9de Malawi fandag

2019-10-06
Seniorenlokaal Ranst Valkenlaan 1
14:00

14.30 u. Presentaties door de stagiairs van hun verblijf in het voorjaar 2019

Neneh Holsters vertelt over haar ervaringen in de kleuterklas
De stagiairs in de lagere school vertellen over hun stage
Margot Debois gaf les in het secundair maar ook in het 7de leerjaar

Astrid de Beukelaar en Elies Denys tonen de ‘closing day’ van de Happy School

Als afsluiter toont Hanne Adriaenssens haar film over het totaalverblijf

16.30 u. Voorstelling van de stagiairs 2020
16.45 u. Voorstelling Malawi kalender 2020 

17.30 u. Opening buffet (vooraf inschrijven graag!)

 

Bekijk alle activiteiten