logo

Steun van provincies

Subsidies en steun van overheden

Steun van provincies

provincie Antwerpen

Antwerpen voorziet steun voor projecten in het Zuiden en voor projecten rond ontwikkelingseducatie. De subsidie ontwikkelingseducatie richt zich op lokale projecten in de provincie Antwerpen, die als doel hebben om de bevolking bewust te maken en te betrekken bij de Noord-Zuidproblematiek.

Elk georganiseerde vereniging (vzw, school, ngo,…) kan een aanvraag indienen voor steun aan een project in het Zuiden, voor zover dit project voldoet aan de bepalingen uit het reglement.

Internationale solidariteit Provincie Antwerpen

Meer info over subsidies Zuidprojecten
Aanvragen voor zuidprojecten indienen voor 31 maart

 

Provincie Limburg

Limburg kent subsidies toe voor vernieuwende initiatieven in het kader van een lokaal beleid ontwikkelingssamenwerking en subsidieert ontwikkelingsprojecten van Limburgse ontwikkelingswerk(st)ers, missionarissen en Limburgse verenigingen.

Limburg in de Wereld

Meer info over subsidie Zuidprojecten
Aanvragen indienen uiterlijk 30 april of 30 augustus.

 

Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie wil “Zuidprojecten met draagvlak in Oost-Vlaanderen” steunen. Zij willen Oost-Vlamingen die zich inzetten voor het Zuiden aanmoedigen en ook het solidaire draagvlak vergroten.

Internationale samenwerking Oost-Vlaanderen

Meer info over subsidie Zuidprojecten
aanvragen indienen voor 1 december

 

Provincie Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant stelt subsidies ter beschikking voor Noord-Zuidprojecten, met name voor projecten die enerzijds een directe en reële lotsverbetering in het Zuiden beogen en anderzijds relevant zijn in het Noorden doordat ze het wereldburgerschap versterken, innovatief zijn of een nieuwe, succesvolle samenwerking stimuleren. Ook 4de Pijlerorganisaties uit Vlaams-Brabant kunnen deze subsidies aanvragen. De subsidies worden jaarlijks uitgekeerd.

Noord-Zuidwerking Vlaams-Brabant

Meer info over subsidie Zuidprojecten
Indienen in de loop van januari

Provincie West-Vlaanderen

Binnen de perken van het budget, verleent de Provincie West-Vlaanderen subsidies aan projecten in het Zuiden. Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanderen, enerzijds, initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken en, anderzijds, de realisatie van de Sustainable Development Goals bevorderen. Deze projecten moeten voldoen aan een aantal criteria en worden voorgelegd aan de consultatiegroep voor advies.

Wereldhuis West-Vlaanderen

Meer info over subsidie Zuidprojecten
aanvragen indienen voor 1 april of 1 oktober (voor aanvang van het project)

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors