logo

Ngo

Organisatievormen

Ngo

Wat is een ngo? 

Een niet-gouvernementele organisatie (NGO) is een organisatie die juridisch onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

In de brede betekenis:

Internationaal wordt de term ‘NGO’ breed gebruikt voor elke autonome burgerorganisatie die zich – onafhankelijke van de overheid – inzet voor een sociaal-maatschappelijk doel (burgerrechten, gezondheid, onderwijs, milieu, klimaat, …)

In de enge betekenis (België): door de minister erkende actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking. 

In België wordt de term ‘ngo’ specifiek gebruikt voor de organisaties die door de federale minister van ontwikkelingssamenwerking erkend zijn als niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Erkenning

Een ngo kan enkel en alleen financiering van de overheid ontvangen op voorwaarde dat ze een strenge kwaliteitsaudit doorstaan heeft. De overheid moet immers voldoende garanties hebben dat de centen die ze aan ngo’s toevertrouwt, goed besteed zullen worden.

Er bestaan verscheidene regels om erkent te worden tot een ngo. De momenteel reeds erkende ngo’s kan u onderaan dit artikel downloaden. Deze erkende organisaties dienden eind 2014 een erkenningsdossier in bij DGD en in het voorjaar van 2016 werden ze allemaal aan een kwaliteitsaudit onderworpen door het onafhankelijke bureau Deloitte.

De huidige erkenning geldt voor 10 jaar (tot en met 31 december 2026). Nieuwe organisaties die ook erkend willen worden, kunnen dit doen bij de tussentijdse erkenningsronde die in 2019-2020 georganiseerd wordt.

  • Nieuwe organisaties kunnen pas officieel erkend worden vanaf 1 januari 2022 ten vroegste
  • Hiervoor moeten ze eerst een erkenningsdossier indienen tegen eind 2019 bij DGD
  • Daarnaast moeten ze ook slagen voor de kwaliteitsaudit (deze zal georganiseerd worden in de maanden september-oktober 2020)

Meer over de regelgeving, algemene erkenningsvoorwaarden, extra specifieke voorwaarden, … Kan u hier vinden.

Bijlagen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors