Vrijwilligers in het Noorden

vrijwilligersDe meeste 4de pijlerinitiatieven steunen voor hun werking in Vlaanderen op vrijwilligers. Hebben jullie al eens stil gestaan bij de precieze plaats en rol van vrijwilligers binnen jullie 4de pijlerinitiatief? Waarom doe je een beroep op vrijwilligers? Wat is een haalbaar, aantrekkelijk en motiverend takenpakket voor betrokken vrijwilligers? Hoe trek je vrijwilligers aan en hoe hou je ze betrokken? 

Context
Om op deze vragen een mogelijk antwoord te formuleren is het belangrijk om naar vrijwilligerswerk te kijken, rekening houdend met de hedendaagse context. Daarin spelen externe factoren zoals minder tijd, een groter aanbod, verschillende verplichtingen en engagementen, enz. een rol. Vrijwilligers aantrekken en ze gemotiveerd houden, is dan ook iets dat je niet altijd (helemaal) in de hand hebt.

Daarnaast kan het ook zinvol zijn om je in te leven in de situatie van de vrijwilliger en vanuit hun oogpunt eens naar je eigen 4de pijlerinitiatief te kijken.

Aantrekken van vrijwilligers
Een belangrijk aandachtspunt bij het aantrekken van vrijwilligers, is het verhaal dat je brengt over je project. Slaag je erin je verhaal duidelijk, kort en krachtig over te brengen op de mensen die je aanspreekt? Kan je hen interesseren om mee de handen uit de mouwen te steken? Of dit nu informeel gebeurt tijdens babbels met één of meerdere personen of meer formeel tijdens een informatieavond, je verhaal moet op één of andere manier aanspreken. Het kan best niet te lang zijn en het toont ook best aan dat jouw project op duurzame wijze verandering brengt in het leven van mensen in het Zuiden. Stel jezelf dus de vraag welk verhaal je wil brengen en hoe je dat verhaal duidelijk, aanstekelijk, eerlijk en uitnodigend overbrengt.

Vervolgens is het belangrijk dat je de mensen op een duidelijke maar vrijblijvende wijze uitnodigt om mee te helpen. Ze moeten voelen dat ze niet afgerekend zullen worden op een mogelijk negatieve reactie. 

Alvorens je mensen aanspreekt is het niet slecht om de verschillende taken binnen de organisatie al eens in kaart te brengen zodat je een goed zicht hebt op het aantal taken en de inhoud ervan, op het aantal mensen dat je nodig hebt, op hun profielen. Vervolgens kan je van daaruit meer gericht personen aanspreken. Wanneer je een duidelijk takenpakket voor ogen hebt, kan je ook gemakkelijker via vacaturedatabanken als 11.be of vrijwilligerswerk.be op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Belangrijk is dat vrijwilligers takenpakketten toevertrouwd krijgen die nauw aansluiten bij hun respectievelijke profielen en interesses en dat de takenpakketten haalbaar zijn, zo hou je vrijwilligers gemakkelijker gemotiveerd. Zorg er ook voor dat vrijwilligers zich ten volle kunnen ontplooien in hun werk en zich erkend voelen om hun bijdrage. Besteed ook aandacht aan de samenwerking met de andere vrijwilligers: kan die vlot en in een aangename en leuke sfeer verlopen? Kan er een groepsverband ontstaan? Kunnen de vrijwilligers bij iemand terecht met vragen en bedenkingen?

Als (groeps)trekker(s) van een 4de pijlerinitiatief heb je dus een zekere verantwoordelijkheid: om je met de juiste mensen te omringen, om in te staan voor een goede organisatie en coördinatie en om de vrijwilligers op een gepaste wijze te coachen maar ze ook verantwoordelijk te maken voor hun taken.  En om te zorgen voor een aangename en motiverende sfeer.


TIP: werkinstrument: FLEXIVOL benadering
Een mogelijk werkinstrument dat je kan hanteren bij het inspelen op de hedendaagse vrijwilliger is de  FLEXIVOL benadering (Hustinx). Als je vrijwilligers wil aantrekken, moet je ervoor zorgen dat het engagement dat je beoogt FLEXIVOL is. FLEXIVOL staat voor: Flexibel, Legitimiteit, eXperiment, prIkkels, Variatie, Organisatie, Lachen. Een flexibel engagement bijvoorbeeld, is erg belangrijk voor vrijwilligers vandaag. Er worden meer korte engagementen aangegaan en er wordt meer gewisseld tussen verschillende organisaties. Daar moet je ook als organisatie flexibel mee omspringen.

Voor meer info: Werken met vrijwilligers: tools en publicaties

 

Log in om reacties te plaatsen