logo

Vrijwilligerswerk en stages in het Zuiden

Vrijwilligerswerk en stages

Vrijwilligerswerk en stages in het Zuiden

1. Hoe vind ik vrijwilligerswerk in het Zuiden?
2. Hoe vind ik een stageplaats in het Zuiden?
3. Hoe bereid ik me voor?
4. Kan ik subsidies krijgen voor mijn buitenlandse ervaring?
5. Hoe regel ik paperassen betreffende ziekteverzekering, wachttijd, kinderbijslag, uitkeringen, verblijfsdocumenten en belastingen?
6. Informatie over de vrijwilligerswetgeving en verzekering

1. Hoe vind ik vrijwilligerswerk in het Zuiden?

Er zijn uiteenlopende organisaties die verschillende profielen zoeken. Algemene informatie kan je vinden in deze infobrochure van JINT.

We raden je ook website GO STRANGE van JINT aan. Daar staan een aantal mogelijkheden  voor wie op zoek is naar vrijwilligerswerk.

Ook op de druk bezochte vacaturebank van 11.11.11 kan je allerlei vrijwillligersvacatures vinden

Daarnaast is de Nederlandse website OneWorld en het platform Werelddoeners ook een aanrader. De website bevat een databank met vrijwilligerswerk.

4de Pijlerinitiatieven

Heel wat 4de Pijlerinitiatieven sturen vrijwilligers of stagiairs uit naar het Zuiden en zijn regelmatig op zoek naar geschikte kandidaten. Omdat ze met kleine en concrete projecten werken, bieden ze zelfs mee kansen dan de traditionele NGO’s.

Via de zoekpagina op de website van het 4de Pijlersteunpunt kan je zelf nagaan welke organisaties mogelijkheden bieden voor vrijwilligerswerk of stages. Veel 4de Pijlers plaatsen hun vrijwlligersvacatures ook op de vacaturebank van 11.11.11.

Je kan je vraag ook doorsturen naar de helpdesk van het 4de Pijlersteunpunt of een zoekertje plaatsen op het prikbord van de 4de Pijlerwebsite.

Jongerenorganisaties.

Als jongere kan je ook deelnemen aan programma’s van Bouworde, Tumult vzw, jeugddienst Don Bosco, Vides, Youth in action of Via vzw. Met deze jongerenorganisaties kan je mee de handen uit de mouwen gaan steken in het Zuiden. Ze organiseren elk jaar inleefreizen. Dit is een interessante en leerrijke manier om met het Zuiden in contact te komen. Ook AFS, WEP en YFU bieden jongerenprogramma’s aan.

NGO’s

Met sommige niet-gouvernementele organisaties (bv. Broederlijk Delen) kan je naar het buitenland. Er zijn niet zoveel ngo’s, en steeds minder, die concrete mogelijkheden bieden voor vrijwilligerswerk in het Zuiden. Je kan wel een ngo die jou interesseert contacteren. Misschien zien zij wel een kans voor jou. Een overzicht van de Belgische ngo’s en hun contactgegevens vind je op de website van ngo-federatie.

Federale Overheid

Het juniorprogramma van Enabel stelt jaarlijks 100 vrijwilligersposten voor jongeren ter beschikking. De vrijwilligers worden ingeschakeld voor een periode van één tot twee jaar in projecten/programma’s die door Enabel worden uitgevoerd. Kandidaten moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze mogen maximum 30 jaar oud zijn, minstens een diploma van hoger secundair onderwijs bezitten en de Belgische nationaliteit hebben of staatsburger zijn van de EU.

Commerciële aanbieders van vrijwilligerswerk

Op het internet vind je daarnaast nog heel wat websites met commerciële aanbiedingen voor vrijwilligerswerk. In principe betaal je dan (en dikwijls is dat niet goedkoop!) om tijdens je reis één of meerdere weken vrijwilligerswerk te ‘mogen’ doen in een instelling in het Zuiden.

In sommige landen is zo een ware ‘voluntourisme’-industrie gegroeid waar ernstige vraagtekens bij te plaatsen zijn. Hoe zinvol is je vrijwilligerswerk dan nog? Komt dit nog ten goede aan de plaatselijke bevolking? Of zet dit de deur open voor misbruiken door mensen die de situatie van kwetsbare groepen zoals weeskinderen of straatkinderen, uitbuiten voor commerciële doeleinden. Zo werden al meerdere misbruiken in weeshuizen aan het licht gebracht.

