Plan Bobath zorgt dat kinderen met een hersenletsel meetellen in Senegal

Plan Bobath is een zorgproject gericht op de sensibilisatie,revalidatie, participatie en integratie van kinderen met hersenletsel in Senegal (Guediawaye en Thiès).  Kinderen met een beperking worden niet of nauwelijks begeleid in Senegal. Er bestaan nauwelijks gespecialiseerde structuren om hen op te vangen.

Een kind met een beperking wordt vaak gediscrimineerd in het gezin zelf, heeft geen toegang tot het reguliere onderwijs of tot gespecialiseerde diensten. De socio-culturele vooroordelen duwen hen (en vaak ook hun moeder) in de marginaliteit.

Plan Bobath geeft vrouwen die al heel actief waren in hun wijk een theoretische en praktische opleiding rond de problematiek van kinderen met een hersenletsel. Zij bezoeken dan wekelijks de hun toegewezen kinderen in hun families om vooral eerst aan sensibilisatie te doen en daarnaast samen met de ouders te oefenen en hun ontwikkeling op te volgen.

De opgeleide vrouwen (agents de santé) zijn de verbinding tussen het kind, zijn ouders en de Belgische therapeut. Zowel in Guediawaye als in Thiès is er oudercomité, zodat ook de ouders actief betrokken zijn.  En Plan Bobath leidt ook al sinds jaren lokale ambachtsmannen op in het vervaardigen van lokale orthopedische apparatuur.
In Thies opende Plan Bobath  in 2013 een neuropediatrische crèche. Die is nu 5 dagen per week open. Dit maakt een meer intensieve revalidatie van de jonge kinderen mogelijk.

Dat laat de moeder weer toe om een betaalde job buitenshuis te zoeken. Dat is belangrijk om de precaire financiële situatie van de moeder en haar familie te verbeteren en tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van hun kind.

Plan Bobath: Anne Marie Mortier/ Janine van Bussel/ Patrick Algoet

www.planbobath.be en Facebook 
http://4depijler.be/organisatie/4depijler/plan_bobath