AFADS

 • Elise Nsuka Kwakwa
 • Kapellerond 17/2
 • 1651 Lot
 • 0475 935 965
 • BE40 0689 0388 8463
 • GKCCBEBB
 • GROS-werking
Ga terug naar de resultaten
Missie

In België werkt AFADS vzw op de interculturele dialoog, integratie en sociale ontwikkeling van nieuwkomers en mensen die gedwongen moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Iedereen: jong, oud, Belg, niet Belg, nieuwkomer, krijgt steun en aandacht en verdient het om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij Mensen verenigen is de manier waarop dit wordt aangepakt.

In het globale Zuiden werkt AFADS vzw met jonge ondervoede kinderen en vrouwen met een vluchtverhaal. Samen met partners streeft AFADS vzw ernaar om de zwakken in de maatschappij te versterken. Er wordt ingezet op gezondheidszorg en het vergroten van zelforganisatie.

Historiek

AFADS vzw is opgericht in 1998 en over de jaren heen heeft de organisatie een hoge vlucht gekend in ervaring, het uitwerken van een groot netwerk aan contacten en partners. In Beersel is de organisatie gekend voor haar werking. Doorheen de jaren is het doel en de missie van de vereniging steeds hetzelfde gebleven. Alle opgedane ervaring, contacten en partnerschappen worden ingezet om te blijven ijveren voor het verbeteren van het lot van de zwakkeren in de samenleving zowel in het Zuiden als in het Noorden.

Werkgebied in het Zuiden
 • DR Congo
 • Kameroen
Doelgroepen
 • Kinderen en jongeren
 • Vrouwen
Thema's
 • Landbouw, veeteelt en/of visserij
 • Gezondheidszorg

Samenwerkingsverbanden in het Zuiden
 • Vapo Luozi; ARSEF (Association des Refigies Sans Frontieres)
Samenwerkingsverbanden in het Noorden
 • de gemeente Beersel

Activiteit in Vlaanderen
 • Beersel, Vlaams-Brabant

Ga terug naar de resultaten