Is jouw VZW al 'UBO'?

Wist je dat elke VZW uiterlijk op 30 september verplicht alle begunstigden van de VZW officieel moet registreren? Dat is een kleine administratieve ingreep waaraan elke VZW toch even aandacht moet besteden.

Wat is de 'UBO'?

De Wet van 18 september 2017 bepaalt dat alle rechtspersonen verplicht zijn om uiterlijk op 30 september 2019 voor de eerste maal de ‘uiteindelijk begunstigden’ (UBO of ‘Ultimate Beneficial Owner’) van hun juridische entiteit te registreren.

Deze regeling is ingevoerd in het kader van de internationale strijd tegen terrorisme en is bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen met malafide bedoelingen zich verschuilen achter een onderneming of vereniging voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme.

Hoe kan je hieraan tegemoet komen?

 

 

  • Wie zijn de ‘uiteindelijke begunstigden’?

Het komt erop neer dat je moet doorgeven wie alle begunstigden zijn van je vennootschap of vereniging. Dat zijn in de eerste plaats alle bestuurders. Voor een vzw is dat bijzonder, aangezien er geen winstuitkering is, en de bestuurders dus eigenlijk niet begunstigd worden. Bovendien zijn de gegevens van de bestuurders normaal gezien reeds gekend bij de Kruispuntbank via de publicatie in het Staatsblad. (nb de UBO-verplichting geldt niet voor feitelijke verenigingen)
De ‘uiteindelijke begunstigden’ zijn daarnaast alle natuurlijke personen waar het geld van de VZW voor bestemd is. Voor een 4de Pijler of NGO is het uiteraard moeilijk om iedereen te benoemen die op één of andere manier geld zal ontvangen van de VZW. Daarom is het toegelaten om dit te doen via een algemene omschrijving van een groep van personen voor wie de VZW zich inzet. Bijvoorbeeld, ‘de straatkinderen in Kinshasa’ of ‘de boerenbevolking van de dorpen in de Sahelregio van Burkina Faso.’

 

  • Hoe doe je dat praktisch?

Op de website van SCWITCH is goed beschreven waar het over gaat en hoe je hieraan tegemoet kan komen. Je vind er ook een link naar een handleiding. Het is de bedoeling dat de bevoegde persoon van je VZW inlogt op de Kruispuntbank voor Ondernemingen en daar de gevraagde gegevens aanvult.

Meer info: NAAR DE WEBSITE VAN SCWITCH