Mondiaal Beleid Provincie Antwerpen

2019-06-21
Provinciehuis Antwerepen
11:00 tot 14:00

Voorstelling van de web site : www.onbegrensdekrachten.be waarin 14 protretten van 4de pijlerorganisaties worden opgenomen.

Eran Fonds voor Vrouwen zal aanwezig zijn en is kandidaat om opgenomen te worden in deze web site.

 

Bekijk alle activiteiten