logo

Kinderrechten – Principe 1: Het belang van het kind

Nieuws

Kinderrechten – Principe 1: Het belang van het kind

Vorige maand lieten we je kennis maken met onze START-UP KIT Kinderrechten. Nog duidelijker wordt alles als je alle basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag beter leert kennen. Deze maand Principe 1: “Het belang van het Kind”.

Het belang van het kind: wat wordt ermee bedoeld?

Bij elke actie en/of beslissing moet worden stilgestaan bij de mogelijke impact op kinderen en jongeren, binnen het project zelf uiteraard, maar ook in de omgeving.
In eerste instantie mogen jouw acties op geen enkele manier fysieke, psychologische, morele en geestelijke schade berokkenen aan kinderen en jongeren. Maar we gaan best een stap verder gaan dan deze ‘do no harm’-benadering: Draagt jouw project actief bij tot het realiseren van de rechten van kinderen en jongeren?
Hiervoor is het van belang om bij de opstart of opvolging van e project stil te staan bij de volgende stellingen. (In onze Start-Up kit vind je omtrent deze stellingen verschillende tips & tricks.)

Stelling 1: Ik stel de belangen van lokale kinderen en jongeren voorop in mijn project.

Het belang van het kind zelf staat vaak onder druk, omdat anderen bepalen wat het ‘belang’ is van het kind. Je moet deze visie vermijden door de kinderen en jongeren zelf te laten bepalen wat hun belangen zijn. Communicatie met de lokale kinderen en jongeren is hier een belangrijke troef.

Stelling 2: Onze organisatie heeft de tijd en middelen niet om aan elke kind een aanpak op maat te geven.

Alle rechten zijn gelijkwaardig. In principe er kan geen hiërarchie gemaakt worden tussen de verschillende belangen. Maar dat is natuurlijk de ideale situatie. In de praktijk moet jezelf wel afvragen hoeveel ruimte en hoeveel middelen je ter beschikking hebt binnen je project om tot de beste resultaten komen? Om elk kind zoveel mogelijk een aanpak op maat te geven

Stelling 3: Ik heb een duidelijke visie over de gewenste impact van mijn project op kinderen.

Het is van belang om even stil te staan bij de gewenste impact van je project op kinderen. Je wil immers dat kinderen en jongeren zich dankzij je project versterkt voelen, hun rechten beter kennen en weten hoe ze ervoor kunnen opkomen.

Stelling 4: Ik heb stilgestaan bij de mogelijk negatieve neveneffecten van mijn project (op het kind zelf of op de omgeving / andere kinderen / …). Ik heb de nodige maatregelen genomen om deze te voorkomen

Zonder dat het zo bedoeld is, kan een project negatieve effecten hebben op kinderen. Door vooraf de impact van jouw project in te schatten, kan je ook duidelijker de mogelijke risico’s voorzien en voorkomen.

 

Hiermee heb je kennis gemaakt met het eerste principe. In de Start-up Kit zelf vind je verschillende tips & tricks om hiermee aan de slag te gaan.

We hopen dat deze lectuur je alvast een aanzet geeft om jouw project eens door een andere bril te bekijken. Want ‘het beste voor het kind’ heeft immers steeds verschillende kanten. Het niet onnuttig om hier gerust eens met verschillende hoofden over na te denken. En daarbij blijft het enorm belangrijk om degene om wie het uiteindelijk gaat, het kind, nooit uit het oog te verliezen.

DE VOLLEDIGE START UP-KIT DOWNLOADEN

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors