Dag van de 4de Pijler

banner DVP 2018 kleiner

We nodigen je graag uit op de vijfde 'Dag van de 4dePijler' op zaterdag 24 februari in het Vlaams Parlement: een inspirerende dag vol ontmoetingen en uitwisseling, waar je als vrijwilliger met een hart voor het Zuiden centraal staat, en in aanwezgheid van mininister-president Geert Bourgeois.

"Sterke vrijwilligers, straffe verhalen" is dit jaar de titel. Want de 4de Pijler drijft op sterke vrijwilligers. En we hebben elk ons straf verhaal over de passie die ons drijft en over het project waarin we geloven. Daarom staat het vrijwilligerswerk centraal op de Dag van de 4de Pijler

Van 10u tot 11u30 is er het plenaire gedeelte. Een aantal 4de Pijlers inspireren ons met hun ‘straf verhaal’. In de namiddag kan je kan kiezen uit tien boeiende workshops. Je pikt een heleboel actuele informatie mee voor je project. Je kan zelf de hele dag verhalen uitwisselen met anderen. En tussendoor is er een gezellige lunch.

De Dag van de 4de Pijler is een initiatief van het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11, met de steun van de Vlaamse overheid.

 


DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE DAG VAN DE 4DE PIJLER ZIJN AFGESLOTEN 
omdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

WACHTLIJST
Heb je alsnog interesse om aan aanwezig te zijn, dan kan je je opgeven voor 
de  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door een mailtje te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 


Sprekers2

 

Progamma 

Workshops

 

Op zaterdag 24 februari 2018

9:30 - Onthaal
Vlaams Parlement
(ingang) Leuvenseweg 86 te Brussel (link naar bereikbaarheid) 

10:00 - Plenair gedeelte 

In aanwezigheid van dhr. Geert Bourgeois (minister-president en Vlaams minister voor buitenlandse zaken)

Presentatie: Annabelle Van Nieuwenhuyse.

Lezing door Sara Kinsbergen over het DNA van de 4de Pijlers en particuliere initiatieven

Vooruitblik naar de gemeenteraadverkiezingen
Hoe kan je als 4de Pijler meewerken aan een sterk mondiaal beleid in je gemeente?

4de Pijlernieuws:
Wat je niet mag missen in 2018.

Vrijwilligers in de bloemen.

11:30 - Straffe verhalen

Een tiental inspirerende 4de Pijlers vertellen ons het ‘straf verhaal’ van hun 4de Pijler en wat wij ervan kunnen leren. Je kiest zelf welk verhaal het best bij je past.

12:30-13:30 - Lunch en infomarkt
Ontmoeting, uitwisseling en lunch.

Workshops
In de namiddag kan je twee workshops naar keuze volgen. Van 13u45 tot 14u45 en van 15u tot 16u.
Vermeld op je inschrijvingsformulier drie workshops die je graag zou bijwonen. We houden dan rekening met je voorkeur.
(Klik op de titel van de workshop voor meer toelichting)

  1. Actuele tendenzen in ontwikkelingssamenwerking - John Vandaele (Mo*-magazine)
  2. Congo vandaag: Voor welke uitdagingen staan we met onze projecten in Congo? – Kris Berwouts (Congo-expert en auteur van ‘Congo’s geweldadige vrede’)
  3. Met vrijwilligers naar het Zuiden - Hoe begeleid en omkader je vrijwilligers die je meeneemt naar je project? – Frank Verstraeten (UCOS), met Togo Debout als concrete case
  4. Aan de slag rond de gemeenteraadverkiezingen: Hoe opkomen voor een sterk mondiaal beleid in je gemeente? – Steunpunt Lokaal Mondiaal Beleid van 11.11.11
  5. Ethisch fondsenwerven: over correct en respectvol fondsenwerven– Ilja De Coster
  6. De nieuwe privacywetgeving: Waar moet je opletten en waaraan moet je je houden als vereniging? – SCWITCH
  7. Hernieuwbare energie in het Zuiden – Philip De Rache (Ingenieurs zonder Grenzen)
  8. Digitalisering: een voorbijgaande trend of een nieuwe realiteit binnen ontwikkelingssamenwerking? – Jan Kennis (4de Pijler ‘Nieuwe Technologie voor Boyoma-studenten’, lid van Educaid)
  9. Je project goed rapporteren, hoe doe je dat? – Jacques Mevis (4de Pijlersteunpunt).
  10. Europese subsidies voor een sensibiliserend project over de duurzame ontwikkelingsdoelen: infosessie voor 4de Pijlers die interesse hebben om een projectaanvraag in te dienen – Ernst-Jan Stroes (Wilde Ganzen)

 

Workshop 1 - Actuele tendenzen in ontwikkelingssamenwerking

Hoe evolueert de wereld in 2018? Welke plaats heeft ontwikkelingssamenwerking daarin? Journalist John Vandaele volgt de actualiteit rond ontwikkelingssamenwerking op de voet voor Mo*-magazine. Als geen ander slaagt hij er in om de vinger te leggen op een aantal krachtlijnen die de hedendaagse kijk op ontwikkelingssamenwerking internationaal bepalen. Tevens legt hij het verband met het werken op lokaal niveau zoals hij dat zelf in Gent deed met de Buren van de Abdij en de Gentse energiecoöperatie EnerGent. Anno 2018 is internationale samenwerking mogelijk op alle plaatsen en op allerlei manieren.

 

Workshop 2 - Congo vandaag: Voor welke uitdagingen staat het hedendaagse Congo?

Kris Berwouts is internationaal gekend en gerespecteerd als Congo-analist. Hij volgt actualiteit van Congo al 30 jaar en onderhoudt contacten met heel wat sleutelfiguren op het terrein.
‘Er zijn maar weinig mensen met een beter zicht op Congo, op zijn hoofdrolspelers, zijn thema’s en zijn historische achtergrond dan Kris Berwouts. Dit boek is een must voor iedereen die echt in het land geïnteresseerd is.’ Dat schrijft auteur David Van Reybrouck over ‘Congo’s gewelddadige vrede”, het boek dat Kris Berwouts dit jaar publiceerde. Congo’s gewelddadige vrede’ is een messcherpe analyse van laatste twee decennia van Congo’s woelige geschiedenis. Het wordt nu al een onmisbare klassieker genoemd voor iedereen die Congo volgt.

 

Workshop 3 - Met vrijwilligers naar het Zuiden - Hoe begeleid en omkader je vrijwilligers die je meeneemt naar je project?

Als je vrijwilligers of stagiairs betrekt bij je project in het buitenland, vraagt dat een deskundige omkadering. Het is belangrijk om goede afspraken te maken en verwachtingen goed op elkaar af te stemmen en. Als vrijwilligers met de juiste instelling vertrekken, kan hun verblijf een echte meerwaarde hebben voor je project. Maar zo’n vrijwilligersengagement heeft ook zijn beperkingen.
Frank Verstraeten is directeur van de ngo UCOS (Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking), die instaat voor de voorbereidende cursussen aan Vlaamse universiteits- en hogeschoolstudenten die naar het Zuiden trekken. De medewerkers van met Togo Debout vertellen tijdens de workshops over hun eigen ervaringen.

 

Workshop 4 - Aan de slag rond de gemeenteraadverkiezingen: Hoe opkomen voor een sterk mondiaal beleid in je gemeente?

Op 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zorgen we er voor dat gemeenten en provincies blijven kiezen voor een sterk mondiaal beleid? En welke sterke aanbevelingen doen we op het vlak van internationale samenwerking?
Als 4de Pijler kan je in je gemeente ook mee beleidsvoorstellen doen, samen met anderen. 11.11.11 bundelde een aantal sleutelaanbevelingen in een memorandum. De medewerkers van het steunpunt Lokaal Mondiaal Beleid lichten toe hoe je hier concreet rond kan werken.
Steunpunt Lokaal Mondiaal Beleid van 11.11.11

 

Workshop 5: Ethisch fondsen werven: over correct en respectvol fondsen werven.

