logo

Mag je nu nog op reis naar je project?

Nieuws

Mag je nu nog op reis naar je project?

Is mijn reis essentieel?

Een aantal 4de Pijlerorganisaties vroegen ons of ze nog naar hun project in hun partnerland mogen reizen. We kunnen ons vanuit het 4de Pijlersteunpunt niet uitspreken of het voor jullie om een ‘essentiële’ of ‘noodzakelijke’ reis gaat. Maar we willen toch graag aanbevelen om hier omzichtig mee om te gaan.

De huidige reisadviezen wijzen er eerder op dat reizen voor ontwikkelingssamenwerking naar het Zuiden geen essentiële reizen zijn. Want jullie reizen zijn waarschijnlijk geen dringende humanitaire of professionele reizen. Uitzonderingen hierop zijn er misschien voor vzw’s met personeel in dienst (professionele reis), maar ook dit toets je best eerst rechtstreeks af bij de FOD Buitenlandse Zaken. Ook in dit geval zal je de essentiële noodzaak van de reis moeten aantonen.
Wij zien vooral dat het overgrote deel van 4de Pijlerorganisaties zijn reizen uitstelt totdat de reisadviezen zich aanpassen en de coronasituatie zich verbetert in het partnerland. Ook hebben bijna alle ngo’s inclusief 11.11.11 hun buitenlandse reizen naar hun partnerlanden opgeschort.

 

Verklaring op eer

En dan is er nog die fameuze verklaring op eer. Die zal je misschien wel toelaten om te vertrekken, maar toch adviseren wij om ook hier extra op te letten, zeker gezien de onzekerheid over hoe de situatie zal evolueren.
Voor je vertrekt: wees je bewust van de volgende punten:

  • Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen van wie hun hoofdverblijfplaats in België ligt. (huidige regels gelden tot 01/03/2021)
  • De coronamaatregelen die worden opgelegd door het partnerland waar je naartoe reist. Check zeker of die er zijn voor je vertrek.
  • De mogelijke verplichting om na uw terugkeer een periode in quarantaine te verblijven en / of een Covid-19 test af te leggen.
  • De mogelijkheid dat je niet zal kunnen terugkeren op het gewenste tijdstip, mocht de situatie veranderen. Tijdens de eerste lock-down zaten enkele 4de Pijlervrijwilligers maandenlang noodgedwongen ‘geblokkeerd’ in het partnerland, omdat ze niet konden/mochten terugkeren.
  • De mogelijkheid dat, indien je tegen de reisadviezen in toch naar het partnerland vertrekt, je daarbij niet op de permanente steun van de ambassade en de Belgische overheid zal kunnen rekenen. Voor repatriëring bijvoorbeeld.
  • Indien je toch zou gaan (zelfs met toelating en verklaring op eer) en je zou bij terugkomst een corona-verspreider blijken. Dan heeft dit imago-gevolgen voor je 4de Pijlerorganisatie, en bij uitbreiding voor heel de sector van ontwikkelingssamenwerking.

 

Kortom

We raden jullie aan om de risico’s en opportuniteiten van een reis naar het Zuiden ernstig af te wegen. Al kunnen we als 4de Pijlersteunpunt uiteraard geen keuzes in jouw plaats maken.

 

Meer info vind je hier:

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte van vormingen, ontmoetingen, financiële oproepen en andere interessante nieuwtjes.

Onze sponsors