Academics For Development

 • Midas De Bondt
 • Naamsestraat 61, Bus 4047
 • 3000 Leuven
 • BE1073403798 4704
 • KREDBEBB
Missie

Het doel van Academics for Development is studenten de mogelijkheid bieden om via het toepassen van hun verworven kennis social impact te hebben in het Zuiden op een zinvolle en duurzame manier. AFD doet dit door jaarprojecten te organiseren waar studenten een heel jaar in team samenwerken aan een probleem van een NGO en dan dit project tijdens de zomer werkelijk verwezenlijken in het Zuiden.

AFD wil op een unieke manier studenten, het Zuiden en de bedrijfswereld verbinden.
- Studenten missen praktijk- en internationale ervaring als aanvulling aan een theoretische opleiding.
- De bedrijfswereld is op zoek naar een manier om aan zinvolle ontwikkelingssamenwerking te doen, en is bovendien steeds geïnteresseerd in ambitieuze en ondernemende studenten.
- Het Zuiden vraagt om een duurzame ontwikkeling, waar de focus ligt op de lokale gemeenschap.

Historiek

Opgestart in 2013 door studenten aan de KULeuven. Projecten in Senegal, Peru en Venzuela tijdens het eerste jaar

Werkgebied in het Zuiden
 • Peru
 • Senegal
 • Venezuela
Doelgroepen
 • Plattelandsbevolking
 • Stedelijke bevolking
 • Kinderen en jongeren
Thema's
 • Milieu, ecologie
 • Economie
 • Onderwijs
 • Infrastructuur
 • Noodhulp
 • Rechtenbenadering

Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • Humasol, Bello Belgo

Activiteit in Vlaanderen
 • Leuven, Vlaams-Brabant

Belangrijke informatie voor donoren

anoniem of onder naam zeker welkom. E-mail adres is een surplus.