logo

Steun van provincies

Subsidies en steun van overheden

Steun van provincies

Hoe kan je in jouw provincie subsidies aanvragen voor jouw 4de Pijlerorganisatie?
Hieronder een overzicht per provincie.

Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen ondersteunt Zuid-projecten van 4de Pijlerorganisaties met draagvlak in de provincie Antwerpen.

In het reglement zijn er 2 categorieën voorzien.

 • Categorie 1: Een ondersteuning van de Zuidprojecten van opstartende en/of kleine 4de Pijlerorganisaties. Er is jaarlijks maximaal €50.000 ter beschikking en de 4de Pijlerorganisatie kan maximaal €1.000 verkrijgen per jaarlijkse aanvraag.
 • Categorie 2: Voor 4de Pijlerorganisaties met een kwalitatief sterkere Zuidwerking. Er is jaarlijks €250.000 ter beschikking en de 4de Pijlerorganisatie kan maximaal €10.000 verkrijgen per jaarlijkse aanvraag.

Het 4de Pijlersteunpunt is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit reglement.

Meer info (reglement, deadlines, aanvraagformulieren, handleidingen,…)

Of contacteer info@4depijler.be

 

 

Provincie Limburg

Er zijn 3 soorten projectsubsidies voor de ondersteuning van projecten Noord-Zuid.

De provincie kan een subsidie verlenen aan

 • Limburgers,
 • Limburgse verenigingen rond internationale solidariteit
 • Limburgse vzw’s, die de langetermijnwerking ondersteunen van Limburgse feitelijke verenigingen met projecten in ontwikkelingslanden.

Aanvragen indienen uiterlijk op 30 april of 30 augustus.
Maximaal bedrag per jaar: 12.500 euro

Lees hier alle info over deze subsidies.

Je kan ook bij de provincie Limburg terecht voor noodhulp. Meer informatie lees je in dit reglement.

Op de pagina van Limburg in de Wereld kan je het volledige mondiale beleid van provincie Limburg nalezen.

 

logo provincie Oost-Vlaanderen

 

Provincie Oost-Vlaanderen

Deze subsidie is gericht op directe lotsverbetering en maatschappelijke emancipatie van de betrokken doelgroepen. Zij wil bijdragen tot de verbreding van het draagvlak voor internationale solidariteit en directe verbondenheid met de landen in ontwikkeling.

Doelgroep

 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen
 • Lokale besturen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Indienen voor 15 november
Maximaal bedrag per jaar: 7.000 euro

Alle info lees je op de website van Mondiale Solidariteit Oost-Vlaanderen.

 

 

Provincie Vlaams-Brabant

Het Vlaams-Brabantse  subsidiereglement voor de ondersteuning van projecten in het Zuiden focust op duurzame klimaatprojecten die een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Doelgroep

 • Erkende NGO’s
 • 4de Pijlerorganisaties met een actieve werking in de provincie

Indienen

 • Voor projectjaar 2021 vanaf 1 december 2020 tot uiterlijk 10 januari 2021
 • Voor projectjaar 2022 uiterlijk op 20 september 2021

Projecten van minimaal 15.000 euro en maximaal 30.000 euro

Alle info lees je op de website van de provincie

logo West-Vlaanderen

 

Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen heeft drie verschillende subsidiereglementen: subsidies voor projecten in het Zuiden, subsidies voor het stimuleren van Wereldburgerschap in West-Vlaanderen en subsidies voor ondersteunen van internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen.

Met deze subsidiëring wil de Provincie West-Vlaanderen, enerzijds, initiatieven in het Zuiden ondersteunen en versterken en, anderzijds, de realisatie van de Sustainable Development Goals bevorderen. Deze projecten moeten voldoen aan een aantal criteria en worden voorgelegd aan een consultatiegroep voor advies.

Meer info:

Bezoek ook de webpagina’s van het Wereldhuis West-Vlaanderen

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors