Nieuws

Je kan vanaf nu inschrijven voor de Dag van de 4de Pijler op zaterdag 28 februari. Schrijf in op www.dagvande4depijler.be. Je leest er ook het volledige programma.

Tijdens een ontmoetingsdag in Mechelen op 30 november maakte het Vlaams Haïti Overleg een stand van zaken op van de heropbouw van Haïti vijf jaar na de aardbeving die het land verwoestte.  Uit de cijfers bleek dat zeven Vlaamse 4de pijlers de vorige vijf jaar samen 1.796.000  euro hebben geïnvesteerd in de heropbouw van het getroffen land.

Heb je van december tot eind februari 2015 één dag per week tijd en wil je las vrijwilliger meewerken aan de coördinatie van een fijn evenement voor de honderden vrijwilligers die actief bezig zijn met een eigen project in het Zuiden?  Wil je tegelijk een leerrijke ervaring opdoen binnen het terrein van ontwikkelingssamenwerking ? Dan is je hulp nu al onschatbaar.

Tot 30 november kan je met je 4de pijler deelnemen aan de ING Solidarity Awards. Schijf in op de website van ING.. Dan wint je project misschien 1000 euro (voor de 55 projecten met het meeste stemmen) of 10.000 euro (voor 15 projecten die door de jury gekozen worden).

Of breng je stem uit op één van de 25  4de pijlers uit Vlaanderen die nu al deelnemen.  Geef ze een steuntje in de rug!

 

Op zaterdag 22 november ben je welkom op het 4de pijlerpanel. Birgit De Clerck stelt er de uitgebreide evaluatie van de 4de pijlerwerking voor die ze dit jaar uitvoerde. Op basis van deze doorlichting bepalen we de accenten van de 4de pijlerwerking voor de komende drie jaren. Tijdens het 4de pijlerpanel kan je hierover mee nadenken. 

De ebola-epidemie treft Liberia voor het ogenblik volop. Ook Acres of Hope, het enige Vlaamse 4de pijlerorganisatie die werkzaam is in Liberia, wordt ermee geconfronteerd.

Op zaterdag 18 oktober organiseren het 4de pijlersteunpunt en Kiyo (ngo voor kinderrechten) de ontmoetingsdag ‘Kinderen in het Zuiden’.

In het Vlaamse regeerakkoord staat dat ‘de rol van de provincies wordt beperkt tot de grondgebonden bevoegdheid.’  In verschillende provincies worden vragen gesteld over de gevolgen die dit kan hebben.

“Welke onderwerpen moet het 4de pijlerpanel in de toekomst opnemen?’ Dat was de vraag die de vijf afgevaardigden van de 4de pijler in de Algemene Vergadering van 11.11.11 op 21 juni voorlegden op de tweede samenkomst van het 4de pijlerpanel.

Wil je advies bij het opstellen van je project- of subsidiedossier, een project opstarten, vrijwilligers uitsturen naar je project, een eigendom kopen in het Zuiden of ...? Kom met al je vragen langs voor een persoonlijk adviserend gesprek op één van de consultatiedagen.

Pagina 5 van 5