Kijk dus uit en wees dus uitermate kritisch als je met dit soort organisaties in zee gaat.

Lees in dat verband zeker eens dit artikel over Voluntourisme.

2. Hoe vind ik een stageplaats in het Zuiden?

Als stagiair heb je verschillende mogelijkheden om naar het Zuiden te vertrekken. Algemene informatie kan je vinden in de gids ‘Aanpakken en Wegwezen’ van JINT.

De tips hierboven voor vrijwilligerswerk, gelden natuurlijk ook voor stageplaatsen.

Voor stageplaatsen heb je nog een aantal andere mogelijkheden:

 • Heel wat 4de Pijlers bieden stageplaatsen aan (in tegenstelling tot veel ngo’s, die zelden stageplaatsen in het Zuiden beschikbaar hebben). 4de Pijlers werken daarvoor dikwijls samen met één of meerdere hogescholen.
 • Informeer bij de internationale dienst van je hogeschool of universiteit wat de mogelijkheden zijn en met wie ze samenwerken.
 • VVOB is een organisatie die vooral werkzaam is in de onderwijssector en die stagiairs de kans biedt om naar het Zuiden te gaan.
 • Ben je universiteits- of hogeschoolstudent kan je ook informeren bij de ngo UCOS (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking)
 • Je kan natuurlijk ook op je eigen universiteit of hogeschool nagaan wat de mogelijkheden zijn. Op deze webpagina van de universiteit Gent, bv, vind je een aantal organisaties die stageplaatsen aanbieden.
 • Het programma United Nations Volunteers wil jonge afgestudeerden vanaf 25 jaar de kans geven om een jaar mee te draaien in projecten.

3. Hoe bereid ik me voor?

Je goed voorbereiden is een must als je wilt vertrekken voor een buitenlandse ervaring.

Wat wil je? Waar wil je naartoe?

Pluis eerst goed uit wat je precies wil. Wil je reizen en vrijwillig werken? Wil je een lange tijd op één project blijven werken? Hoeveel financiële middelen heb je ter beschikking? Wil je in een bepaalde sector aan de slag? Waar ben je goed in? Zoek naar verschillende aanbiedingen en kijk wat het beste bij je past.

Als je weet naar welk land of project je trekt, kan je beginnen lezen over de gebruiken van het land en de regio. Zoek mensen op die al eens in het project of de regio zijn geweest. Die uitwisseling kan veel informatie opleveren.

Vorming

Kijk uit naar de nodige vorming voor je vertrekt. UCOS biedt voorbereidingsdagen aan om je reis naar het Zuiden te omkaderen. Tijdens zo’n interactieve voorbereidingsdag verwerf je inzichten in je rol als stagiair in complexe samenlevingen en oefen je op belangrijke interculturele communicatieve vaardigheden die de slaagkansen van je stage/onderzoek verhogen. Aan de hand van groepsdiscussies en concrete cases analyseer je je eigen privileges en maak je een kritische analyse van extreme armoede en ongelijkheid en hoe je in je toekomstig gastland een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van sociale en economische onrechtvaardigheden.

Lees het boek “De derde Wereld op je CV” van Judith Van Kamp. Ongeveer alles waarmee je in het Zuiden te maken zal krijgen, komt er in een  aan bod. Een must als je goed voorbereid wil vertrekken.

Daarnaast vind je ook op deze website van het 4de Pijlersteunpunt een interessant vormingsaanbod. Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Voorbereidende gesprekken

Als je als vrijwilliger of stagiair naar het Zuiden trekt, kan je zeker verwachten dat je wordt begeleid in je voorbereiding en in het werk dat je zal doen. Een aantal voorbereidende gesprekken met iemand van de organisatie zijn onontbeerlijk om verwachtingen af te toetsten en afspraken te maken. Vaak wordt er vanuit de organisatie waarmee je vertrekt ook een algemene vorming aangeboden. Maar wacht niet af en zet ook zelf de nodige stappen. Hier enkele tips om alles goed te laten verlopen:

 • Lees de website van de uitzendorganisatie goed na. Bekijk verslagen, … Vraag een goede toelichting van het project in het Zuiden. Zorg dat je ook weet wat de organisatie in het Noorden doet. Indien mogelijk kan je ook een vroegere vrijwilliger/stagiair die er gewerkt heeft contacteren.
 • Praat met de organisatie in het Noorden over je takenpakket. Bij aankomst in het Zuiden is het belangrijk dat je ook nog even met de organisatie in het Zuiden je takenpakket bekijkt. Je mag gerust verwachtingen uiten om het takenpakket mee een definitieve vorm te geven. Flexibiliteit is heel belangrijk.
 • Vraag ook naar tussentijdse momenten waar je samen met de organisatie in het Zuiden stilstaat bij je vrijwilligerswerk/stage. Ook een eindevaluatie is noodzakelijk voor iedereen.
 • Vraag vooraf naar duidelijkheid over praktische zaken (werkingskosten, accommodatie, vergoeding, uitstapjes, werktijd, vrije tijd, verzekering enz… en maak hieromtrent goede afspraken: Wie regelt wat én wie betaalt wat? Waar moet je zelf voor instaan en wat moet je zelf betalen?
 • Peil naar aspecten rond cultuur en gewoonten. De organisatie in het Noorden zal je zeker en vast meer kunnen vertellen over allerlei gebruiken in het land en over de realiteit van je project.
 • Vraag naar een vaste externe contactpersoon in het Zuiden, die je kan contacteren in het geval van problemen die de Zuidpartner overstijgen.
 • JINT heeft een soort kwaliteitskader ontwikkeld, met 10 waarden en principes voor een kwaliteitsvolle mobiliteit naar het Zuiden.

4. Kan ik subsidies krijgen voor mijn buitenlandse ervaring?

Sommige uitzendorganisatie zorgen voor een gedeeltelijke tussenkomst voor vrijwilligerswerk in het Zuiden.

Studenten/stagiaires kunnen altijd proberen een beurs aan te vragen bij de VLIR om een deel van hun kosten te dekken.

Gemeenten voorzien soms een (klein) budget voor inwoners van de gemeente die vrijwilligerswerk gaan uitvoeren in het Zuiden. Het kan de moeite zijn om eens te informeren bij de dienst ontwikkelingssamenwerking van jouw gemeente.

Ook Enabel zendt jonge mensen uit in het kader van zijn juniorprogramma en zorgt voor een loon.

Ben je werkzoekende? Jonge werkzoekenden of 50-plussers kunnen bij de RVA een gedeeltelijke tussenkomst bepleiten onder een aantal voorwaarden (o.m. project in één van de 14 concentratielanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, erkenning van het project waarin de vrijwilliger gaat werken door de Belgische Overheid waarbij een document opgesteld wordt door de attaché van Ontwikkelingssamenwerking in het betreffende land). Meer info voor jonge werkzoekenden of 50-plussers.

5. Hoe regel ik de paperassen: ziekteverzekering, wachttijd, kinderbijslag, uitkeringen, verblijfsdocumenten, belastingen?

De website www.kamiel.info loodst je door het administratieve doolhof. Deze website helpt je op weg met administratieve paperassen, als je een tijdelijk, niet toeristisch project in het buitenland wil doen. Bijvoorbeeld studeren, stage lopen, vrijwilligerswerk of een betaalde job.

Je kan er ook nuttige adressen terugvinden om allerlei administratieve zaken te regelen.

6. Informatie over de vrijwilligerswetgeving en verzekering

Alle praktische informatie over de vrijwilligerswet kan u terugvinden op de website www.vrijwilligersweb.be. Je kan er verschillende brochures downloaden in pdf-formaat, bijvoorbeeld de brochure ‘slim aan de slag als vrijwilliger‘.

In samenwerking met de Vlaamse overheid, biedt de Vlaams Steunpunt voor Vrijwlligerswerk  een gratis vrijwilligersverzekering aan. Organisaties die hiervan gebruik willen maken vinden meer informatie op de website van hun provincie. Een exemplaar van de polis voor de vrijwilligerswetgeving kan je downloaden.

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors