Conferentie geeft 4de Pijler Europese Dimensie

DSC 1157 klein

Op 20 en 21 juni organiseerde het 4de pijlersteunpunt van 11.11.11 in Brussel een Europese conferentie over de rol van ‘burgerinitiatieven voor internationale solidariteit“ in diverse Europese landen.

120 deelnemers uit 14 landen deelden ervaringen over de manier waarop 4de Pijlers ook ‘changemakers’ kunnen zijn voor de SDG’s: via de projecten die ze opzetten in het Zuiden én door burgers in eigen land in beweging te brengen.

BEKIJK HET FOTOALBUM

Er werd gekozen voor een netwerkconferentie met interactieve werksessies. Geen droge academische lezingen dus, maar een bruisende en dynamische uitwisseling tussen ondersteuners van burgerinitiatieven uit 11 Europese landen, academici, netwerken van burgerinitiatieven, diasporaverenigingen en vertegenwoordigers van diverse overheden.

Tijdens haar openingslezing daagde Lisa Ann Richey van de Copenhagen Business School de deelnemers meteen uit: De mogelijkheden voor burgers om zelf actief te zijn in de internationale solidariteit blijven toenemen, maar hoe vermijden we om kritiekloze ‘consumenten’ te worden in een steeds groeiende, door de media gestuurde hulpindustrie.

Sarah Kinsbergen van de Radboud Universiteit Nijmegen deelde haar onderzoek over de impact die burgerprojecten kunnen hebben in het Zuiden. Hanne Haaland en Hege Wallevik van de Noorse Agder Universiteit belichtten de rol van burgerinitiatieven tijdens humanitaire crisissen, ondersteund door twee getuigenissen van burgeractivisten uit vluchtelingencentra op het Griekse Lesbos.

Steeds meer jongeren reizen ook naar het Zuiden om er internationaal vrijwilligerswerk te doen. Daarmee bouwen ze competenties op die ze nadien ook in hun beroepsleven kunnen gebruiken. Het Global Steps project toonde hoe je die competenties zichtbaar kan maken en waarderen. Maar we vernamen ook van Sebastian Van Hoeck (Ucos) en Simon Kuijpers (CAOS) dat we best kritisch blijven als we vrijwilligers uitsturen: Zorgen die duizenden vrijwilligers immersook voor een bijdrage waar de mensen in het Zuiden zelf iets aan hebben?

Tijdens de tweede dag kwam de rol aan bod die 4de Pijlerorganisaties kunnen spelen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in hun eigen leefomgeving mee uit te dragen. En er was een bijzondere aandacht voor de rol die diasporaverenigingen spelen, met getuigenissen van Afrikaanse diasporaverenigingen uit Hongarije, Wales, Frankrijk en Vlaanderen.

Dikwijls denken we al te snel dat het allemaal om geld draait.” vond Tarig Sanousi, “Maar het gaat erom je netwerk uit te bouwen. Door dat netwerk in te zetten, realiseer je op menselijk vlak soms veel meer dan je zelf verwacht, ook met weinig middelen.”. Tarig is Soedanees en actief in het Sub Sahara Advisory Panel in Wales. Hij nodigde de deelnemers ook uit om zich solidair te tonen met het burgerverzet tegen het politieke geweld in zijn thuisland.

De conclusie tijdens het slotdebat op vrijdag was dan eensgezind: internationale burgerinitiatieven verdienen het om meer gewaardeerd te worden. Ze hebben een plaats als actor binnen ontwikkelingssamenwerking. Maar het is van groot belang om een goede omkadering en ondersteuning voor hen uit te bouwen in de diverse Europese landen.

Heel wat deelnemers engageerden zich dan ook om een vervolg te geven aan deze Europese uitwisseling. Ze spraken af om verder samen te werken en ervaringen te blijven delen van over de grenzen heen. Deze burgerorganisaties, 4de Pijlerinitiatieven zoals we ze in Vlaanderen noemen, zijn immers een fenomeen dat in alle Europese landen. Een onderzoek uit 2014 schatte hun aantal zelfs op 100.000 voor heel Europa.

Jacques Mevis