Steun van fondsen en stichtingen

Koning Boudewijnstichting
Belgische Raiffeisenstichting
Energy Assistance vzw
Stichting Durabilis en Fondation Marie en Alain Philippson
Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix
Stichting Ommersteyns
Hélène De Beir Foundation

 

Logo Koning Boudewijstichting

De Koning Boudewijnstichting beheert tientallen privéfondsen en stichtingen in opdracht. Een 15-tal fondsen die steun bieden aan projecten in het Zuiden. Regelmatig worden er projectoproepen uitgeschreven waar je als organisatie op kan intekenen. Elk fonds heeft wel een eigen thema en eigen selectiecriteria. Daar moet je natuurlijk aan voldoen als je project in aanmerking wil komen. Er zijn, bijvoorbeeld, fondsen rond waterbeleid, opleidingsprojecten in Afrika of dringende medische hulp. Op de website van de Koning Boudewijnstichting vind je een overzicht van de lopende projectoproepen in de rubriek 'Zoekt u steun'. Als je inschrijft op de nieuwsbrief krijg je de projectoproepen regelmatig in je mailbox.  

 

BRSDe Belgische Reiffeisenstichting (BRS), verbonden met KBC en CERA, ondersteunt initiatieven die betrekking hebben op microfinanciering en spaar- en kredietprogramma's. Het gaat om financiële steun, maar ook voor advies, begeleiding en vormingsinitiatieven rond microfinanciering kun je bij BRS terecht.

 

logo-energy-assistance Energy Assistance een initiatief van SUEZ, steunt projecten rond elektriciteit en energie voor bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot essentiële energievoorziening. Naast financiële steun wordt ook knowhow van (ex-)personeelsleden uit de sector gratis ter beschikking gesteld.

 

logoMA2logodurabilisDe Stichting Durabilis en de Fondation Marie et Alain Philippson steunen initiatieven rond duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemerschap in Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika. Durabilis ondersteunt partner-ondernemingen in het Zuiden. De Philippson-stichting geeft duurzame ondernemers in Centraal en Oost-Afrika een steun in de rug.

 

Het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix biedt hulp aan instellingen in de verzorging van kinderen en/of personen met een mentale beperking in België en in het Zuiden.

 

logo ommersteynStichting Ommersteyns is een kleine stichting die medische, onderwijs- en lanbouwprojecten in Afrika steunt.

 

De Hélène De Beir Foundation steunt advocacy-opdrachten rond medische hulpverlening en wil ook wetenschappelijk onderzoek organiseren en financieren naar de doeltreffendheid van de humanitaire hulp in de wereld.

 

 

 

Log in om reacties te plaatsen