Vormingsreeks voor 4de Pijlers Sessie 1. Onderwijs in het Zuiden

2016-09-26
zaal Druivenrank, Veerledorp 13 - 2431 Laakdal
19u30

Vormingsreeks voor 4de Pijlers en geïnteresseerden
organisatie : Gemeenten Balen-Herentals-Laakdal-Olen-Westerlo - 4de Pijlersteunpunt - Provincie Antwerpen
Gratis inschrijven hier.:

 

26/9 Laakdal : 'Onderwijs in het Zuiden'.
Bij kansen tot ontwikkeling kan het belang van onderwijs moeilijk overschat worden. Vele onderwijsprojecten worden door 4de Pijlers opgezet of ondersteund. Is dit niet de opdracht van de overheid ?
Hoe zet je concrete onderwijsprojecten op ? Hoe bouw je ze verder uit en maak je ze toekomstbestendig ?

Begeleiding : Willy De Bisschop van Leraars zonder Grenzen.
Plaats : zaal Druivenrank, Veerledorp 13 - 2431 Laakdal

 

17/10 Herentals : ‘Hoe een goed projectdossier opstellen’ 
Voor iedereen die actief is met een project in het Zuiden. Subsidies aanvragen, verantwoorden en je project voorstellen. Om subsidies aan te vragen of om je project voor te stellen aan een sponsor heb je een goed projectdossier nodig. In elk aanvraagformulier voor subsidies komen grotendeels dezelfde vragen terug. Maar hoe moet je die vragen interpreteren en wat wil de subsidiegever van je vernemen? Hoe formuleer je jouw antwoorden bondig en ter zake? Welke informatie moet je verzamelen om een goed beeld weer te geven van je project en om de verkregen subsidie achteraf te verantwoorden?

Begeleiding : Ilse Renard van Isix consultancy.
Plaats : De Lakenhal, Grote Markt z/n - 2200 Herentals
 

21/11 Olen : ‘Beeldvorming en communicatie’ .
Om vrienden en schenkers te overtuigen van je project, moet je het kort, krachtig en enthousiasmerend voorstellen. Hoe kies je de juiste woorden en beelden in je flyer, op je website of tijdens een presentatie?  En hoe breng je daarbij  de mensen met wie je in het Zuiden samenwerkt positief en respectvol in beeld.

We gaan na welke ‘frames’ er bestaan binnen ontwikkelingssamenwerking en hoe je die kan overstijgen. En waar hou je best rekening mee als je aan de slag gaat met folders, nieuwsbrieven, website, sociale media of in persoonlijke contacten? Breng ook je eigen flyer mee, want we sleutelen samen aan jouw concrete ‘verhaal’. 


Begeleiding : Jacques Mevis van het 4de Pijlersteunpunt.
Plaats : De Bibliotheek, Oevelseweg 24 - 2250 Olen

 12/12 Balen : ‘Intercultureel samenwerken’ 
 Een project in het Zuiden opzetten is niet vrijblijvend. Je grijpt in in het leven van anderen en dat brengt verantwoordelijkheden mee. Maar hoe leer je de leefwereld van die ‘anderen’ goed begrijpen en juist inschatten? Hoe maak je goede afspraken met je partners ginds?

Culturele verschillen en verschillende verwachtingspatronen maken het in de praktijk dikwijls niet eenvoudig om een duurzaam samenwerkingsverband op te bouwen met onze partners in het Zuiden. We verkennen samen hoe je dat kan aanpakken.


Begeleiding : Joris De Beer van Iteco.
Plaats : Vrijetijdscentrum 'De Kruierie', Bevrijdingsstraat 1 - 2490 Balen

 

23/01 Westerlo : ‘Migratie’

Vluchtelingen en migratie: een brandend actueel thema. Maar is er ook een band met onze 4de Pijlerprojecten? Kunnen onze projecten een antwoord bieden op migratie door mensen lokaal een nieuwe toekomst te bieden? Of is het een mythe dat we via ontwikkelingssamenwerking migratie zouden kunnen indijken. Welke rol spelen migranten (diasporagroepen) voor de ontwikkeling in hun thuisland. Wat is het verband tussen migratie en ontwikkeling. We maken samen een verkenning van het thema.


Begeleiding : Flor Didden van de beleidsdienst van 11.11.11.
Plaats : De Merodezaal, Heultjedorp 1 - 2260 Westerlo

 

Bekijk alle activiteiten