11.11.11 fonds voor 4de Pijlers

In 2017 lanceerde 11.11.11 het '11.11.11-fonds 4de Pijler'. De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging wil hiermee haar waardering tonen voor de inzet en werking van de vele vrijwilligers binnen de 4de Pijler. 11.11.11 beschouwt de 4de Pijlers als een belangrijk onderdeel van de Noord-Zuidbeweging!

Het 11.11.11-Fonds voor 4de Pijlers richt zich op de ondersteuning van Zuidprojecten van 4de Pijlers die lid zijn van het 4de Pijlerpanel en voorziet een steun van 1000 € per project. Voor 2018 kunnen 4de Pijlers een projectaanvragen indienen tot 15 december 2017.

Een onafhankelijke jury zal de projecten beoordelen met aandacht voor de kwaliteit van de werking van de 4de Pijler en van het ingediende project, maar vraagt ook dat de deelnemende 4de Pijler in zeker mate de 11.11.11-campagne mee zou ondersteunen en uitdragen.

Dit fonds sluit dan ook aan bij de ondersteuning die 11.11.11 biedt aan 4de Pijlers, zoals de dienstverlening van het 4de Pijlersteunpunt, de organisatie van de ‘Dag van de 4de Pijler’ en de verankering van de 4de Pijler binnen de beleidsorganen van 11.11.11.

11.11.11 nodigt de 4de Pijlers daarmee ook uit om nauwer aansluiting te vinden bij de Noord-Zuidbeweging en om het thema van de jaarlijkse, gemeenschappelijke 11.11.11-campagne van de Noord-Zuidbeweging mee uit te dragen, samen met de 60 lidorganisaties en 350 vrijwilligersgroepen van 11.11.11 in Vlaanderen.

Lees meer over het 11.11.11-fonds 4de Pijler en hoe je een aanvraag kan indienen.