BARBEQUE ten voordele van de projecten van Vleugels van Hoop vzw

2019-06-23
Ronse
vanaf 11u

Zondag 23 juni 2019 vanaf 11u aperitief 
                                           12u30 BBQ

Parochiezaal ‘De Klijpe’ 
Zonnestraat 516 B – RONSE
Inschrijven:
° Via 
info@vleugelsvanhoop.beof 055/217092 

° Via giro op rekeningnummer 
   BE61 7370 4422 9417 - GEBABEBB

   met vermelding : BBQ 2019 +
   aantal volwassenen/jongeren/kinderen

Kinderen 3 tot 7j. 5 euro - Jongeren 8 tot 12j. 10 euro - Volwassenen  18 euro.
Vegetarische schotel mogelijk: vermelden bij storting.

Inschrijvingen geldig na ontvangst van uw overschrijving. 

Kaarten voorbehouden aan de ingang.


 

Bekijk alle activiteiten