Welke codes bestaan er binnen fondsenwerving? Wat is ethiek in fondsenwerving en waarom is dit belangrijk? Welke knelpunten en discussies leven er? Welke info moet je verstrekken aan schenkers en hoe transparant moet je zijn? En moeten we misschien ook een ethische code voor 4de Pijlers opstellen?
Ilja De Coster ondersteunt als senior consultant fondsenwerving al ruim 15 jaar de fondsenwerving van diverse grote en kleine organisaties. Hij is een regelmatig gevraagde spreker in binnen- en buitenland. Momenteel werkt hij als zelfstandig consultant en fondsenwerver voor Amnesty International Vlaanderen.

 

Workshop 6: De nieuwe privacywetgeving: Waarop moet je letten en waaraan moet je je houden als vereniging?

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van de Europese unie van kracht. Organisaties moeten vanaf dan goed nadenken hoe ze omgaan met persoonsgegevens van schenkers, sympathisanten, vrijwilligers, enz… Welke adressen of gegevens mag je bijhouden en gebruiken? Wie mag je aanspreken met je nieuwsbrief of je bedelbrief? Welke privacyrechten heb je als Europees burger? En hoe ga je als 4de Pijlers correct en respectvol met je publiek om?.
De medewerkers van SCWITCH verduidelijken waar je als vereniging rekening mee moet houden.

 

Workshop 7 - Hernieuwbare energie in het Zuiden 

Toegang tot energie is essentieel voor ontwikkeling. Moeten landen in het Zuiden investeren in hernieuwbare energie in het kader van de klimaatopwarming? Is dit realistisch en haalbaar? En hoe bekijken we energievoorziening vanuit ons 4de Pijlerproject? Zonne-energie, wind-energie, waterkracht, ….
Philip De Rache van de 4de Pijler ‘Ingenieurs zonder grenzen’ schetst een verhelderend kader en licht de werking van zijn 4de Pijler toe. Alle vragen krijgen een deskundig antwoord.


Workshop 8 - Digitalisering van de ontwikkelingssamenwerking!? Een voorbijgaande trend of een nieuwe realiteit?

De toekomst is digitaal! Wat wordt daarmee bedoeld en wat heeft dat met ontwikkelingssamenwerking te maken? Waar liggen kansen voor projecten rond digitalisering? Welke toepassingen bestaan er reeds? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn? En wat zijn de valkuilen?
Jan Kennis - van de 4de Pijler ‘Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten’ en lid van Educaid – schets een theoretisch kader voor projecten rond digitalisering en vult dit ook aan met vele concrete voorbeelden en met eigen ervaringen van zijn 4de Pijler in Congo.

 

Workshop 9 - Je project goed rapporteren, hoe doe je dat? 

Goed rapporteren over je project is belangrijk om het vertrouwen te winnen van subsidiegevers of controleurs van fiscale attesten. Maar de rapporten die zij ontvangen, laten dikwijls te wensen over. Veel vragen blijven onbeantwoord.
Besef dat een jury je project alleen op papier te zien krijgt. Een goed rapport schrijven is dan ook niet zo eenvoudig. Duidelijke en heldere gegevens verzamelen over je project, is bovendien ook een goede oefening voor je eigen 4de Pijler.
In overleg met ervaringsdeskundigen van de overheid werkte het 4de Pijlersteunpunt (Jacques Mevis) een aantal tips uit die je helpen om helder te rapporteren.

 

Workshop 10 - Europese subsidies voor een sensibiliserend project over de duurzame ontwikkelingsdoelen: infosessie voor 4de Pijlers die interesse hebben om een projectaanvraag in te dienen 

Het 4de Pijlersteunpunt van 11.11.11 is partner in het Europese programma ‘Voice, Frame, Report’. Dat programma laat toe om de komende drie jaar een hele reeks communicatie activiteiten van 4de Pijlers financieel en praktisch wordt ondersteund.  Zodat positieve lokale verhalen over het werk van 4de Pijlers een groter publiek gaan bereiken en meer mensen betrokken raken bij de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar wat wordt er met dit programma nu precies gefinancierd? Welke activiteiten komen in aanmerking voor een bijdrage? Hoe gaan we jullie als 4de Pijlers praktisch ondersteunen? Dat verneem je van ErnstJan Stroes van de Nederlandse organisaties Wilde Ganzen, die dit project samen met 11.11.11 zal uitvoeren.

 

INSCHRIJVEN

 

logos reeks DVP 2018 groter

 

Schrijf je in