logo

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Subsidies en steun van overheden

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Focus op 3 landen

De Vlaams Ontwikkelingssamenwerking gaat uit van de Afdeling Mondiale Uitdagingen van het Departement Internationaal Vlaanderen.

De bevoegdheid voor Ontwikkelingssamenwerking komt toe aan de Minister-President, die ook feitelijk de rol van Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken opneemt.

Vlaanderen heeft ervoor gekozen om haar eigen initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking te realiseren in drie landen: Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi. Daarnaast ondersteunt Vlaanderen ook programma’s rond noodhulp, microfinanciering en draagvlakversterking in andere landen.

Het concept van ‘draagvlakversterking’ wordt gebruikt voor alle sensibilisatieacties en bewustwordingscampagnes rond internationale samenwerking in België. In het kader hiervan ondersteunt een Vlaams impulsfonds in de eerste plaats de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking in meer dan 80 Vlaamse gemeenten.

De Vlaamse Overheid ondersteunt de 4de Pijler hoofdzakelijk door (ook in het kader van draagvlakversterking) bij te dragen aan het functioneren van het 4de Pijlersteunpunt.

Vlaanderen voorziet echter geen budget voor rechtstreekse ondersteuning van Zuidprojecten van 4de Pijlerorganisaties en ngo’s. Als 4de Pijlerorganisatie kan je dus op het Vlaamse niveau niet terecht voor financiële steun voor je project in het Zuiden.

> Lees meer over de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking

 

Uitzonderingen

Al is het uitzonderlijk wel zo dat ook andere beleidsdepartementen (onderwijs, leefmilieu, …) occasioneel budgetten beschikbaar stellen om acties in het Zuiden te realiseren binnen een bepaald domein. (Informatie hierover is dikwijls alleen in te winnen bij de betreffende departementen.)

 

Water: 

Bij het Vlaams partnerschap water voor ontwikkeling kan je terecht voor subsidies voor waterprojecten. Projecten moeten bijdragen aan SDG 6 en uitgevoerd worden met 2 andere Vlaamse partners en minstens 1 organisatie in het partnerland.

> Alle info over dit partnerschap en de projectoproep (voorjaar) lees je hier.

 

Klimaat: 

In 2021 was er een subsidie voor klimaatprojecten. We houden in de gaten of deze subsidie ook de volgende jaren herhaalt wordt.

Het gaat over projecten die de lokale overheid of de bevolking sensibiliseert over klimaatadaptatie of mitigatie. Enkel materiële projecten komen niet in aanmerking. Projecten starten ten laatste in januari 2022, duren maximum 3 jaar en er moet minstens 1 Vlaams bedrijf betrokken zijn.

Deze thema’s komen in aanmerking:

  • Energie
  • Water en sanitair
  • Milieubeleid
  • Biodiversiteit
  • Educatie en onderzoek
  • Landbouw

De deadline om in te dienen is 30 september 2021.

Non-profitorganisaties krijgen maximum 200.000 euro (en je moet minstens 15% van het budget zelf financieren).

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors