Vorming: “Tips en tricks voor lokale beleidsbeïnvloeding. Een mondiale stempel op de lokale meerjarenplanning”.

2018-11-29 - 2018-12-12

In de aanloop naar deze verkiezingen gingen verschillende adviesraden en organisaties de afgelopen maanden aan de slag met memoranda of aanbevelingennota’s.
Zo ook 11.11.11 en GROSsen. Deze memoranda zijn een eerste stap naar een duurzaam lokaal mondiaal beleid!

Maar hoe komen de aanbevelingen van uit deze nota’s nu tot bij het nieuwe beleid? Hoe worden ze verankerd in de meerjarenplannen?

En hoe kunnen we als middenveld invloed uitoefenen op het lokale beleid?

Samen met de Wakkere Burger vertelt het team Lokaal Mondiaal beleid van 11.11.11 jullie meer over de manieren om op lokaal niveau te lobbyen en aan mondiale beleidsbeïnvloeding te doen.

Interesse? Via deze link: www.11.be/vormingen-bbc kun je je inschrijven. 

29/11: van 19u30 tot 22u te Hasselt (Hostel H. Spoorwegstraat 80)

3/12: van 19u30 tot 22u te Roeselare (Wereldhuis West-Vlaanderen. Hugo Verrieststraat 22)

5/12: van 18u30 tot 20u30 te Brussel (een afterwork-editie 17u30 voor broodjes)

6/12: van 19u30 tot 22u te Gent (Leopoldskazerne (Zaal Maeterlinck) G. de Craeyerstraat 2)

11/12: van 19u30 tot 22u te Turnhout (Europeian (Patriottenzaal) Campus Blairon 602)

12/12: van 19u30 tot 22u te Mechelen (Panorama, 4e verdieping, gebouw zeeridder, Befferstraat 25)

 

 

Bekijk alle activiteiten