logo

Mag ik zomaar verkopen voor het goede doel?

Mag je zomaar producten verkopen voor het goed doel?

Mag ik zomaar verkopen voor het goede doel?

Mag je zomaar producten verkopen voor het goed doel?

Als 4de Pijlerorganisatie organiseer je al eens een verkoopactie om je project te steunen.. Maar mag je zomaar producten verkopen op een kerstmarkt, op straat of van deur tot deur? “Heb je daar geen vergunning voor nodig?”, vroegen enkele 4de Pijlers. We zochten het uit.

Als je regelmatig ambulante, commerciële handel drijft, moet je wel degelijk een vergunning hebben om te mogen verkopen in de openbare ruimte (de zogenaamde ‘leurderskaart’).

De Vlaamse overheid heeft echter een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals verkoop op rommelmarkten of verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel of ten bate van de natuur.

Als 4de Pijlerorganisatie val je binnen de categorie ‘ten voordele van een menslievend doel’. Daar heb je dan geen vergunning voor nodig, maar je hebt wel een meldingsplicht.

Als jullie verkoopactie beperkt is tot één gemeente, moet je de actie in principe aanmelden bij die gemeente via het formulier ‘niet-commerciële verkoop’ dat je bij de gemeente kan verkrijgen. Dat is kosteloos en je moet gewoon melden wie je bent, wat je gaat doen en voor welk doel. Geen paniek echter: in de praktijk is het zeker niet zo dat elke gemeente er een punt van maakt dat elke actie op deze manier aangemeld wordt.

Voor grotere acties, die zich uitstrekken over meerdere gemeenten of over heel Vlaanderen (zoals, bijvoorbeeld, de acties van het Rode Kruis of Kom op tegen kanker) is het natuurlijk moeilijk om bij elke gemeente apart melding te doen.

Acties die plaatsvinden in meer dan 3 gemeenten moet je daarom aanmelden bij de dienst reglementen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dat kan gewoon door een mailtje te sturen naar reglementen@vlaio.be waarin je meldt wie je bent, wat je gaat doen en ten voordele van welk ‘menswaardig doel’ je een verkoop organiseert. Dat is ook kosteloos en daar zijn ook verder geen specifieke formaliteiten aan verbonden. Je ontvangt dan een brief die je kan tonen als de betreffende gemeente daar dan naar vraagt.

Je vindt hier de regeling van Vlaamse overheid voor verkopen zonder commercieel doel.

 

Maar geldt dit ook voor het werven van giften?

Er is een verschil tussen de verkoop van goederen en diensten (waarbij de tegenpartij iets in ruil krijgt voor het bestede geld) en het werven van giften ‘om niet’ voor je project.

Als je niets verkoopt, maar enkel een steunbijdrage vraagt, valt dat niet onder bovenstaande regeling. In principe is het niet verboden om mensen in de openbare ruimte aan te spreken en om geld of een gift te vragen, tenminste als je daarbij de openbare orde respecteert. Denk, bijvoorbeeld, aan de fondsenwervers van diverse goede doelenorganisaties die je regelmatig aanspreken in de winkelstraten.

Naar de letter van de wet is het in België dan ook niet verboden om te ‘bedelen’. Alleen het exploiteren van bedelarij staat nog in de strafwet, sinds de wet op de landloperij in 1993 werd herzien. Bedelen zelf mag. Maar toch beteugelen heel wat lokale besturen het bedelen op hun grondgebied via bepalingen in het lokale politiereglement.

Het is dan ook aangewezen om toch te informeren bij de lokale overheid en goede afspraken te maken als je een actie opzet. En als je actie voert op privéterrein, zoals aan een supermarkt bijvoorbeeld, moet je uiteraard afspraken maken met de verantwoordelijken daar.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors