden aanmoedigen en ook het solidaire draagvlak vergroten. 

 

Vlaams-Brabant - Provincie Vlaams-Brabantlogo provincie vl brabant nieuw

De provincie Vlaams-Brabant stelt subsidies ter beschikking voor Noord-Zuidprojecten, met name voor projecten die enerzijds een directe en reële lotsverbetering in het Zuiden beogen en anderzijds relevant zijn in het Noorden doordat ze het wereldburgerschap versterken, innovatief zijn of een nieuwe, succesvolle samenwerking stimuleren. Ook 4de Pijlerorganisaties uit Vlaams-Brabant kunnen deze subsidies aanvragen. De subsidies worden jaarlijks uitgekeerd.

 

West-Vlaanderen - Provincie West-Vlaanderen

logo WVLBinnen de perken van het budget, verleent de Provincie West-Vlaanderen subsidies aan projecten in het Zuiden. Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanden, enerzijds, initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken en, anderzijds, de realisatie van de Sustainable Development Goals bevorderen. Deze projecten moeten voldoen aan een aantal criteria en worden voorgelegd aan de consultatiegroep voor advies.

Log in om reacties te plaatsen