logo

INSPIRATIEKADER KINDERRECHTEN & INTERNATIONALE STAGES

Nieuws

INSPIRATIEKADER KINDERRECHTEN & INTERNATIONALE STAGES

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) werkte, samen met KIYO, een inspiratiekader uit om kritisch na te denken over stages in het Zuiden.

Jaarlijks trekken ongeveer 1800 studenten uit het Vlaamse hoger onderwijs naar het buitenland voor een stage. Velen doen dat via een 4de Pijlerorganisaties. Ze komen daarbij vaak in contact met kwetsbare kinderen en jongeren in scholen, jeugdcentra of kinderopvangsettings. Dat contact kan zowel opportuniteiten als risico´s meebrengen voor het welzijn van de kinderen. Het inspiratiekader steunt op twee cruciale pijlers: de stages mogen niet schadelijk zijn voor de doelgroep en ze moeten actief bijdragen aan het verwezenlijken van kinderrechten.

Download het inspiratiekader 

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors